POR 7.1

POR 7.1 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabila a turismului
Prioritate de investitii 7.1 Sprijinirea unei cresteri favorabile ocuparii fortei de munca, prin dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care sa includa reconversia regiunilor industriale aflate in declin, precum si sporirea accesibilitatii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice
Obiectiv Specific Cresterea numarului mediu de salariati in statiunile turistice
Specificul proiectelor ·         pentru dezvoltarea infrastructurii de turism balnear, amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica, dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice, crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente activitati de marketing si promovare turistica ale obiectivului finantat.
Actiunile sprijinite -Dezvoltarea infrastructurii pentru turismul balnear (infrastructura rutiera, retele de captare si transport, parcuri) in conformitate cu prevederile OG nr. 109/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
–        Crearea si extinderea infrastructurii de agrement, inclusiv a utilitatilor aferente
–        Amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica;
–        Dezvoltarea de infrastructuri publice la scara mica pentru valorificarea atractiilor turistice
–        Activitati de marketing si promovare turistica ale obiectivului finantat.
Activitati eligibile orientative -reabilitarea/modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilitatile din corpul drumului in statiuni turistice balneare, climatice si balneo – climatice;
-dezvoltarea retelelor de captare si / sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic (ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor si salinelor) de din statiunile turistice balneare, climatice   si balneo – climatice;
-Crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cura pe teren, a locurilor de recreere si popas, a facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale din statiunile turistice balneare, climatice si balneo – climatice.
-crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru biciclisti, trotuarelor;
-dezvoltarea iluminatului public in statiuni turistice balneare, climatice si balneo – climatice;
-crearea/reabilitarea/ modernizarea parcurilor si gradinilor[1];
-amenajare spatii verzi (defrisarea vegetatiei existente; modelarea terenului;  montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje etc.; plantarea/gazonarea suprafetelor, inclusiv plantare arbori);
-realizarea sistemelor de irigatii pentru spatiile verzi;
-amenajarea obiectivelor turistice naturale de utilitate publica precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe de utilitate publica
-construirea/modernizarea cailor de acces la principalele obiective turistice naturale; aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului turistic este afectata de infrastructura de acces deficitara;
-construirea / modernizarea punctelor (foisoarelor) de observare / filmare / fotografiere, posturilor salvamont/salvamar;
-dotare mobilier urban (banci, cosuri de gunoi, toalete ecologice, suport parcare biciclete, imprejmuire etc);
-marcajul traseelor turistice, trasee tematice;
-crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, locuri de joaca pentru copii, etc.);
-instalare Wi-Fi in spatiile publice;-Construirea de piste pentru cicloturism.
Beneficiarii eligibili ·         Unitati administrativ-teritoriale definite conform Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
·         Forme asociative – parteneriate, intre unitatile administrativ-teritoriale, in conformitate cu prevederile legale
Perioada de implementare a activitatilor proiectului nu depaseste 31 decembrie 2023
Cheltuieli eligibile A.      Cheltuieli pentru obtinerea imobilului si amenajarea terenului
·   Cheltuielile privind achizitia terenului, amenajarea acestuia si amenajari pentru protectia mediului. Cheltuielile efectuate pentru achizitia de terenuri sau expropriere in limita a 10% din valoarea totala eligibila a proiectului, in conformitate cu prevederile art. 6 din H.G. nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european si Fondul de coeziune 2014-2020.
·   Cheltuieli cu amenajarea terenului efectuate la inceputul lucrarilor pentru pregatirea amplasamentului si care constau in demolarea, demontarea cladirilor, dezafectarea utilitatilor, evacuari materiale rezultate, devierea retelelor de utilitati din amplasament, drenajelor, defrisarea vegetatiei existente situate pe terenurile supuse interventiilor.
·   Cheltuieli efectuate pentru lucrari si actiuni de protectia mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor, precum plantare de copaci si reamenajarea spatiilor verzi.
B.      Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
·     Cheltuielile eligibile pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului de investitie includ cheltuielile precum: alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, telecomunicatii, care se executa pe amplasamentul obiectivului de investitie delimitat din punct de vedere juridic, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati.
C.      Cheltuieli pentru servicii. Sunt eligibilie in limita a 7% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile finantate prin proiect, cheltuielile privind:
·     elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie, documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii de trafic, studii/expertize de amplasament;
·     proiectarea si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor (in cazul in care aceasta nu intra in tarifarea proiectului), cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren, obtinerea de avize, acorduri si autorizatii, proiectarea si ingineria, consultanta si asistenta tehnica
·     elaborarea tuturor fazelor de proiectare
·     managementul proiectului si dirigintie de santier;
·     serviciile de consultanta/asistenta juridica in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, daca este cazul
Cheltuielile legate de publicitate si informare aferente proiectului sunt eligibile in limita maxima de 10.000 lei.
Cheltuieli de audit financiar extern in limita maxima a 5 000 lei lunar (aferente activitatilor ce pot fi auditate in luna respectiva)
D.      Cheltuieli pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza, incluisv echipamente cu montaj
·         cheltuieli cu reabilitarea/ modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv utilitatile din corpul drumului in statiuni balneare, climatice si balneo – climatice;
·         cheltuieli cu crearea/reabilitarea/modernizarea parcurilor si gradinilor din statiunile turistice balneare, climatice si balneo-climatice;
·         cheltuieli legate de dezvoltarea retelelor de captare si/sau transport a izvoarelor minerale si saline cu potential terapeutic (ape minerale, lacuri si namoluri terapeutice, gaze terapeutice, factorii sanogeni de la nivelul grotelor si salinelor) de din statiunile turistice balneare, climatice   si balneo – climatice;
·         cheltuielile cu crearea/reabilitarea traseelor marcate pentru cura pe teren, a locurilor de recreere si popas, a facilitatilor de utilizare a izvoarelor minerale din statiunile turistice balneare, climatice si balneo – climatice.
·         cheltuielile cu crearea/reabilitarea aleilor pietonale, pistelor pentru biciclisti, trotuarelor;
·         cheltuielile cu dezvoltarea sistemului iluminatului public in statiuni turistice balneare, climatice si balneo – climatice;
·         cheltuieli cu amenajare spatii verzi (montarea elementelor constructive de tipul alei, foisoare, pergole, grilaje etc.; plantare arbori, arbusti si plante perene);
·         cheltuieli cu realizarea sistemelor de irigatii pentru spatiile verzi;
·         cheltuieli legate de amenajarea obiectivelor turistice naturale, de utilitate publica precum si crearea/ modernizarea   infrastructurilor conexe de utilitate publica
·         cheltuieli de construire/ modernizare a cailor de acces la principalele obiective turistice naturale, de utilitate publica, in limita a maxim 10% din valoarea totala a proiectului;
·         cheltuieli de construire/ modernizare a punctelor (foisoarelor) de observare/ filmare/ fotografiere, posturilor salvamont/salvamar;
·         cheltuieli de dotare cu mobilier urban (banci, cosuri de gunoi,toalete ecologice, suporturi biciclete, imprejmuire etc);
·         cheltuieli cu montarea elementelor constructive de tipul foisoare, pergole, grilaje etc.;
·         cheltuieli de marcaj pentru traseele turistice, traseele tematice
·         dotare cu echipamente necesare instalarii  Wi-Fi in spatiile publice;
·         cheltuieli cu crearea de facilitati pentru recreere pe terenurile amenajate (ex. zone speciale pentru sport, terenuri de sport, locuri de joaca pentru copii, etc.);
·         Cheltuielile efectuate pentru dotari de specialitate si echipamente specifice pentru lucrarile efectuate
·         Cheltuieli efectuate pentru activitati de marketing si promovare turistica ale obiectivului finantat
  • Alte cheltuieli

·         cheltuieli privind organizarea de santier justificate si in stricta legatura cu realizarea obiectivului proiectului.
·         cheltuielile diverse si neprevazute se considera eligibile daca sunt detaliate corespunzator prin documente justificative si doar in limita a 10% din cheltuielile pentru executia de lucrari aferente investitiei de baza.
·         Sunt eligibile cheltuieli aferente implementarii proiectului  privind taxele si comisioanele:
·         obtinerea autorizatiei de executie a lucrarilor de organizare de santier;
·         taxe de amplasament;
·         cota aferenta inspectiei pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii;
·         cota pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii;
·         cota aferenta Casei Sociale a ConstructorilorCheltuieli neeligibile·   Cheltuielile privind costurile de functionare si intretinere a obiectivelor finantate prin proiect
·   Cheltuielile privind costuri administrative
·   Cheltuielile de personal
·   Cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rate si dobânzi aferente creditelor
·   Contributia in natura
·   Cheltuielile privind amortizarea
·   Cheltuielile cu leasingul prevazute la art. 9 din HG nr. 399/2015
·   Cheltuielile cu achizitionarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport
·   Cheltuielile privind achizitia de dotari / echipamente second-hand
·   Amenzi, penalitati si cheltuieli de judecata
·   Taxa pe valoare adaugata, cu exceptia cazului in care aceasta nu se poate recupera in temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul

[1] Parcuri şi/sau grădini – definite în conformitate cu prevederile Legii nr. 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, cu modificările şi completările ulterioare

Regiuni de dezvoltare Rata de cofinantare Valoarea maxima totala a investitiei Valoarea minima totala a investitiei
Pentru fiecare din celelalte 7 regiuni de dezvoltare, mai putin Bucuresti –Ilfov:
·     Regiunea de dezvoltare Nord-Est
·   Regiunea de dezvoltare Sud-Est
·   Regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia
·   Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia
·   Regiunea de dezvoltare Vest
·   Regiunea de dezvoltare Nord-Vest
·   Regiunea de dezvoltare Centru
85% 100.000 EURO

 

5 milioane EURO