Obtine 250.000 lei nerambursabili prin PROGRAMUL DE COMERT SI SERVICII 2020
Procedura aferenta programului COMERT SI SERVICII 2020 este in dezbatere publica !

Principalele conditii ale programului :
– Bugetul pe 2020 este de 40.000.000 lei suficient pentru 160 beneficiari la o intensitate maxima a ajutorului;
– Societatile au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice;
– Introducerea punctajului pentru locurile de munca aferente salariatilor angajati pe durata nedeterminata, pentru care se face dovada intoarcerea acestora din diaspora;
– Mentinerea locurilor de munca pe o perioada de 3 ani incepand cu anul urmator semnarii contractului de finantare;
– In cazul locurilor de munca create in cadrul programului se vacanteaza beneficiarul are un termen de 45 zile sa ocupe locurile de munca vacante; 


Criteriile de departajare. La punctaje egale va prevala:
* Valoarea procentului aferent aportului propriu;
* Valoarea profitului din exploatare la 31.12.2019;
* punctajul aferent ponderii investiiilor in echipamente tehnologice;
* numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create conform planului de afaceri;
* numarul mediu de salariati la 31.12.2019;
* data si ora inscrierii in program;
– Termenul limita de semnare a contractelor de finantare este 31 iulie 2020 pentru beneficiarii care merg cu aport propriu;
– Termenul limita de semnare a contractelor de finantare este 10 august 2020 pentru beneficiarii care au componenta de credit;
– Data limita de implementare este 13 noiembrie 2020.

 

CARE SUNT OBLIGATIILE BENEFICIARILOR?

IMM-urile beneficiare vor fi obligate, pentru o perioada de minimum 3 ani incepand cu anul urmator acordarii de ajutorului:

  1. sa mentina investitia pentru care primesc ajutorul in cadrul Programului;
  2. sa nu aplice amortizare accelerata pentru activele achizitionate in cadrul programului;
  3. sa pastreze numarul locurilor de munca pe perioada nedeterminata existente la data deschiderii aplicatiei de inscriere;

CINE POATE APLICA?

  1. Viitorii beneficiari vor fi persoane juridice (societati /societati cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor si serviciilor de piata.
  2. O alta conditie de participare este ca firmele sa aiba cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare la data deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.
  3. De asemenea, si codul CAEN pentru care solicita finantare va trebui sa fie autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei deschiderii aplicatiei electronice de inscriere a planului de investitii.

CE POTI ACHIZITIONA PRIN PROIECT?

Ajutorul financiar nerambursabil se acorda pentru urmatoarele categorii de activitati/cheltuieli eligibile:

a)achizitionarea de echipamente IT tehnica de calcul;

b) achizitionarea de cititoare pentru cod de bare;

c) achizitionarea de cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare;

d) achizitionarea de aparate de marcat electronice fiscale;

e) achizitionarea de echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, aparate si instalatii de masurare, control si reglare necesare desfasurarii activitatilor

f) achizitionarea de electro si motostivuitoare conform grupa 2.3.6.8.1 din HG 2139/ 2004;

g) investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata;

h) achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale (ex. sisteme de supraveghere video, sisteme de alarma),

i) achizitionarea de autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G conform Ordinului MLPTL 211/2003 j) certificarea unui sistem de management al calitatii;

k) realizarea unei pagini web pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting);

l) achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse  regenerabile/alternative de energie1 pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;

m) achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert sau servicii;

n) participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala in domeniul activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata pentru care a solicitat finantare;

o)  comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.);

p) consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii;