OBIECTE IN INCINTA

– OB 1 Camera tehnica

– OB 2 Cladire motoare

– OB 3 Cabina poarta

– OB 4 Cantar bascula

– OB 5 Rezervor dejectii

– OB 6 Fermentator – 4 bucati

– OB 7 Rezervor material dupa fermentare – 5 bucati

– OB 8 Siloz – 3 platforme

– OB 9 Separator lichide

– OB 10 Gospodarie apa

– OB 11 Gospodarie gunoi

– OB 12 Ministatie de epurare

– OB 13 Instalatii exterioare tehnologice

– OB 14 Instalatii exterioare

– OB 15 Drumuri si platforme

– OB 16 Imprejmuiri si porti