POCU OS4.1

O.S. 4.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate in care exista populatie apartinand minoritatii roma (acele comunitati in care populatia apartinand minoritatii roma reprezinta minim 10% din totalul populatiei la nivelul comunitatii), prin implementarea de masuri integrate.
 
Apelurile de
proiecte
Apelurile de proiecte se adreseaza exclusiv comunitatilor marginalizate in care exista cel putin 10% populatie apartinand minoritatii rome, localizate in orice unitate administrativ-teritoriala (comuna, oras, municipiu) – EXCLUSIV zonelor/ comunitatilor   marginalizate rome!
Tipurile de solicitanti/ parteneri eligibili „ Autoritatile publice locale cu responsabilitati in domeniu, in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate
„ ONG-uri in parteneriat cu actori cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate.
Este obligatorie participarea in proiect a cel putin a unei autoritati publice locale din unitatea administrativ teritoriala vizata de proiect, cu rol de solicitant/ partener, aceasta reprezentand o conditie de eligibilitate.
In cadrul proiectului se pot constitui parteneriate din 2 sau mai multe UAT-uri in urmatoarele situatii:
o   In situatia in care aceste UATuri se invecineaza si partajeaza aceeasi comunitate marginalizata, cu respectarea conditiei ca interventiile finantate din proiect sa fie implementate intr-una din cele 8 regiuni de dezvoltare.
o   daca numarul persoanelor din grupul tinta este mai mic decat numarul minim obligatoriu prevazut de prezentul ghid al solicitantului – conditii specifice se pot constitui parteneriate din 2 sau mai multe UAT-uri, cu respectarea conditiei ca interventiile finantate din proiect sa fie implementate intr-una din cele 8 regiuni de dezvoltare.
In cazul actorilor cu expertiza relevanta pentru actiunile selectate, este obligatorie respectarea urmatoarelor conditii, functie de activitatea pe care o vor desfasura in cadrul proiectului:
Domeniul ocuparea fortei de munca
-furnizorii de formare profesionala si centrele de evaluare a competentelor dobandite in sistem non-formal si informal trebuie sa fie autorizati conform legii
-furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca trebuie sa fie acreditati in conditiile legii
-agentiile de munca temporara nu sunt eligibile pentru a solicita finantare in cadrul prezentelor apeluri de proiecte;
Domeniul social
-furnizorii de servicii sociale sa fie autorizati conform legii
Domeniul medical
-furnizorii de servicii medicale/socio-medicale sa fie autorizati conform legii
Domeniul educatie
Pentru propunerile de proiecte care vizeaza activitatea 1 – servicii educationale este obligatorie participarea in proiect, a unei institutii publice de invatamant acreditate din reteaua nationala (ISCED 0-2) din judetul de unde se afla comunitatea marginalizata.
 
Grup tinta
Persoane din comunitatile marginalizate aflate in risc de saracie si excluziune sociala in care exista populatie apartinand minoritatii rome.
”Persoane in risc de saracie si excluziune sociala”: acest indicator, denumit pe scurt AROPE, corespunde intregii categorii de persoane care sunt in urmatoarea situatie:
A) in risc de saracie
sau
B) se confrunta cu o deprivare materiala severa
sau
C) traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a activitatii.
Grup tinta A) In categoria in risc de saracie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de saracie, care este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil echivalat national (dupa transferurile sociale).
B) Deprivarea materiala acopera indicatorii referitori la presiunea economica si bunurile de folosinta indelungata. Persoanele care se confrunta cu deprivare materiala severa dispun de conditii de trai extrem de limitate datorita lipsei resurselor, la care se inregistreaza cel putin 4 din cele 9 elemente de deprivare: nu isi pot permite:
sa plateasca chiria sau facturile la utilitati,
sa asigure incalzirea adecvata a locuintei,
sa faca fata unor cheltuieli neprevazute,
sa manance carne, peste sau un echivalent proteic in fiecare zi,
o saptamana de vacanta departe de casa,
un autoturism,
o masina de spalat,
un TV color, sau
un telefon.
C) Persoanele care traiesc in gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a activitatii sunt cele cu varsta cuprinsa intre 0-59 ani care locuiesc in gospodarii in care adultii (cu varsta intre 18-59 ani) au lucrat in anul anterior la mai putin de 20% din potentialul lor total.
Eligibilitatea grupului tinta „  a) au domiciliul/ locuiesc in comunitatea marginalizata vizata de interventie.
„  b) sunt in risc de saracie si excluziune sociala;
„  c) la nivelul proiectului, persoanele apartinand minoritatii rome care beneficiaza de sprijin trebuie sa reprezinte la nivelul grupului tinta al proiectului minimum 20% din totalul persoanelor aflate in risc de saracie si excluziune sociala care beneficiaza de servicii integrate
Elemente elegibilitate proiect „  Pentru proiectele implementate in regiunile mai putin dezvoltate, minimul obligatoriu pentru grupul tinta persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) este de 400 persoane.
„  Pentru proiectele implementate in regiunea dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), minimul obligatoriu pentru grupul tinta persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate care beneficiaza de servicii integrate (indicatorul de realizare 4S43) este 200 persoane.
Servicii/ masuri integrate destinate grupului tinta „  activitati/ sub-activitati in domeniul educatiei (de exemplu educatia timpurie de nivel ante-prescolar si prescolar, invatamant primar si secundar, inclusiv a doua sansa si reducerea parasirii timpurii a scolii)
„  activitati/ sub-activitati in domeniul ocuparii fortei de munca (de exemplu consiliere, orientare, formare profesionala, evaluarea competentelor dobandite in sistem non-formal si informal, subventionarea angajatorilor pentru angajarea persoanelor apartinand acestor categorii, participarea la programe de ucenicie si stagii, sustinerea antreprenoriatului in cadrul comunitatii, inclusiv a ocuparii pe cont-propriu etc.);
„  activitati/ sub-activitati in domeniul dezvoltarii/ furnizarii de servicii (sociale/ medicale/ medico-sociale);
„  activitati/ sub-activitati in domeniul imbunatatirii conditiilor de locuit (inclusiv reabilitarea locuintelor si/ sau legalizarea asigurarii de utilitati;
„  activitati/ sub-activitati in domeniul acordarii de asistenta juridica pentru reglementari acte;
„  activitati/ sub-activitati in domeniul combaterii discriminarii si promovarii multiculturalismului adresate, in egala masura, etnicilor romi, cat si non-romi: de exemplu campanii de informare si constientizare/ actiuni specifice in domeniu, inclusiv implicarea activa/ voluntariatul membrilor comunitatii in solutionarea problemelor cu care se confrunta;
 
Alocarea
financiara
·pentru regiunile mai putin dezvoltate (Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia, Centru, Sud-Est si Sud-Muntenia), suma totala disponibila este de 215.283.005,88 euro, din care cofinantarea UE este de 182.990.555,00 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 85%), iar cofinantarea nationala este de 32.292.450,88 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 15%);
·pentru regiunea dezvoltata (Bucuresti-Ilfov), suma totala disponibila este de 3.719.320,00 euro, din care cofinantarea UE este de 2.975.456 euro (corespunzand unei cofinantari UE de 80%), iar cofinantarea nationala este de 743.864 euro (corespunzand unei cofinantari nationale de 20%).
·In cadrul prezentelor apeluri de proiecte vor fi finantate proiecte care sunt implementate la nivelul unei singure regiuni de dezvoltare
 
Valoarea maxima a proiectului
„ Pentru regiunile mai putin dezvoltate, valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 6.000.000 euro.
„ Pentru regiunea dezvoltata (Bucuresti Ilfov), valoarea maxima eligibila a unui proiect este de 3.719.320 euro.
Capacitatea financiara a parteneriatului Se stabileste ca valoare maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de fiecare organizatie din cadrul parteneriatului in functie de tipul organizatiei.
1. Institutii publice
Nu se evalueaza cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este data de valoarea bugetului alocat activitatilor de care este responsabila institutia publica in cadrul proiectului.
2. Organizatii Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar – contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale
3. Societati Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar – contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale
4. Organizatii Neguvernamentale cu vechime mai mica de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale
5. Societati Comerciale cu vechime mai mica de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale
Cofinantarea nationala (cofinantarea publica si cofinantarea proprie)

A. Contributia solicitantului pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis

In cadrul apelurilor de proiecte vizate prin prezentul ghid al solicitantului – conditii specifice, pentru cheltuielile care nu fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contributia eligibila minima a solicitantului si partenerilor, dupa caz, din totalul costurilor eligibile este prezentata in tabelul de mai jos:

B. Contributia solicitantului pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis

In cadrul prezentului ghid al solicitantului – conditii specifice, pentru cheltuielile care fac obiectul schemei de ajutor de minimis, contributia eligibila minima a solicitantului si partenerilor, dupa caz, din totalul costurilor eligibile este 0.