Proiectele se depun în perioada 8 iulie 2019 – 8 noiembrie 2019.

Ce se finanțează?

  • lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);
  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe;
  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare
  • achiziția de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare
  • investiții în realizarea de instrumente de comercializare on-line a serviciilor/ produselor proprii ale solicitantului. Aceste instrumente au ca scop crearea unui magazin virtual (e-shop)

 

Alocarea financiară este de 77,44 milioane euro.Alocare: Regiunea Nord-Est (26,26 mil euro), Centru (14,47 mil euro), Sud-Vest Oltenia (13,03 mil euro),Sud-Est (12,91 mil euro) și Vest (10,77 mil euro).

 

Contact: 0732.122.640

 

 

Oferta noastra pentru consultanta

Varianta 1 – 5% din valoarea proiectului + TVA. Avans 2000 Euro+TVA, diferenta la aprobare

Varianta 2 – 8% din valoarea eligibila a proiectului+ TVA. Plata la aprobare