APF 3

Programul pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii in mediul rural
Alocare financiara Bugetul alocat este de 25.900.000 lei.
AFN de maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile efectuate (fara TVA)
Valoarea maxima a AFN nu poate depasi suma de 125.000 lei pentru fiecare beneficiar.
Beneficiari eligibili
 
§ IMM, respectiv: societatile comerciale, societatile cooperative, inclusiv societatile cooperative mestesugaresti mixte, persoanele fizice autorizate care desfasoara activitati economice in mod independent, intreprinderile individuale (intreprindere autonoma, legata, partenera sau intreprindere unica)
§ codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat
§ capital social integral privat
§ sediul social sau punctul/punctele de lucru in mediul rural;
§ angajeaza pana la depunerea decontului minim 1 salariat;
Activitati/cheltuieli eligibile a)      Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfasurarii activitatilor pentru care a solicitat finantare, cu exceptia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor si automatelor muzicale;
b)     Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c) Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, exceptand   vehiculele de transport rutier de marfuri in contul tertilor sau contra cost, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor sau contra cost.
d)     Investitiile in active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare;
e)Echipamente IT tehnica de calcul (tip PC, format din: unitate centrala, server, monitor, imprimanta / copiator / multifunctionala, inclusiv sisteme portabile, licente necesare desfasurarii activitatii, sisteme audio-video,etc.).
f)       Achizitionarea de spatii de lucru, spatii de productie si spatii pentru prestari servicii si comert (cladiri, hale de productie, spatii amenajate pentru activitati de prestari servicii, productie si comert, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie sa aiba destinatie locativa, trebuie sa fie puse in functiune la locul implementarii proiectului, la momentul decontului;
g)      Achizitionarea de bunuri prevazute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatura birotica si 3.3 sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
h)     Realizarea unui site pentru prezentarea activitatii solicitantului si a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli inregistrare domeniu, fara hosting), pentru operatorii economici care nu detin alt site si care trebuie sa fie functional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
i) Achizitionarea de instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare;
Activitati/cheltuieli eligibile i)  Achizitionarea de instalatii de incalzire sau climatizare aferente spatiului de comert, productie sau servicii;
j) Cursuri de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societatii aplicante, curs organizat de catre un organism autorizat recunoscut de educatie antreprenoriala in limita a maxim 4500 lei.
k)     Comisionul de garantare aferent anului acordarii garantiei, datorat Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garantiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitantii care utilizeaza credit pentru implementarea proiectului;
l)  Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii in cadrul prezentului program si implementarea proiectului
Atentie! Nu se pot achizitiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decat numarul total de angajati dupa implementarea proiectului cu componenta nerambursabila, cu exceptia activitatilor care necesita acest lucru (Ex: Internet café, instruire in domeniul calculatoarelor, etc.)
Cheltuieli
neeligibile
–          TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea in functiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achizitionate
–          activele achizitionate in sistem de leasing si pentru activele second-hand.
Nu beneficiaza de prevederile Programului ·              intermedieri financiare si asigurari:
–          641 – Intermediere monetara
–          642 – Activitati ale holdingurilor
–          643 – Fonduri mutuale si alte entitati financiare similare
–          649 – Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii
–          651 – Activitati de asigurari
–          652 – Activitati de reasigurare
–          653 – Activitati ale fondurilor de pensii (cu exceptia celor din sistemul public de asigurari sociale)
–          661 – Activitati auxiliare intermedierilor financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si fonduri de pensii
–          662 – Activitati auxiliare de asigurari si fonduri de pensii
–          663 – Activitati de administrare a fondurilor
·              tranzactii imobiliare:
–                681 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
–                682 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
–                683 – Activitati imobiliare pe baza de comision sau contract
·               6910 – Activitati juridice
·               920 – Activitati de jocuri de noroc si pariuri
Nu beneficiaza de prevederile Programului ·              productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope:
–                110 – Fabricarea bauturilor (cu exceptia clasei 1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate)
–                1200 – Fabricarea produselor din tutun
–                2540 – Fabricarea armamentului si munitiei
–                2051 – Fabricarea explozivilor
–                4635 – Comert cu ridicata al produselor din tutun
–                4725 – Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
–                4726 – Comert cu amanuntul al produselor din tutun, in magazine specializate
·   productie sau comercializare de produse energetice, precum si:
a)        activitati de pescuit si acvacultura
b)       activitati legate de productia primara a produselor agricole
c)        activitati de prelucrare si comercializare ale produselor agricole
d)     activitati legate de export si anume, ajutoarele legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e)        ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
f)        ajutoarele destinate agentilor economici care activeaza in sectorul carbonifer,
g)       ajutoarele pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfa acordate agentilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfa in contul tertilor sau contra cost.