POCU

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN

SC 2000-LCH SRL va ofera servicii complete pentru accesarea fondurilor europene.
Doriti sa stiti daca proiectul dvs este eligibil si are sanse de finantare? Nimic mai simplu.

Societatea noastra asigura consultanta gratuita pentru verificarea si analiza eligibilitatii solicitantilor.

CERE ANALIZA PROIECT

ID

Denumire program finantare

Privat

Public

ONG

Procent finantare

Detalii

1 OS 1.1 Cresterea ocuparii tinerilor neets cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (centru, sud-est si sud muntenia) DA DA DA 50%-100% Vezi
2 OS 1.2-Imbunatatirea competentelor tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (centru, sud-est si sud muntenia) DA DA DA 50%-100% Vezi
3 OS 2.1-Cresterea ocuparii tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (bucuresti-ilfov, nord-est, nord-vest, vest, sud-vest oltenia) DA DA DA 50%-100% Vezi
4 OS 2.2-Imbunatatirea competentelor tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la serviciul public de ocupare si cu rezidenta in regiunile eligibile (Bucuresti-Ilfov, nord-est, nord-vest, vest, sud-vest oltenia) DA DA DA 50%-100% Vezi
5 OS 2.3-Functionarea mecanismului national integrat de sprijin care vizeaza identificarea si inregistrarea la spo a tinerilor din categoria neets DA DA DA 80%-85% Vezi
6 OS 3.1-Cresterea ocuparii somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii pe termen lung,lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele din randul minoritatii rome, persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, persoanele din mediul rural, in special cele din agricultura de subzistenta si semisubzistenta DA DA DA 80%-85% Vezi
7 OS 3.2-Imbunatatirea competentelor somerilor si a persoanelor inactive, cu accent pe somerii pe termen lung, lucratorii varstnici (55-64 ani), persoanele din randul minoritatii rome, persoanele cu dizabilitati, persoanele cu nivel redus de educatie, persoanele din mediul rural in special cele din agricultura de subzistenta si semisubzistenta DA DA DA 80%-85% Vezi
8 OS 3.3-Cresterea ocuparii prin incurajarea antreprenoriatului si a infiintarii de intreprinderi DA DA DA 80%-85% Vezi
9 OS 3.4-Actualizarea cunostintelor, competentelor si a aptitudinilor angajatilor din intreprinderile din sectoarele prioritare cu potential competitiv, identificate conform snc si sncdi DA DA DA 80%-85% Vezi
10 OS 3.5-Sustinerea intreprinderilor pentru a se adapta schimbarilor mediului de afaceri, cu accent pe sectoarele prioritare cu potential competitiv identificate conform snc si sncdi DA DA DA 80%-85% Vezi
11 OS 3.6-Cresterea calitatii, diversitatii si gradului de cuprindere a serviciilor oferite de spo, inclusiv prin externalizarea unora dintre servicii catre furnizori private DA DA DA 80%-85% Vezi
12 OS 3.7-Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană DA DA DA 85%-100%  Vezi
13 OS 4.1-Reducerea numarului persoanelor aflate in risc de saracie prin implementarea de masuri integrate, cu accent pe comunitatile marginalizate DA DA DA 95%-100% Vezi
14 OS 4.2-Cresterea numarului de persoane apartinand grupurilor vulnerabile care au depasit situatia de vulnerabilitate DA DA DA 95%-100% Vezi
15 OS 4.3-Dezvoltarea economiei sociale, promovarea si sustinerea antreprenoriatului 80%-85% Vezi
16 OS 4.4-Imbunatatirea calitatii si accesului la servicii sociale 80%-85% Vezi
17 OS 4.5-Imbunatatirea calitatii si accesului la servicii de asistenta medicala 80%-85% Vezi
18 OS 4.6-Asigurarea tranzitiei de la sistemul de ingrijire de tip institutionalizat catre servicii oferite la nivelul comunitatii 80%-85% Vezi
19 OS 4.16-Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă DA NU DA 100%  Vezi
20 OS 6.1-Cresterea accesului si participarii la invatamantul ante-prescolar si prescolar de calitate, in special pentru categoriile dezavantajate de copii. 80%-85% Vezi
21 OS 6.2-Stimularea accesului si participarii la invatamantul primar si secundar de calitate si de prevenire a parasirii timpurii a scolii, in special pentru categoriile dezavantajate de copii/elevi. DA DA DA 80%-85% Vezi
22 OS 6.3-Diversificarea oportunitatilor de revenire in sistemul educational a copiilor/tinerilor care au parasit prematur scoala prin extinderea programelor de tip a doua sansa, inclusiv prin asigurarea accesului la programe de calificare profesionala. DA DA DA 80%-85% Vezi
23 OS 6.4-Imbunatatirea sistemului pre-universitar de educatie prin actualizarea, validarea si implementarea unei oferte curriculare de calitate DA DA DA 80%-85% Vezi
24 OS 6.5-Diversificarea oportunitatilor de revenire in sistemul educational a tinerilor neets someri cu varsta intre 16-24 ani, inregistrati la spo, care au parasit prematur scoala, prin extinderea programelor de tip a doua sansa, inclusiv prin asigurarea accesului la programe de calificare profesionala. 80%-85% Vezi
25 OS 6.6-Cresterea accesului si participarii la invatamantul tertiar, in special pentru persoane cu oportunitati reduse (categorii netraditionale de studenti, persoane din mediul rural, persoane cu ces, persoane de etnie roma, persoane provenite din medii socio-economice defavorizate etc.). DA DA DA 80%-85% Vezi
26 OS 6.7-Imbunatatirea calitatii invatamantului tertiar la nivel de sistem si institutii de invatamant in concordanta cu cerintele pietei muncii 80%-85% Vezi
27 OS 6.8-Consolidarea capacitatii sistemului de educatie si formare profesionala in vederea asigurarii calitatii si relevantei programelor de fpi si fpc pentru piata muncii 80%-85% Vezi
28 OS 6.9-Consolidarea capacitatii furnizorilor de educatie si formare pentru a dezvolta si implementa programe de calitate, relevante pentru piata muncii, in special prin stimularea parteneriatelor cu mediul de afaceri pentru sectoarele prioritare identificate prin snc 80%-85% Vezi
29 OS 6.10-Imbunatatirea eficientei invatamantului tertiar la nivel de sistem si institutii de invatamant in concordanta cu cerintele pietei muncii, in special in sectoare economice cu potential de crestere prin consolidarea parteneriatelor dintre universitati si mediul academic si de cercetare si companii 80%-85% Vezi
30 OS 6.11-Cresterea accesului si participarii la programele de ipv, in special in randul persoanelor necalificate, cu un nivel scazut de educatie si calificare, inclusiv din categorii dezavantajate, care sa ofere inclusiv oportunitatea recunoasterii si certificarii rezultatelor invatarii 80%-85% Vezi