POPAM VI.1

Masura :VI.1 Control si executare
Obiective specifice ·         Realizarea de investitii pentru intarirea capacitatii administrative prin instruirea periodica a personalului si achizitionarea de echipamente specifice activitatilor de inspectie si control.
·         Dezvoltarea componentei web a ANPA si stimularea utilizarii TIC pentru a asigura interconectarea institutiilor cu atributii de control.
·         Include investitii legate de imbunatatirea capacitatii de control, in primul rand prin cresterea numarului controalelor fizice.
Beneficiari eligibili
 
·         Administratia publica centrala cu activitati in domeniul control si executare din sectorul pescaresc, in scopul orientarii lor in accesarea finantarilor nerambursabile
Categorii de beneficiari eligibili ·    Organismele de drept public, autoritati ce sunt implicate in activitati nationale de control si executare in sectorul pescaresc.
Durata maxima de implementare a proiectului este de 24 de luni de la data semnarii contractului de finantare.
Alocare financiara Valoarea maxima si minima eligibila pentru un proiect vor fi stabilite in anuntul de lansare a apelului.
Cuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de 100% din valoarea eligibila a proiectului pentru organismele de drept public;
Un solicitant poate depune o singura cerere de finantare in cadrul prezentului apel.
Managementul proiectului poate fi asigurat de un manager de proiect, un responsabil financiar si un specialist in domeniul controlului si inspectiei din sectorul pescaresc.
Activitati
finantate
 • Achizitionarea, instalarea si/sau dezvoltarea de tehnologii, inclusiv hardware si software informatic, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme de televiziune cu circuit inchis (CCTV) si retele informatice care sa faca posibila colectarea, gestionarea, validarea, analizarea, gestionarea riscurilor, prezentarea (prin intermediul site-uri internet referitoare la control) si schimbul de date in domeniul pescuitului, dezvoltarea unor metode de esantionare a acestor date, precum si interconectarea la sistemele trans-sectoriale de schimburi de date;
 • Dezvoltarea, achizitionarea si instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului si a software-ului, necesare pentru a se asigura transmiterea de date dinspre actorii implicati in activitatile de pescuit si de comercializare a produselor pescaresti spre autoritatile relevante ale statelor membre si ale Uniunii, inclusiv achizitionarea si instalarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de inregistrare si raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) si sistemele de identificare automata (AIS) utilizate pentru control;
 • Dezvoltarea, achizitionarea si instalarea componentelor, inclusiv a hardware-ului si a software-lui, necesare pentru a se asigura trasabilitatea produselor pescaresti si de acvacultura;
 • Punerea in aplicare a unor programe pentru schimbul de date intre statele membre si pentru analiza acestora;
 • Modernizarea si achizitionarea de nave, de aeronave si de elicoptere de patrula, cu conditia ca acestea sa fie utilizate pentru controlul activitatilor de pescuit cel putin 60 % din perioada lor totala de utilizare pe durata unui an;
 • Achizitionarea altor mijloace de control, inclusiv a unor dispozitive care permit masurarea puterii motorului si a echipamentelor de cantarit;
 • Dezvoltarea de sisteme inovatoare de control si monitorizare si punerea in aplicare a unor proiecte-pilot referitoare la controlul activitatilor de pescuit, inclusiv analiza ADN la pesti sau dezvoltarea de site-uri internet referitoare la control;
 • Programele de formare si de schimb, inclusiv intre statele membre, pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul si supravegherea activitatilor din domeniul pescuitului;
 • Analiza cost-beneficiu, precum si evaluarea auditurilor efectuate si a cheltuielilor suportate de autoritatile competente pe parcursul monitorizarii, controlului si supravegherii;
 • Initiativele, inclusiv organizarea de seminare si elaborarea de suporturi informationale, care vizeaza sporirea gradului de sensibilizare atat in randul pescarilor si al altor parti interesate, precum inspectori, procurori si judecatori, cat si in randul publicului, privind necesitatea de a combate pescuitul ilegal, nedeclarat si nereglementat si de a pune in aplicare normele PCP;
 • Costurile operationale suportate in cursul desfasurarii unui control mai strict pentru stocurile care fac obiectul unor programe specifice de inspectie si control;
In cadrul masurii sunt obligatorii:
• activitatile de informare si publicitate;
• activitatea de auditare a proiectului.
Cheltuiala cu Taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila de beneficiarul operatiunii, potrivit dispozitiilor legale.
Cheltuieli eligibile In conformitate cu OMADR nr.816/2016 sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru:
1. Cheltuieli pentru achizitia, instalarea si/sau dezvoltarea de tehnologii, sisteme de detectare a navelor (VDS), sisteme de televiziune cu circuit inchis (CCTV) si retele informatice;
2. Cheltuieli pentru achizitia, instalarea si/sau dezvoltarea componentelor necesare pentru sistemele electronice de inregistrare si raportare (ERS), sistemele de monitorizare a navelor (VMS) si sistemele de identificare automata (AIS) utilizate pentru control;
3. Cheltuieli pentru dezvoltarea, achizitionarea si instalarea componentelor, necesare pentru verificarea trasabilitatii produselor pescaresti si de acvacultura;
4. Cheltuieli pentru punerea in aplicare a unor programe pentru schimbul de date intre statele membre si pentru si analiza acestora;
5. Cheltuieli pentru modernizarea si achizitionarea de nave, de aeronave si de elicoptere de patrula;
6. Cheltuieli pentru achizitionarea altor mijloace de control, inclusiv a unor dispozitive care permit masurarea puterii motorului si a echipamentelor de cantarit;
7. Cheltuieli pentru dezvoltarea de sisteme inovatoare de control si monitorizare si punerea in aplicare a unor proiecte‐ pilot referitoare la controlul activitatilor de pescuit;
8. Cheltuieli cu programele de formare si de schimb, pentru personalul responsabil cu monitorizarea, controlul si supravegherea activitatilor din domeniul pescuitului;
9. Cheltuielile cu analiza cost‐beneficiu, precum si evaluarea auditurilor efectuate si a cheltuielilor suportate de autoritatile competente pe parcursul monitorizarii, controlului si supravegherii;
10. Cheltuieli cu organizarea de seminare si elaborarea de suporturi informationale, care vizeaza sporirea gradului de sensibilizare atat in randul pescarilor si al altor parti interesate, precum inspectori, procurori si judecatori, cat si in randul publicului, privind necesitatea de a combate pescuitul ilegal, nedeclarat si nereglementat si de a pune in aplicare normele Politicii Comune de Pescuit, denumita in continuare PCP;
11. Costurile operationale suportate in cursul desfasurarii unui control mai strict pentru stocurile care fac obiectul unor programe specifice de inspectie si control
Alte cheltuieli eligibile 1. Cheltuieli cu auditarea proiectului;
2. Cheltuieli cu informarea si publicitatea;
3. Cheltuieli privind taxele;
4. Cheltuielile bancare de deschidere si de administrare a conturilor;
5. Cheltuieli cu achizitionarea semnaturii digitale pentru MySMIS2014.