POCU OS2.3

O.S. 2.3. Cresterea numarului tinerilor NEETs inactivi inregistrati la Serviciul Public de Ocupare
 
Activitati
finantate
PACHETE INTEGRATE PERSONALIZATE pentru tinerii NEETs, incluzand in mod obligatoriu (dupa inregistrarea tinerilor NEETs inactivi care devin astfel tineri NEETs someri):
1. furnizarea unui card profesional (care cuprinde background-ul educational si profesional al tanarului realizat eventual in model self-service si care permite monitorizarea parcursului acestuia indiferent de axa prioritara din care va fi oferit sprijinul)
2. realizarea profilului individual
3. informare, orientare si consiliere
4. si alte masuri in functie de sansele de angajare ale fiecarui tanar,
Beneficiari eligibili MMFPSPV/ SPO (inclusiv unitatile cu personalitate juridica din subordinea sa) in parteneriat cu entitati cu activitate relevanta (inclusiv structuri ale tinerilor) .
 
Grup tinta
Tineri NEETs inactivi cu varsta intre 16 – 24 neinregistrati la SPO, cu accent pe aceia cu nivel scazut de competente si care au dificultati in a se integra social
Indicatori de realizare Tineri NEETS inactivi care beneficiaza de sprijin in vederea inregistrarii la SPO, din care:
– romi
– din zona rurala
Din care:
– din regiuni mai putin dezvoltate: 180000
– din regiuni mai dezvoltate: 20000
 
Indicatori de rezultat
Tineri NEETs inactivi inregistrati la SPO ca urmare a sprijinului furnizat, din care:
– romi
– din zona rurala
Din care:
– din regiuni mai putin dezvoltate: 144000
– din regiuni mai dezvoltate: 16000
Masuri, conform profilului individual al tinerilor,
pe langa pachetul de baza
Derularea de activitati pentru identificarea tinerilor NEETs inactivi, cu accent pe aceia cu nivel scazut de competente si care au dificultati in a se integra social, precum si pentru transmiterea datelor relevante ale acestora la SPO in vederea inregistrarii.
Ø  De asemenea, vor fi furnizate informatii relevante vis-a-vis de posibilitatea de a beneficia de sprijin pentru gasirea unui loc de munca de calitate/ posibilitatea deschiderii unei afaceri pe cont-propriu sau de urmare a unui program de formare, precum si oportunitati de reintoarcere in sistemul de educatie.
Ø  In derularea acestor actiuni se incurajeaza aplicarea de solutii inovative sau de multiplicare a solutiilor inovative care s-au dovedit a avea succes in alte State Membre, inclusiv prin initiative de cooperare transnationala. Tinerii NEETs inactivi identificati vor fi inregistrati in baza de date a SPO si vor beneficia de un card profesional care va contine informatii referitoare la profilul fiecaruia, suportul de care a beneficiat si pachetul de servicii personalizate care ii va fi furnizat.
Ø  Totodata, cardul va permite monitorizarea parcursului acestuia indiferent de axa pe care va fi sprijinit, inclusiv in contextul masurilor de evaluare a interventiilor sprijinite prin YEI/ Non-YEI. Implementarea acestor masuri va facilita monitorizarea valorii adaugate a interventiilor dedicate tinerilor NEETs
Derularea de campanii de informare si constientizare dedicate tinerilor din categoria NEETs, luand in considerare situatia lor diferita (cei ce au parasit timpuriu scoala, cei care nu au reusit sa-si gaseasca un loc de munca dupa terminarea educatiei secundare cu sau fara calificare si absolventii de invatamant superior, persoanele sarace, persoanele cu nivel de educatie scazut sau minoritatile etc.), care sa faciliteze inclusiv inregistrarea in baza de date NEETs
Extinderea si modernizarea sistemelor platforme de tip „bursa online a locurilor de munca”, instrumente de mediere pe piata muncii (job matching), in special cei apartinand categoriilor vulnerabile
Monitorizarea masurilor dedicate tinerilor NEETs.
Rezidenta in regiunile Bucuresti – Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest, Oltenia
Alocarea financiara indicativa 408.572.233 Euro pentru regiunile mai putin dezvoltate din care 26.535.106 Euro
18.701.987 Euro pentru Regiunea Bucuresti-Ilfov din care 1.253.350 Euro
Investitii eligibile ◦ Servicii personalizate de informare, consiliere si orientare pentru identificarea celor mai bune optiuni de sprijin – educatie, formare, ocupare – sau, acolo unde este posibil sau necesar, o combinatie a celor trei optiuni de sprijin
◦ Programe de formare profesionala
◦ Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context informal si non-formal
◦ Stimulente financiare pentru angajatori, pentru a crea locuri de munca pentru tinerii NEETs, inclusiv pentru a crea scheme de ucenicie si stagii
◦ Sprijin financiar pentru infiintarea de intreprinderi
◦ Consiliere si formare in domeniul antreprenoriatului
◦ Sprijin financiar tinerii care gasesc un loc de munca intr-o alta zona/regiune prin prime de mobilitate si/sau de instalare