Tema de investitie propusa S.C. EURO-CASA PROD S.R.L. (TONELI) a presupus retehnologizarea halelor de exploatare a găinilor de ouă consum.

Obiectivele proiectului:
– exploatarea puicuţelor hibride Lohmann Brown Classic în ferme pentru producţia de ouă destinate consumului uman, sigure pentru sănătate şi conforme cu specificaţiile şi legislatia în vigoare, în scopul creşterii satisfacerii cerinţelor clienţilor. In acest sens s-a cerut asigurarea atât furajarii tineretului cât şi a găinilor adulte, cu reţete de furaje combinate, echilibrate nutriţional, aşa cum au fost prezentate în tehnologia de exploatare a hibridului de ouă;
– prevenirea neconformităţilor în toate fazele de fabricaţie a furajelor prin stabilirea unor condiţii de calitate a acestora, verificabile atât de furnizor cât şi de client în laboratoare atestate oficial în acest sens.
– instruirea personalului pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii şi siguranţei producţiei de ouă realizate;
– proiectarea fluxului tehnologic de aşa manieră încât să asigure liniaritate producţiei de ouă pe tot parcursul anului;
– proiectarea, implementarea şi certificarea sistemului integrat de management al calităţii şi siguranţei producţiei de ouă realizate conform ISO 9001 şi metodei H.A.C.C.P.

Aplicarea sistemului H.A.C.C.P. pentru creşterea si exploatarea hibridului ouător
Lohmann Brown Classic
Implementarea H.A.C.P.P., sistem ce sintetizează toate regulile de bază ale inspecţiei, se impune obligatoriu în toate unităţile de producţie. Sistemul conturează o supraveghere permanentă metodică şi sistematică pe profiluri distincte de activitate ce trebuie să identifice şi să analizeze orice factor de risc înainte ca acesta să se repercuteze asupra calitătii produsului finit. Principalele riscuri la care se adresează sistemul H.A.C.C.P. sunt: riscuri fizice, chimice şi biologice.

Factorii avuti in vedere în realizarea unei producţii performante:

  • tipul de adăpost;
  • sistemul de ventilaţie;
  • tipul de baterie folosit;
  • sistemul de adăpare;
  • sistemul de furajare fazială a tineretului şi a găinilor adulte;
  • evidenţa efectivelor pe baza fişelor de lot;
  • transferul şi exploatarea găinilor ouătoare;
  • programul de lumină;
  • igiena şi starea de sănătate;
  • controlul stresului caloric.

Structura cladirilor: 

Nr crt Denumire obiect (compartiment incendiu) S c

mp

Vc

mc

Hmax

m

0 1 2 3 4
1 Hala 1- Hala gaini ouatoare + camera comanda 1250.6 4996.15 4.0
2 Hala 2- Hala gaini ouatoare + camera comanda 1250.6 4996.15 4.0
3 Hala 3- Hala gaini ouatoare + camera comanda 1250.6 4996.15 4.0
4 Hala 4- Hala gaini ouatoare + camera comanda 1250.6 4996.15 4.0
5 Hala 5- Hala gaini ouatoare + camera comanda 1250.6 4996.15 4.0
6 Hala 6- Hala gaini ouatoare + camera comanda 1250.6 4996.15 4.0
7 Hala 7- Hala gaini ouatoare + camera comanda 1250.6 4996.15 4.0
8 Hala 8- Hala gaini ouatoare+ camera comanda 1250.6 4996.15 4.0
9 Filtru sanitar – constructie existenta amenajata 195.70 704.5 3.60
10 Centru colectare, expeditie oua 195.70 704.5 3.60
11 Gospodarie de apa + statie pompe 109.60 329.0 3.0
12 Post trafo 154.6 547.4 3.50
13 Depozit dejectii 360.0 1800.0 5.50
14 Casa poarta 12.25 33.0 2.70