PNDR 9.1a

Masura 9.1a - Infiintarea grupurilor de producatori in sectorul pomicol
Obiectivele Sprijinului sM 9.1a • adaptarea productiei si produselor producatorilor care sunt membri ai acestor grupuri la cerintele pietei;
• introducerea in comun a produselor pe piata, inclusiv pregatirea pentru vanzare, centralizarea vanzarilor si aprovizionarea cumparatorilor en gros;
• stabilirea unor norme comune privind informarea asupra productiei, acordand o atentie deosebita recoltarii si disponibilitatii;
• alte activitati care pot fi desfasurate de catre grupurile de producatori, cum ar fi dezvoltarea competentelor in materie de exploatare si de comercializare, precum si organizarea si facilitarea proceselor de inovare.
Beneficiari eligibili
 
Grupurile de producatori din sectorul pomicol constituite conform legislatiei specifice in vigoare, care au ca scop principal valorificarea in comun a produselor agricole, deservesc interesele membrilor prin investitiile prevazute in proiect.
·         IMM (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii conform Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii cu modificarile si completarile ulterioare);
·         Sa fie recunoscute oficial de catre autoritatea competenta dupa 1 ianuarie 2014 si inainte de solicitarea sprijinului;
Incadrarea in categoria IMM se va demonstra de catre solicitant doar la momentul depunerii Cererii de Finantare, nefiind obligat sa mentina acest statut pe perioada derularii Contractului de Finantare.
Sunt eligibile si grupurile de producatori care au obtinut recunoastere si pentru produse si/sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1, dar care au obtinut recunoastere si pentru produse si/sau grupe de produse sprijinite prin submasura 9.1a.
In acest caz sprijinul se va acorda pe baza VPC aferente produselor/grupelor de produse sprijinite prin submasura 9.1a.
Grupurile de producatori care au in componenta un fost membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar sau al unei organizatii de producatori (OP) din sectorul fructelor si legumelor (sprijinite prin FEGA) sunt eligibile doar daca membrul respectiv a renuntat la aceasta calitate inainte de 01.01.2014 sau daca grupul care solicita sprijinul prin intermediul acestei submasuri este recunoscut pentru un alt/alte/alta/alte produs/produse/grupa/grupe de produse decat grupul de producatori recunoscut preliminar sau organizatia din care provine membrul.
Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) Sprijinul public nerambursabil acordat este de 100% din cuantumul sprijinului, asa cum este calculat mai jos si nu poate sa depaseasca 10% din valoarea productiei comercializate in primii 5 ani de la recunoastere si suma maxima de 100.000 euro/an.
Sprijinul este forfetar, degresiv, platit in transe anuale, pentru o perioada care nu poate depasi 5 ani de la data la care grupul de producatori a fost recunoscut, acordat in baza unui plan de afaceri.
Sprijinul se va acorda ca procent din valoarea productiei comercializate prin intermediul grupului de producatori astfel:
• Anul I de la recunoastere – 10 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
• Anul II de la recunoastere – 8 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
• Anul III de la recunoastere – 6 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
• Anul IV de la recunoastere – 5 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an;
• Anul V de la recunoastere – 4 %, fara a depasi suma maxima de 100.000 euro/an.
Plata pentru primul an de la recunoastere se poate realiza dupa contractare, in cazul grupurilor de producatori infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare, pe baza documentelor justificative prezentate de grup privind valoarea medie anuala a productiei comercializate de membrii acestuia, in ultimii 3 ani inainte de aderarea la grup.
Incepand cu anul al doilea de la recunoastere, plata se efectueaza pe baza documentelor justificative, prezentate de grup pentru comercializarea productiei, dupa incheierea fiecarui an fiscal.
Grupurile de producatori recunoscute in anii 2014 sau 2015, pot solicita ajutor numai pentru restul perioadei de 5 ani de la momentul recunoasterii, respectiv pentru anii 3, 4 si 5 de la recunoastere, respectiv anii 4 si 5 de la recunoastere.
Cheltuielile eligibile sunt cele rezultate din infiintarea si functionarea grupurilor de producatori din sectorul pomicol, prevazute in planul de afaceri, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse.
Tipuri de investitii si cheltuieli neeligibile ·         Prin submasura 9.1a nu se pot finanta cheltuielile pentru fuzionarea grupurilor de producatori existente.
Astfel, sunt excluse de la finantare grupurile de producatori rezultate in urma fuziunii unor grupuri de producatori existente.
·         Cheltuielile efectuate inainte de semnarea Contractului de Finantare a proiectului
Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului pot fi realizate inainte de depunerea cererii de finantare. Cheltuielile generale necesare intocmirii Cererii de Finantare se refera la onorariile pentru consultanti, onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de mediu, inclusiv intocmirea planurilor de afaceri si alte asemenea cheltuieli necesare pentru intocmirea si completarea dosarului cererii de finantare (pana la semnarea Contractului de Finantare).
Pentru aceasta submasura pragul minim este de 10 puncte si reprezinta pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finantare nerambursabila.

Specii eligibile pentru sprijin prin subprogramul tematic pomicol

Specia
A. Pomi fructiferi
Mar Par Gutui
Prun Cires Visin
Cais Piersic Nectarin
Nuc Migdal Alun
Castan
B. Arbusti fructiferi
Coacaz negru Coacaz rosu Coacaz alb
Agris Zmeur de gradina Afin de cultura
Mur de gradina, Mur cu ghimpi sau fara Maces Soc negru
Trandafir pentru petale Lonicera caerulea L. Corn
Catina Scorusul negru (aronia melanocarpa)
C. Capsun