Monthly Archives: septembrie 2018

  • Relansare POR 2.2

    Programul Operațional Regional – Axa Prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii – Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR 2.2) este o oportunitate de finanțare nerambursabilă acoperită din Fondul European...
  • Masurile 6.2. si 6.4. revin – Zona ITI Delta Dunar

    Masurile 6.2. si 6.4. revin – Zona ITI Delta Dunarii Pentru detalii completati formularul de contact...