Monthly Archives: mai 2017

  • Finantare energie regenerabila

    In perioada 17 iulie 2017 – 31 decembrie 2018, producatorii de energie electrica si termica pot depune cereri de finantare pentru investitii in producerea energiei electrica si/sau termice din biomasa/ biogaz si energiei geotermale (RES), precum si investitii in cogenerare de...
  • STARTUP NATION ROMANIA UPDATE

    Alocare financiară Pentru un numar maxim anual de 10.000 de beneficiari Pentru un ajutor de minimis în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile Beneficiari eligibili Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ criteriile: Criterii...