Ce trebuie sa stii despre SUN 2022?

 • Firma trebuie sa fie infiintata incepand cu 01 ianuarie 2020 inclusiv;
 • Domenii de activitate eligibile: productie, servicii, industrii creative, IT, comert;
 • Punct de lucru in mediul Urban sau Rural;
 • Beneficiarul angajeaza 1 persoana pentru o finantare de 100.000 lei;
 • Beneficiarul angajeaza 2 persoane pentru o finantare de 200.000 lei;
 • Finantare maxim 95%, dar nu mai mult de 200.000 lei;
 • Salarii eligibile pe perioada implementarii;
 • Chirii eligibile pe perioada implementarii;
 • Suma forfertara (salarii, chirii, utilitati, etc) – maxim 30.000 lei pentru 1 loc de munca creat sau maxim 60.000 lei pentru 2 locuri de munca create;
 • Locurile de munca nou create vor trebui mentinute 2 ani;
 • Consultanta eligibila – maxim 10.000 Lei;

 

Achizitii eligibile (finantabile) prin Start-Up Nation 2022

 • Echipamente tehnologice, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale. Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înteleg toate activele corporale din categoria mijloacelor fixe descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004.  În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate și activele corporale din categoria mijloacelor fixe pentru locurile de joaca, sali de sport, fitness, drone, x-body și de forță,  echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finantare, precum și autoturismele 100% electrice.
 • Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de producţie şi spatii pentru prestari servicii şi comert. Valoarea activului ce urmeaza a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu exceptia spaţiilor mobile de lucru/ productie / prestari servicii / comert. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aiba destinatie locativa, la momentul achizitiei;
 • Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fara motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru calatori, ambarcatiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinatie specială. Pentru alte activități în afara celor de rent a car si taxi, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul Programului în valoare eligibilă de maximum 50.000 lei (cu excepția celor 100% electrice) și maximum 1 autoturism / beneficiar.
 • Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Aceste cheltuieli sunt forfetare si sunt in limita de maxim 30.000 lei pentru beneficiarii care angajeaza 1 persoana, respectiv 60.000 lei pentru beneficiarii care angajeaza 2 persoane.
 • Pachet digital (voucher de digitalizare) care poate să contina site de prezentare a activitătii sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu fara hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie sa fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis si pe toata perioada de monitorizare, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line, un soft necesar desfasurarii activitatii și semnatura electronica. Optional si suplimentar, pachetul digital poate contine și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta /copiator /multifuncţionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, telefoane smart, tablete.  Pachetul digital (voucherul de digitalizare) reprezinta cheltuiala obligatorie în cadrul programului si este în valoare eligibila de minim  25.000 lei.
 • Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1.000 lei/persoană
 • Achiziţionarea de mobilier, aparatura birotica şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
 • Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
 • Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică;
 • Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
 • Consultanta pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finantarii în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar nu mai mult de 10.000 lei; Aceasta activitate poate fi efectuata înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanta eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizatii furnizoare de consultanta care au dreptul legal de a desfasura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanta în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizata a fi desfasurata una dintre activiatile incluse în cod CAEN clasa 70;
 • Cheltuieli financiare aferente creditelor/garantiilor obtinute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe baza de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnarii acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

 

Cat este suma nerambursabila?

Pentru aplicantii care îsi asuma crearea și mentinerea unui singur loc de munca prin intermediul programului:

Alocatie Financiara Nerambursabilă(AFN) – maxim 100.000 lei/beneficiar, suma care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului;

Pentru aplicantii care îsi asuma crearea și mentinerea a doua locuri de munca prin intermediul programului:

Alocatie Financiara Nerambursabila(AFN) – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maxim 95% din valoarea cheltuielilor eligibile  (inclusiv TVA pentru societățile neplatitoare) aferente proiectului;

 

Cat este aportul propriu al beneficiarului?

In cazul unui Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN) –de maxim 100.000 lei/beneficiar, aportul beneficiarului care poate reprezenta minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului este de 527 lei

In cazul unui Ajutor Financiar Nerambursabil (AFN) –de maxim 200.000 lei/beneficiar, aportul beneficiarului care poate reprezenta minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societatile neplatitoare) aferente proiectului este de 1053 lei

 

Lista codurilor CAEN (activitatilor) ce pot obtine maxim 100 puncte in cadrul programului de finantare

0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului
1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1051 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor
1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1413 Fabricarea altor articole de îmbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)
1610 Taierea si rindeluirea lemnului
1721 Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie si carton
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
2221 Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic
2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii
2229 Fabricarea altor produse din material plastic
2363 Fabricarea betonului
2511 Fabricarea de construcții metalice si parti componente ale structurilor metalice
2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor
2562 Operatiuni de mecanica generala
2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule
3109 Fabricarea de mobila n.c.a.
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda (software orientat client)
6202 Activități de consultanta in tehnologia informatiei
6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7311 Activitati ale agentiilor de publicitate
8622 Activitati de asistenta medicala specializata
8623 Activități de asistenta stomatologica
8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

 

Lista codurilor CAEN (activitatilor) ce pot obtine maxim 95 puncte in cadrul programului de finantare

1012 – Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.

1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie

1073 – Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

1081 – Fabricarea zaharului

1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1083 – Prelucrarea ceaiului si cafelei

1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor

1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1092 – Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1107 – Producția de bauturi racoritoare nealcoolice; producția de ape minerale si alte ape imbuteliate

1310 – Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

1320 – Producția de tesaturi

1392 – Fabricarea de articole confectionate din textile (cu excepția imbracamintei si lenjeriei de corp)

1395 – Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu excepția confectiilor de imbracaminte

1399 – Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1412 – Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

1414 – Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 – Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1439 – Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

1512 – Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

1520 – Fabricarea incaltamintei

1621 – Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru construcții

1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

1722 – Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton

1723 – Fabricarea articolelor de papetarie

1729 – Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a

2013 – Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza

2016 – Fabricarea materialelor plastice in forme primare

2020 – Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

2030 – Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

2041 – Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere

2042 – Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

2059 – Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2110 – Fabricarea produselor farmaceutice de baza

2120 – Fabricarea preparatelor farmaceutice

2219 – Fabricarea altor produse din cauciuc

2312 – Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

2332 – Fabricarea cărămizilor, tiglelor si a altor produse pentru construcții, din argila arsa

2352 – Fabricarea varului si ipsosului

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcții

2364 – Fabricarea mortarului

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos

2370 – Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

2399 – Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2410 – Producția de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje

2433 – Producția de profile obținute la rece

2442 – Metalurgia aluminiului

2443 – Producția plumbului, zincului si cositorului

2453 – Turnarea metalelor neferoase usoare

2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal

2529 – Producția de rezervoare, cisterne si containere metalice

2561 – Tratarea si acoperirea metalelor

2572 – Fabricarea articolelor de feronerie

2573 – Fabricarea uneltelor

2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri

2594 – Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe

2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a

2611 – Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2620 – Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630 – Fabricarea echipamentelor de comunicații

2651 – Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigație

2711 – Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

2712 – Fabricarea aparatelor de distributie si control a electricitatii

2732 – Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electronice

2825 – Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829 – Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

2841 – Fabricarea utilajelor si a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849 – Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2892 – Fabricarea utilajelor pentru extracție si construcții

2893 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului

2899 – Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.

2920 – Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2931 – Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3011 – Construcția de nave si structuri plutitoare

3020 – Fabricarea materialului rulant

3030 – Fabricarea de aeronave si nave spatiale

3101 – Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3102 – Fabricarea de mobila pentru bucatarii

3103 – Fabricarea de saltele si somiere

3230 – Fabricarea articolelor pentru sport

3240 – Fabricarea jocurilor si jucariilor

3250 – Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

3299 – Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

5811 – Activități de editare a cartilor

5813 – Activități de editare a ziarelor

5814 – Activități de editare a revistelor si periodicelor

5829 – Activități de editare a altor produse software

5911 – Activități de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5920 – Activități de realizare a inregistrarilor audio si activități de editare muzicala

6203 – Activități de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6312 – Activități ale portalurilor web

6399 – Alte activități de servicii informationale n.c.a.

7120 – Activități de testari si analize tehnice

7219 – Cercetare- dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

7312 – Servicii de reprezentare media

7320 – Activități de studiere a pieței si de sondare a opiniei publice

7410 – Activități de design specializat

7420 – Activități fotografice

7430 – Activități de traducere scrisă si orala (interpreti)

7490 – Alte activități profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

8553 – Scoli de conducere (pilotaj)

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.

8610 – Activități de asistenta spitaliceasca

8621 – Activități de asistenta medicala generala

8730 – Activități ale caminelor de bătrâni si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

9002 – Activități suport pentru interpretare artistica (spectacole)

9003 – Activități de creație artistica

9313 – Activități ale centrelor de fitness

9329 – Alte activități recreative si distractive n.c.a.

0811 – Extracția pietrei ornamentale si a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei

 

 

Lista codurilor CAEN (activitatilor) ce pot obtine maxim 90 puncte in cadrul programului de finantare

9311 – Activități ale bazelor sportive

2420 – Producția de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel

2821 – Fabricarea cuptoarelor, furnalelor si arzatoarelor

2521 – Producția de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

3212 – Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

2830 – Fabricarea mașinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere

2592 – Fabricarea ambalajelor usoare din metal

1052 – Fabricarea inghetatei

2014 – Fabricarea altor produse chimice organice, de baza

2351 – Fabricarea cimentului

9001 – Activități de interpretare artistica (spectacole)

2012 – Fabricarea colorantilor si a pigmentilor

9101 – Activități ale bibliotecilor si arhivelor

2733 – Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

1396 – Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1085 – Fabricarea de mancaruri preparate

2670 – Fabricarea de instrumente optice si echipamente fotografice

8552 – Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice, etc.)

2812 – Fabricarea de motoare hidraulice

2454 – Turnarea altor metale neferoase

2591 – Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

3291 – Fabricarea maturilor si periilor

9312 – Activități ale cluburilor sportive

3092 – Fabricarea de biciclete si de vehicule pentru invalizi

1330 – Finisarea materialelor textile

2612 – Fabricarea altor componente electronice

5821 – Activități de editare a jocurilor de calculator

2891 – Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2015 – Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase

0899 – Alte activități extractive n.c.a.

1511 – Tăbăcirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

7211 – Cercetare – dezvoltare in biotehnologie

5819 – Alte activități de editare

1431 – Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

8510 – Invatamant preșcolar

9319 – Alte activități sportive

2341 – Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

2814 – Fabricarea de articole de robinetarie

2720 – Fabricarea de acumulatori si baterii

2391 – Fabricarea de produse abrazive

8560 – Activități de servicii suport pentru invatamant

2910 – Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2530 – Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru incalzire centrala)

2211 – Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer; reșaparea si refacerea anvelopelor

2751 – Fabricarea de aparate electrocasnice

2052 – Fabricarea cleiurilor

2320 – Fabricarea de produse refractare

1391 – Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

1394 – Fabricarea de odgoane, franghii, sfori si plase

0240 – Activități de servicii anexe silviculturii

5912 – Activități de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

2896 – Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice si a cauciucului

8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional

2314 – Fabricarea fibrelor din sticla

2444 – Metalurgia cuprului

1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume

2434 – Trefilarea firelor la rece

7220 – Cercetare- dezvoltare in stiinte sociale si umaniste

5914 – Proiectia de filme cinematografice

2811 – Fabricarea de motoare si turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule si motociclete)

9103 – Gestionarea monumentelor, cladirilor istorice si a altor obiective de interes turistic

3220 – Fabricarea instrumentelor muzicale

2660 – Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

0729 – Extracția altor minereuri metalifere neferoase

2823 – Fabricarea mașinilor si echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2319 – Fabricarea de sticlarie tehnica

2313 – Fabricarea articolelor din sticla

1712 – Fabricarea hârtiei si cartonului

8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational

2017 – Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare

2640 – Fabricarea produselor electronice de larg consum

1411 – Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

5913 – Activități de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

2431 – Tragere la rece a barelor

1622 – Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1811 – Tiparirea ziarelor

2432 – Laminare la rece a benzilor inguste

2331 – Fabricarea placilor si dalelor din ceramica

9321 – Bâlciuri si parcuri de distracții

2445 – Producția altor metale neferoase

6391 – Activități ale agențiilor de stiri

2451 – Turnarea fontei

3213 – Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

2342 – Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

2752 – Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2895 – Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului

1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor

1393 – Fabricarea de covoare si mochete

2571 – Fabricarea produselor de taiat

3012 – Construcția de ambarcatiuni sportive si de agrement

2343 – Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

2731 – Fabricarea de cabluri cu fibra optica

2441 – Producția metalelor pretioase

2311 – Fabricarea sticlei plate

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru construcții

8520 – Invatamant primar

2824 – Fabricarea mașinilor-unelte portabile actionate electric

9004 – Activități de gestionare a salilor de spectacole

1420 – Fabricarea articolelor din blana

8531 – Invatamant secundar general

8790 – Alte activități de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.

2894 – Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielariei

5812 – Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

0710 – Extracția minereurilor feroase

8710 – Activități ale centrelor de ingrijire medicala

2452 – Turnarea otelului

8541 – Invatamant superior non- universitar

0891 – Extracția mineralelor pentru industria chimica si a ingrasamintelor naturale

1711 – Fabricarea celulozei

2349 – Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

9102 – Activități ale muzeelor

0893 – Extracția sarii

2652 – Producția de ceasuri

3091 – Fabricarea de motociclete

2344 – Fabricarea altor produse tehnice din ceramica

2365 – Fabricarea produselor din azbociment

8720 – Activități ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

3099 – Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

1724 – Fabricarea tapetului

9104 – Activități ale gradinilor zoologice, botanice si ale rezervatiilor naturale

2060 – Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale

2680 – Fabricarea suporților magnetici si optici destinați inregistrarilor

8542 – Invatamant superior universitar