Capacitate procesare: 180 tone grau si 90 tone porumb

Materie prima:         – grau + porumb

Siloz porumb – 4500t.

Buncare depozitare porumb – Moara- 400.t

Siloz prod. ambalate – Moara – 300t

Siloz prod. finite vrac – Moara – 800t

Magazie prod.finite – Moara-90t

Siloz faina – Fabrica de paine – 1200t

Obiecte:

1)        Siloz materii prime + punct de primire auto

2)        Curăţătorie şi corp fabricaţie

3)        Siloz depozitare şi livrare produse finite

4)        Magazie însăcuire, ambalare şi depozitare produse finite

5)        Centrală termică

6)        Gospodărie de apă

7)        Sursă apă ( puţ forat )

8)        Rrezervor vidanjabil

9)        Post de transformare + TGD

10)      Pod basculă auto 50 t

11)      Drumuri şi platforme

12)      Imprejmuiri şi porţi

13)      Reţele exterioare de apă

14)      Reţele exterioare de canalizare

15)      Reţele exterioare electrice

16)      Alimentare cu energie electrică ( Electrica )

Post trafo 2 x 1600 KVA; 20/0,4kV