SERVICII

CONSULTANTA FONDURI EUROPENE - PROIECTARE INDUSTRIALA - MANAGEMENT DE PROIECT

Consultanta fonduri europene

 • Analiza cerinte beneficiar
 • Identificare posibilitati de dezvoltare
 • Prezentare client fonduri nerambursabile prezente si viitoare
 • Analiza eligibilitate proiect si calcul punctaj maxim ce poate fi obtinut
 • Intocmire cerere de finantare
 • Intocmire memoriu justificativ (MJ)
 • Intocmire studiu de fezabilitate (SF)
 • Intocmire plan de afacere
 • Intocmire analiza de piata
 • Intocmire analiza cost-beneficiu
 • Intocmire caiete de sarcini
 • Identificare furnizori
 • Intocmire cereri de oferta
 • Intocmire dosare de achizitie
 • Asistenta analiza oferte primite
 • Asistenta intocmire rapoarte de selectie
 • Intocmire cereri de plata / rambursare
 • Indrumare respectare cadru legal

Proiectare industriala

 • Stabilire tema de proiectare
 • Prezentare 3 variante constructive catre client
 • Intocmire Documetatie Certificat de Urbanism si avize / acorduri
 • Expertiza tehnica asupra cladirilor si instalatiilor existente
 • Elaborare documentatii PUZ si PUD
 • Intocmire Proiect Tehnic Autorizare Construire (DTAC) / Demolare (DTAD) / Organizare Santier (DTOE)
 • Intocmire Proiect Tehnic constructive (PT) cu Detalii de Executie incluse (DDE) pentru toate specialitatile: Arhitectura, Structura (Rezistenta), Instalatii electrice, termice, sanitare, canalizare, ventilatie, tratare aer, curenti slabi, gaze, canalizare, flux tehnologic si montaj utilaj
 • Intocmire caiete de sarcini
 • Intocmire breviare de calcul
 • Intocmire devize de lucrari (estimari costuri)
 • Verificare tehnica a proiectului
 • Audit energetic

Management de proiect

 • Stabilire roluri si responsabilitati in cadrul proiectului
 • Stabilire si urmarire termeni de executie
 • Elaborare plan de lucru detaliat
 • Coordonare factori implicati in proiect
 • Analiza de risc
 • Monitorizare executie
 • Intocmire rapoarte de progres
 • Asistenta beneficiar in relatia cu Autoritatea de management
 • Analiza conformitate documente emise de alti participanti la realizarea proiectului
 • Asistenta la punerea in functiune
 • Participare la fazele determinante ale constructiei
 • Urmarire trasabilitate materiale folosite
 • Verificare calitate materiale folosite (conform STAS / STANDARDE in vigoare)
 • Asistenta intocmire carte tehnica a constructiei
 • Probe tehnologice
Calitatea nu este niciodată un accident, este intotdeauna rezultatul unui efort de inteligenta.

– 2000-LCH –

Proiectul Pas cu Pas – Workflow

1

Identificare investitie

 • Stabilire tema de investie
 • Identificare solutie de finantare
 • Semnare contract prestari servicii consultanta, proiectare tehnica, management de proiect
2

Planificare

 • Incadrarea in termenii de predare a documentiilor
 • Obtinere avize si autorizatii
 • Predare proiect si semnare contract de finantare
3

Proiectare

 • Realizare proiect tehnic
 • Verificare MLPAT
 • Obtinere autorizatie constructie
4

Implementare

 • Realizare proceduri achizitie
 • Realizare lucrari de constructie si achizitie utilaje
 • Realizare cereri de plata / rambursare
 • Punere in functiune