DOCUMENTE UTILE

Descarca descrierea completa a finantarilor pentru autoritati publice:

⇓⇓⇓ FINANTARI FONDURI EUROPENE PRIMARII ⇓⇓⇓

 

SC 2000 – LCH SRL activeaza pe piata serviciilor de consultanta si proiectare incepand cu anul 2000, implementand pana in prezent peste 180 proiecte cu finantare europeana si guvernamentala.

Avand in vedere urmatoarele posibilitati de finantare pentru Autoritatile Publice, respectiv:

– Reabilitarea cladirilor publice, respectiv izolatie, instalaţii de distribuţie a agentului termic și instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile;

– Construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale antepreșcolare și preșcolare (creșe și grădinițe);

– Construcția/reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale)

– Restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice

– Demolarea clădirilor degradate si realizarea de alei pietonale, piste pentru bicicliști, spații  verzi, terenuri pentru sport, locuri de joacă pentru copii, plasarea de alei, foișoare, pergole, grilaje, grupuri sanitare, spatii pentru întreținere/vestiare, scene, instalare wi-fi în spațiile publice, supraveghere video, dotare cu bănci, coșuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete,înlocuirea  și/sau  racordarea  la  utilități  publice, realizarea sistemului de  irigații/ de iluminat pentru spațiile amenajate prin proiect.

– Construcția/reabilitarea/modernizarea/extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate socio-medicale

– Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii  de  unităţi  de primiri urgenţe si a spitalelor de urgenţă regionale

– Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea infrastructurii de servicii sociale fără componentă rezidențială (centre de zi, centre de tip „respiro”, centre de consiliere, centre / servicii de abilitare/reabilitare, cantine sociale etc.) Pentru persoane varstnice, persoane cu dizabilitati si grup vulnerabil copii

– Construcţia/reabilitarea/ modernizarea/ dotarea de case de tip familial, apartamente, locuinţe protejate pentru grup vulnerabil copii si persoane dizabilitati

– Construcția/ reabilitarea/   modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii pentru educația timpurie – antepreșcolară și preșcolară (creșe și grădinițe), pentru învățământul general obligatoriu (școli i – viii), pentru învăţământul profesional şi tehnic și învățarea pe tot parcursul vieții (licee tehnologice şi şcoli profesionale);

– Înființarea, extinderea și modernizarea infrastructurii agricole de acces către ferme si  a căilor de acces în cadrul fondului forestier,

– Construcția, extinderea și/sau modernizarea infrastructurii rutiere de interes local și de apă/apă uzată

– Înființarea și modernizarea (inclusiv dotarea) creșelor precum și a infrastructurii de tip after-school, a gradinitelor

– Restaurarea, conservarea și dotarea  clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural, a așezămintelor monahale si a caminelor culturale;

– Realizarea de parteneriate in vederea cooperării între actorii locali, în scopul comercializării produselor agoalimentare prin intermediul lanțurilor scurte de aprovizionare (agricol si pomicol)

– Realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice exclusiv din biomasă şi biogaz si a energiei termice exclusiv din apă geotermală.

– Dotarea tuturor gospodariilor cu unitati de producerere a compostului de catre Primaria locala

– Construirea unor platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, a staţiilor de compostare, ambalare/peletizare si a staţiilor de biogaz, echipamente pentru dezvoltarea amenajărilor existente destinate depozitării gunoiului de grajd şi/sau compostării acestuia, etinderea/construcţia reţelei de canalizare şi epurare a apelor uzate

– Realizarea/ extinderea/ reabilitarea/ modernizarea pieţelor publice, comerciale, a târgurilor, oboarelor, bazelor sportive, de poduri, podeţe sau punţi pietonale, sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora, dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat;