POPAM II.3

Masura: II.3 Investitii productive in acvacultura – eficienta utilizarii resurselor, reducerea utilizarii apei si a substantelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizarii apei
Investitii sprijinite Investitiile care promoveaza sistemele de acvacultura inchise in care produsele de acvacultura sunt crescute in sisteme inchise cu recircularea apei, reducandu‐se la minimum cantitatea de apa utilizata.
Totodata, se va sprijini introducerea in acvacultura de specii cu valoare economica ridicata, in special din ihtiofauna autohtona, cum ar fi pastrav, salau, calcan, stiuca, lin, crap, sturioni (inclusiv polyodon), moluste, somn european.
Beneficiari eligibili
 
Intreprinderile cu activitate economica din domeniul acvaculturii –
Cod CAEN 0321 – „Acvacultura maritima” sau
Cod CAEN 0322 –„Acvacultura in ape dulci”.
Sunt eligibile intreprinderile avand istoric de functionare cat si intreprinderi nou infiintate.
Nu inregistreaza in anul financiar anterior un bilant negativ (capitaluri negative) – pentru cazul in care organizatia a avut activitate. Se vor accepta bilanturi negative in cazul in care solicitantul face dovada ca situatia provine in urma unui proces investitional pentru implementarea unui proiect prin fonduri europene sau a suferit din cauza calamitatilor in ultimii 2 ani, precedenti depunerii Cererii de finantare;
Categorii de beneficiari eligibili ·   Microintreprindere: au pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala < 2 mil. Euro sau detin active totale de pana la 2 mil. Euro, echivalent in lei;
·   Intreprindere mica: au intre 10‐49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala < 10 mil. Euro sau detin active totale de pana la 10 mil. Euro, echivalent in lei;
·   Intreprindere mijlocie: au intre 50‐249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala < 50 mil. Euro, echivalent in lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 mil. Euro;
·   Intreprindere mare: avand peste 250 si realizeaza o cifra de afaceri anuala > 50 mil. Euro, echivalent in lei.
Activitati eligibile – cresterea productiei si/sau modernizarea intreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de intreprinderi;

– investitii in echipamente sau infrastructura prin care se asigura indeplinirea cerintelor viitoare privind mediul, sanatatea umana sau animala, igiena sau bunastarea animalelor;

Activitati neeligibile ‐ Transferul dreptului de proprietate asupra unei intreprinderi.
‐ Repopularea directa, cu exceptia cazului in care aceasta operatiune este prevazuta in mod explicit de un act juridic al Uniunii ca masura de conservare sau in cazul repopularii experimentale. Sprijinul nu se acorda cresterii de organisme modificate genetic.
Activitati finantate Investitii care conduc la o reducere substantiala a impactului intreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra consumului si calitatii apei
Cheltuieli eligibile 1.Cheltuieli cu investitii pentru realizarea/modernizarea de sisteme de acvacultura recirculante
2.Cheltuieli pentru construirea si dotarea de microunitati de procesare cu conditia ca materia prima sa provina din productie proprie
3.Cheltuieli pentru construirea si amenajarea unui centru de vanzare direct (magazine pescaresc) catre consumatorii finali
4.Cheltuieli pentru realizarea de capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste
5.Cheltuieli pentru realizarea de drumuri si platforme tehnologice aferente unitatii de acvacultura
6.Cheltuieli pentru construirea si/sau modernizarea depozitelor de furaje
7.Cheltuieli pentru achizitionarea de tehnologii noi si know‐how
8.Cheltuieli cu achizitionarea de utilaje si echipamente pentru mentinerea si monitorizarea in conditii optime a biomediului acvatic si a materialului piscicol
9.Cheltuieli pentru achizitionarea de echipamente si instalatii pentru colectarea si gestionarea deseurilor din unitatile de acvacultura
10.Cheltuieli privind achizitionarea de software si sisteme de monitorizare
11.Cheltuieli privind primele de asigurare a investitiilor pentru perioada de implementare (executie) a proiectului
12.Cheltuieli privind achizitionarea de masini si echipamente folosite la distribuirea furajelor, manipularea materiilor prime sau la intretinerea unitatilor de acvacultura
13.Cheltuieli privind achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul pestelui viu, pestelui proaspat, a produselor rezultate in urma procesarii si aprovizionarea cu materii prime, care sa fie folosite pentru unitatea de acvacultura
14.Cheltuieli cu investitii pentru reducerea impactului asupra mediului
Cheltuieli neeligibile -amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si cheltuieli de arbitraj;
-cheltuielile efectuate de beneficiar in regie proprie;
-costul achizitionarii de bunuri/echipamente de ocazie;
– dobanzile debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare
-cheltuielile cu achizitia de terenuri cu sau fara constructii, care depasesc limitele prevazute la art. 69 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European si al Consiliului;
Perioada implementare Durata maxima de implementare a proiectului – 24 luni;
Alocare financiara indicativa Cuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat in cadrul acestei Cereri de finantare este de:
‐ 50% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONG‐urilor cu activitate economica in domeniul acvaculturii;
‐ 30% din valoarea eligibila a proiectului (inclusiv TVA eligibil) pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM‐urilor si ONG‐urilor cu activitate economica in domeniul acvaculturii.
Pentru derularea proiectului, beneficiarul va asigura cofinantarea investitiei prin mai multe modalitati: aport in natura, aport in numerar constituit de beneficiar, surse de finantare (credit bancar) sau combinatii dintre acestea.
Valoarea maxima si minima eligibila aferenta unui proiect va fi precizata in anuntul de
lansare a apelului.
Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila de beneficiarul operatiunii, potrivit dispozitiilor legale.
AMPOPAM poate sa acorde un avans de pana la maximum 50% din valoarea eligibila nerambursabila.
Contributia in natura In situatia in care beneficiarul alege sa asigure cofinantarea prin aport in natura aceasta trebuie dovedita si depusa odata cu cererea de finantare, fie la valoarea totala a procentului de cofinantare, fie intr‐un cuantum de minim 20% din aceasta.
stabilita pentru contributia proprie a beneficiarului, sprijinul financiar nerambursabil va fi diminuat cu cota procentuala care depaseste contributia proprie.
Daca contributia in natura nu asigura valoarea totala a cofinantarii, aceasta poate fi
completata pana la valoarea totala prin aport in numerar.