S-a deschis sesiunea de depunere pentru Masura 4.2 GBER – Procesarea si marketingul produselor agricole care finanteaza:

• Infiintarea unei unitati noi de productie reprezinta crearea unui nou amplasament pentru desfasurarea activitatii pentru care se solicita finantarea, independent din punct de vedere tehnologic de alte unitati existente.
• Extinderea capacitatii unei unitati existente, (presupune mentinerea gamei de produse/sortimente si a proceselor de productie deja existente si cresterea volumului productiei ca urmare a achizitiei de noi echipamente)
Diversificarea productiei unei unitati existente reprezinta obtinerea de produse care nu au fost realizate anterior in unitatea respectiva(inainte de proiect), presupune ca noile produse se adauga gamei de sortimente deja fabricate.

Cheltuieli aferente investitiilor pentru active corporale
• Constructia de cladiri,   instalatii, utilaje si echipamente identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate, extinderea si dotarea cladirilor unitatilor de procesare;
• Constructii destinate unei etape sau intregului proces tehnologic (colectare-depozitare (materie prima/produse nonagricole)-sortare-conditionare materie prima, -procesare-comercializare);
• Cheltuieli generate de imbunatatirea controlului intern al calitatii ca si investitii secundare valoric legate de investitia initiala sau investitia initiala in favoarea unei noi activitati finantata in cadrul aceluiasi proiect de investitii.

Cheltuieli generate de investitiile in active necorporale:
• Organizarea si implementarea sistemelor de management a calitatii si de siguranta alimentara, daca sunt in legatura cu investitiile corporale ale proiectului;
• Achizitionarea de tehnologii (know‐how), patente si licente pentru pregatirea implementarii proiectului;
• Achizitionarea de software, identificat ca necesar in documentatia tehnico-economica a proiectului.
• Cheltuieli aferente marketing-ului produselor neagricole, in limita a max. 5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de 30.000 euro sunt :
• infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea produselor neagricole
• etichetarea (crearea conceptului);
• creare de marca inregistrata/brand.

2000-LCH ofera solutii complete pentru accesarea fondurilor

Consultanta fonduri europene – Proiectare industrial – Fluxuri tehnologice