Ești dentist? Cum poți înființa în 2018 un cabinet stomatologic cu bani nerambursabili

Medicii dentiști care vor înființa noi societăți comerciale în perioada următoare pot cere un ajutor de nerambursabil 100% de până la 44.000 de euro pentru deschiderea de cabinete stomatologice.

Activitățile medicale, printre care și cabinetele stomatologice, pot primi sprijin financiar în cadrul programului de finanțare Start-up Nation.

Dotarea minimă necesară pentru funcționarea unui cabinet stomatologic

Dotarea minimă necesară funcționării unui cabinet stomatologic este stabilită prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 153/2003, în care sunt normele privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Astfel, un cabinet stomatologic trebuie să fie dotat cu cel puțin:

 • unit dentar cu cel puţin două piese terminale;
 • fotoliu dentar;
 • tensiometru şi stetoscop;
 • doar în mod opțional, cu lampă de fotopolimerizare și aparat de detartraj cu ultrasunete.

Programul Start-up Nation va acorda, anul acesta, fonduri nerambusabile de până la 200.000 RON pentru sprijinirea întreprinderilor nou-înființate.

Cine poate cere sprijin financiar

În cadrul acestui program de finanțare, solicitanții eligibili sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017.

Solicitanții trebuie să fie înregistrați ca:

 • societăți comerciale;
 • societăți cooperatiste;
 • societăți comerciale debutante (SRL-D).

În cadrul programului, nu sunt eligibile cabinetele medicale individuale, cabinetele stomatologice operate de către persoanele fizice autorizate sau întreprinderile individuale.

Se pot depune proiecte atat în zonele urbane, cat si in zonele rurale.

Cheltuielile eligibile principale sunt:

 • plata chiriei, pentru perioada de timp cuprinsă între aprobarea proiectului și încasarea ajutorului nerambursabil;
 • achiziția de instalații, echipamente de lucru, utilaje;
 • dotări și mobilier specific activității desfășurate;
 • realizarea unui site de prezentare a serviciilor oferite
 • echipamente IT și soluțiile software necesare.

Documentația necesară obținerii finantarii

Pentru obținerea finanțării, societatile interesate trebuie să depuna o documentație formată din:

 • plan de afaceri și detalierea investiției necesare;
 • cerere de finanțare;
 • certificat de înregistrare al societății;
 • contract de proprietate sau folosință pentru spațiul în care va fi înființat cabinetul stomatologic;
 • certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului;
 • oferte financiare și tehnice pentru echipamentele din proiect;
 • declarații pe proprie răspundere că firma nou înființată nu are datorii la stat și bugetele locale;
 • declarații pe proprie răspundere pentru confirmarea condițiilor de eligibilitate cerute prin ghidul solicitantului.

 

Detalii suplimentare: 0732.122.639 ; consultanta@2000LCH.ro