POPAM I.23

Masura I.23 - Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitatii si adaposturi - Investitiile menite sa imbunatateasca infrastructura porturilor de pescuit si a halelor de licitatii sau a locurilor de debarcare, investitiile pentru construirea sau modernizarea adaposturilor pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor, inclusiv investitiile in instalatiile de colectare a deseurilor si a deseurilor marine.
Investitii sprijinite ·         imbunatatirea infrastructurii porturilor de pescuit;
·         imbunatatirea infrastructurii a centrelor de licitatii;
·         imbunatatirea infrastructurii a locurilor de debarcare si a adaposturilor;
·         instalatiile de colectare a deseurilor si a deseurilor marine;
·         infiintarea sau modernizarea adaposturilor pescaresti.
Beneficiari eligibili
 
·         organisme de drept public;
·         organizatii de producatori, asociatii de organizatii de producatori sau organizatii interprofesionale;
·         pescari sau organizatii de pescari sau asociatii de pescari;
·         organizatii neguvernamentale in parteneriat cu organizatii de pescari sau cu asociatii de pescari;
·         alte tipuri de beneficiari privati care au activitatati in domeniul pescuitului.
Categoriile de beneficiari eligibili Persoana fizica autorizata;
Intreprinderi individuale;
Intreprinderi familiale;
Societate in nume colectiv – SNC;
Societate in comandita simpla – SCS ;
Societate pe actiuni – SA;
Societate in comandita pe actiuni – SCA;
Societate cu raspundere limitata – SRL;
Societate comerciala cu capital privat;
Activitati eligibile 1. dezvoltarea si modernizarea danelor specializate pentru navele si/sau ambarcatiunile de pescuit;
2. achizitionarea de echipamente / constructii care faciliteaza descarcarea / incarcarea produselor pescaresti si asigura siguranta pe parcursul procesului de descarcare / incarcare;
3. construirea, modernizarea si extinderea cheiurilor;
4. investitii pentru asigurarea aprovizionarii cu combustibil, energie, gheata si alimentarii cu apa;
5. achizitionarea de spatii / echipamente care fac posibila mentinerea, procesarea si depozitarea la rece a produselor de pescuit;
6. realizarea de spatii de depozitare, altele decat cele pentru depozitarea la rece;
7. asigurarea facilitatilor si achizitia de echipamente pentru intretinerea si repararea navelor si ambarcatiunilor de pescuit;
8. investitii pentru realizarea depozitarii si tratarii deseurilor;
9. investitiilor pentru construirea de mici adaposturi necesare pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor;
10. achizitionarea de echipamente pentru imbunatatirea conditiilor de munca si a sigurantei;
11. achizitionarea de echipamente pentru operatiunile de manipulare;
12. crearea si amenajarea de facilitati pentru prima vanzare.
Nu se acorda sprijin financiar nerambursabil pentru constructii noi de porturi de pescuit, locuri de debarcare sau hale de licitatii.
Categorii de cheltuieli eligibile 1. cheltuieli aferente dezvoltarii si modernizarii danelor specializate pentru navele si/sau ambarcatiunile de pescuit;
2. achizitionarea de echipamente/constructii care faciliteaza descarcarea/incarcarea produselor pescaresti si asigura siguranta pe parcursul procesului de descarcare/incarcare;
3. cheltuielile pentru construirea, modernizarea si extinderea cheiurilor;
4. cheltuielile aferente investitiilor pentru asigurarea aprovizionarii cu combustibil, energie, gheata si alimentarii cu apa;
5. achizitionarea de spatii/echipamente care fac posibila mentinerea, procesarea si depozitarea la rece a produselor de pescuit;
6. cheltuielile aferente realizarii de spatii de depozitare, altele decat cele pentru depozitarea la rece;
7. cheltuielile pentru asigurarea facilitatilor si achizitia de echipamente pentru intretinerea si repararea navelor si ambarcatiunilor de pescuit;
8. cheltuielile aferente investitiilor pentru realizarea depozitarii si tratarii deseurilor;
9. cheltuielile aferente investitiilor pentru construirea de mici adaposturi necesare pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor;
10. achizitionarea de echipamente pentru imbunatatirea conditiilor de munca si a sigurantei;
11. achizitionarea de echipamente pentru operatiunile de manipulare;
12. cheltuielile pentru crearea si amenajarea de facilitati pentru prima vanzare.
13. Achizitia de echipamente/utilaje folosite pentru colectarea deseurilor din mare in special a uneltelor de pescuit pierdute sau abandonate
Perioada implementare Durata de implementare a unui proiect trebuie sa fie de maximum 2 (doi) ani.
Alocare financiara indicativa Intensitatea sprijinului. Valoarea eligibila nerambursabila totala alocata unei cereri de finantate pentru Masura 1.23 este de 2.000.000 €. .
Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 8.971.200 de euro.