Programul de finantare Start-up Nation 2018

           In curand incepe o noua editie a programului START-Up Nation 2018. Asa ca daca te-ai hotarat sa intri pe piata afacerilor sau detii deja o firmă – neaparat infiintata dupa data de 30 ianuarie 2017, incepand cu luna mai-iunie 2018 vei avea ocazia sa te inscrii la o noua sesiune din PROGRAMUL START-UP NATION si sa accesezi pentru societatea ta fonduri nerambursabile 100% in valoare maxima de pana la 200.000 lei. 2000-LCH  iti ofera servicii complete pentru a accessarea programului START-UP NATION. Tot ce trebuie sa faci e sa vii la noi cu actele societatii si ideea de afacere. De restul ne ocupam noi. (Vrei mai multe detalii trimite un sms la numarul 0732122639 cum mesajul SUN si te sunam noi)

 

Cine poate obtine finantarea nerambursabila?

Societatile sau viitorii antreprenoi care intentioneaza sa obtina finantarea nerambursabila prin proiectul Start-up Nation trebuie sa indeplinesca cumulativ o serie de conditii:

  • firmele trebuie sa fie infiintate de catre persoane fizice dupa intrarea in vigoare a ordonantei de urgenta nr. 10/2017, respectiv dupa data de 30 ianuarie 2017
  • beneficiarii nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru la data semnarii acordului de finantare
  • societatea este infiintata de catre persoane fizice care nu au sau nu au avut calitate de actionari sau asociati intr-un alt IMM care desfasoara sau a desfasurat aceeasi activitate autorizata pe care aplica in cadrul programului in anul anterior inscrierii sau in anul inscrierii pana la deschiderea sesiunii de inscriere
  • firmele au codul CAEN autorizat la ONRC in momentul depunerii primei cereri de plata/ramursare
  • societatile trebuie sa creeze cel putin un loc de munca cu norma intreaga pe o perioada nedeterminata si sa mentina locul de munca ocupat cel putin 2 ani dupa finalizarea implementarii planului de afaceri. Pentru punctaj maxim recomandam cel putin 2 locuri de munca.

CONDIȚII DE FINANȚARE:

INTENSITATEA FINANȚĂRII 100% nerambursabil
VALOAREA FINANȚĂRII: 200.000 de lei

CONDIȚII SPECIFICE:

CAEN (domeniu de activitate):  Proiectele pot fi depuse doar pe un singur cod CAEN.

Decontare : Decontarea proiectului se face în maxim 3 tranșe, prin aplicarea mecanismului decontării cheltuielilor prin cerere de rambursare (achitare integrală a cheltuielilor) sau cerere de plată (prezentarea facturilor), cu excepția decontării salariior, chiriilor, utilităților, în cazul cărora se aplică exclusiv mecanismul cererilor de rambursare.

La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și software-ul necesar desfășurării activității.

Localizare: Mediul urban sau rural din toate cele 8 regiuni de dezvoltare, inclusiv București-Ilfov.

Nr. estimativ de proiecte câştigătoare 10.000/an

Perioada de implementare – 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 29 septembrie al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanțare.

Monitorizare: Locurile de muncă create trebuie menținute cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului, iar efectele investiției trebuie raportate timp de trei ani de la data finalizării implementării proiectului.

Ce se poate achizitiona in cadrul programului Start-up Nation 2018

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii:

1. Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate.
Sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, telefoane mobile și tablete. Limita maximă pentru cheltuielile aferente achiziției de telefone mobile și tablete este de 2.500 lei (cu TVA inclus) pe echipament și se încadrează la codul de clasificare 2.2.9.

2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției.
În categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.

3. Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.

ATENȚIE!
* Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.
* Pentru alte activități în afara celor menționate la punctul anterior, autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36.000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
* În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

4. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;

5. Achiziţionarea de echipamente (fără instalații) specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

6. Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fără instalații) aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;

7. Salariile, utilitățile (energie electrică, gaze, salubritate, abonament telefon și internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spațiile pentru care se acordă chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează la nivelul maxim de 4.162 lei brut/salariat/luna la care se adaugă contribuțiile aferente angajatorului. Salariul net maxim decontat este de 2.434 lei. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente perioadei de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare. Nivelul de salarizare pentru locurile de muncă nou create prin program pentru salarii solicitate prin cererile de rambursare/plată, trebuie menținut pe toată durata obligativității menținerii acestora, respectiv 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;

8. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online site-ului și cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în limita maximă a 8.000;

9. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize, etichetare ecologică;

10. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 3.000 lei;

11. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

12. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8.000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare.

13. Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line;

14. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.

Alte mentiuni:

– Toți furnizorii de bunuri și/sau servicii eligibile în cadrul programului trebuie sa aibă autorizată activitatea de prestare/comercializare a acestora (codul CAEN);
– Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.

CRITERII DE SELECȚIE: – Proiectele se selecteaza in functie de punctajul obtinut. (vezi aici grila de punctaj)

(Mai ai intrebari fara raspuns: trimite un sms la numarul 0732122639 cum mesajul SUN si te sunam noi)

Si pentru ca suntem siguri de succesul proiectelor noastre nu percepem AVANS pentru serviciile de consultanta.