Monthly Archives: februarie 2019

 • Investitii in exploatatii pomicole – 2019

  Masura activa incepand cu 15.02.2019 Sprijinul acordat prin aceasta sub-masura, va contribui la: ·      Cresterea competitivitatii, diversificarea productiei, cresterea calitatii produselor obtinute si imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole; ·      Cresterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivelul...
 • Investitii productive in acvacultura –eficienta resurs

  Masura: II.3 Investitii productive in acvacultura –eficienta resurselor, reducerea utilizarii de apa si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizarii apei Sisteme de acvacultura inchise in care produsele de acvacultura sunt crescute in sisteme inchise cu recircularea...
 • Investitii productive in acvacultura

  Masura :II.2 Investitii productive in acvacultura CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL? Intreprinderile si ONG‐urile cu activitate economica din domeniul acvaculturii CE ACTIVITATI SUNT FINANTATE IN CADRUL ACESTEI MASURI? ‐Investitii noi productive; ‐Investitii privind modernizarea fermelor ‐Diversificareaproductiei si a speciilor...
 • Investitii in turismul pentru pescuitul cu undita, resta

  PROGRAMUL OPERATIONALPENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME2014 –2020 Masura I.6: Diversificarea veniturilor si noi forme de venit Tipul apelului: competitiv, cu termen limita de depunere Beneficiari eligibili: – pescarii, persoane fizice autorizate sau juridice care: -detin sau urmeaza sa detina competente profesionale...
 • O noua sesiune – Infiintare exploatatii pomicole

  PNDR 4.1a – Redeschidere sesiune depunere 15 Februarie 2019 Masura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole Beneficiari eligibili Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificarile si completarile ulterioare; ·           Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile...
 • Finantari livezi pomi fructiferi, capsuni, arbusti

  INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE “PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.1 a, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE Prin acest program se finanțează cu procente între 50% şi 90% investiţiile realizate pentru reconversia plantațiilor existente, înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea...
 • Redeschidere POPAM 2019- acvacultura

    Incepând cu data de 15.02.2019, DGP AMPOPAM intenționează să deschidă apeluri de depunere a proiectelor pentru următoarele măsuri: I.1 – Inovare; I.2 – Servicii de consiliere; I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venit; I.15 – Limitarea impactului pescuitului...