POR

Programul Operational Regional 2014-2020

SC 2000-LCH SRL va ofera servicii complete pentru accesarea fondurilor europene.
Doriti sa stiti daca proiectul dvs este eligibil si are sanse de finantare? Nimic mai simplu.

Societatea noastra asigura consultanta gratuita pentru verificarea si analiza eligibilitatii solicitantilor.

CERE ANALIZA PROIECT

ID

Denumire program finantare

Privat

Public

ONG

Procent finantare

Detalii

1 OS 1.1-Cresterea inovarii in firme prin sustinerea entitatilor de inovare si transfer tehnologic in domenii de specializare inteligenta Vezi
2 OS 2.1-Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri – 2.1.A -Microintreprinderi DA NU NU  90% Vezi
3 OS 2.1-Consolidarea pozitiei pe piata a IMM-urilor in domeniile competitive identificate in SNC si PDR-uri – 2.1.B -Incubatoare / acceleratoare de afaceri Vezi
4 OS 2.2- Imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in SNC DA NU NU  45-70% Vezi
5 OS 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor – 3.1.A -Cladiri publice NU DA NU  80-85% Vezi
6 OS 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor – 3.1.B -Cladiri publice si iluminat public NU DA NU Vezi
7 OS 3.2-Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, in particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbana si a unor masuri relevante pentru atenuarea adaptarilor DA DA NU  – Vezi
8 OS 4.1-Reducerea emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila  – Vezi
9 OS 4.2-Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din muncipiile resedinta de judet  – Vezi
10 OS 4.3-Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din România  – Vezi
11 OS 4.4 Cresterea calitatii infrastructurii in vederea asigurarii accesului sporit la educatie timpurie si sprijinirea participarii parintilor pe piata fortei de munca Vezi
12 OS 4.5 Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca Vezi
13 OS 5.1 Impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural si a identitatii culturale – Pachet patrimoniu cultural NU DA DA  80-85% Vezi
14 OS 5.2 Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din orasele mici, mijlocii si municipiul Bucuresti NU DA NU  80-85% Vezi
15 OS 6.1-Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – Modernizarea drumurilor judetene NU DA NU  80-85% Vezi
16 OS 7.1 Cresterea numarului mediu de salariati in statiunile turistice – Dezvoltarea infrastructurii de turism NU DA NU  85% Vezi
17 OS 8.1 Cresterea accesibilitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate Vezi
18 OS 8.2 Imbunatatirea calitatii si a eficientei ingrijirii spitalicesti de urgenta Vezi
19 OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.1. Grup vulnerabil: persoane varstnice DA DA DA  98% Vezi
20 OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.2. Grup vulnerabil: persoane cu dizabilitati Vezi
21 OS 8.3 Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale – A.3. Grup vulnerabil: copii Vezi
22 OS 9.1 Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala, prin masuri integrate Vezi
23 OS 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii si invatamântului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a sistemului Vezi
24 OS 10.2 Cresterea gradului de participare la invatamântul profesional si tehnic si invatare pe tot parcursul vietii Vezi
25 OS 10.3 Cresterea relevantei invatamântului tertiar universitar in relatie cu piata fortei de munca si sectoarele economice competitive Vezi
26 OS 11.1 Cresterea gradului de acoperire geografica si de inregistrare a proprietatilor din zonele rurale in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara Vezi

SC 2000-LCH SRL va ofera servicii complete pentru accesarea fondurilor europene.
Doriti sa stiti daca proiectul dvs este eligibil si are sanse de finantare? Nimic mai simplu.

Societatea noastra asigura consultanta gratuita pentru verificarea si analiza eligibilitatii solicitantilor.

CERE ANALIZA PROIECT