POPAM III.1

Masura III.1 - Sprijin pregatitor pentru infiintarea parteneriatelor public - private
Beneficiari eligibili
 
· Parteneriate public – private infiintate in baza OG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, (Grupuri de actiune locala in domeniul pescuitului – GL) si parteneriate public – private fara personalitate juridical
Categorii de beneficiari eligibili ·    Un parteneriat public-privat deja existent, cu personalitate juridical, format din reprezentanti ai intereselor sociale sau economica din zona, printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii/pescuitului sau o asociatie cu cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin 3 unitati de acvacultura in zona de pescuit si de acvacultura
·    Persoana juridical publica sau private, semnatara a unui Acord de parteneriat autentificat la notar, prin care se desemneaza sa reprezinte acel parteneriat, pentru aspectele administrative si financiare, in calitate de solicitant al sprijinului pregatitor prin cererea de finantare depusa in cadrul POPAM 2014-2020. partenerii trebuie sa fie reprezentanti ai intereselor sociale sau economice din zona de pescuit sau acvacultura printre care sa se regaseasca cel putin o organizatie de producatori din domeniul acvaculturii/pescuitului sau o asociatie cu cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin 3 unitati de acvacultura.
·    Membrii privati sau ONG-urile trebuie sa reprezinte cel putin 51% din totalul membrilor, atat la nivelul parteneriatului cat si la nivel decizional.
Activitaţi eligibile • Componenta de initiere (“start-up package”) destinata comunitatilor care intentioneaza sa se organizeze intr-o initiative GL si care nu au mai primit finantare nerambursabila in perioada 2007-2013:
–          dezvoltarea parteneriatelor locale si infiintarea GL-urilor,
–          informarea si constientizarea comunitatilor locale,
–          instruirea liderilor locali,
–          promovarea initiativelor locale,
–          pregatirea si elaborarea strategiei de dezvoltare locala,
–          costuri administrative;
• Componenta de consolidare a capacitatii, instruire si networking in vederea pregatirii si elaborarii strategiei de dezvoltare locala (CLLD):
–          instruirea liderilor locali,
–          elaborarea studiilor si analizelor necesare pregatirii strategiei,
–          elaborarea strategiei de dezvoltare locala,
–          sustinerea costurilor de administrare
• Sprijinul pentru dezvoltarea locala plasata sub responsabilitatea comunitatii acopera:
–          costurile activitatilor de sprijin pregatitoare constand din edificarea capacitatilor
–          formare profesionala
–          elaborarea si implementarea unei strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
Cheltuieli
eligibile
–          cheltuieli privind infiintarea noilor   parteneriate
–          cheltuieli privind consolidarea parteneriatelor locale deja existente
–          cheltuieli pentru consultarea si animarea intregului teritoriu, informarea, constientizarea, comunitatilor locale si promovarea in teritoriu a oportunitatilor privin dezvoltarea locala acoperind intreg teritoriu eligibil (actiuni de informare publica, dezbateri publice, mass-media locala, distribuire de materiale informative etc)
–          cheltuieli privind transportul, cazarea si masa participantilor si expertilor implicate in derularea proiectului,
–          cheltuieli pentru instruirea liderilor locali,
–          cheltuieli pentru schimb de bune practice, vizite la GL-urile din Romania care au dezvoltat o strategie de implementare locala in perioada 2007-2013,
–          cheltuieli pentru formarea profesionala in vederea elaborarii unei strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
–          cheltuieli pentru elaborarea studiilor si analizei pregatirii unei strategii de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii
–          costuri aferente elaborarii strategiei de dezvoltare locala
–          costuri de consultanta, inclusive SWOT
–          costuri aferente actiunilor legate de consultarea partilor interesate in scopul pregatirii strategiei
–          cheltuieli aferente serviciilor externalizate (ex. Organizarea de evenimente, personal externalizat pentru animare etc)
–          costuri de audit
–          costurile administrative (de functionare si de personal) ale solicitantului de sprijin pregatitor
–          cheltuieli privind taxele si comisioanele
Alocare financiara Valoarea totala maxima alocata unei cereri de finantare pentru sprijin pregatitor este 20.000 Euro pentru parteneriatele public-private cu sau fara personalitate juridical, care au primit finantare nerambursabila prin POP 2007-2013
25.000 Euro pentru parteneriatele public-private cu sau fara personalitate juridical, care nu au primit finantare nerambursabila prin POP 2007-2013
Sprijunul pregatitor se acird in doua transe: Transa I: prima transa (50% ) in avans, dupa semnarea contractului de finantare nerambursabila
Transa II: a doua transa (50%) dupa depunerea strategiei de dezvoltare locala integrata a zonelor pescaresti
Operatiuni
eligibile
·         Sprijiul pregatitor;
·         Punerea in aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii;
·         Activitati de cooperare;
·         Costurile de functionare, animare si revigorarea initiativelor locale
Avtivitati minime obligatorii ·         Realizarea a cel putin 2 activitati de animare la nivelul intregului teritoriu vizat
·         Realizarea convocarii a cel putin 3 intalniri ale partenerilor
Eligibilitatea zonei de implementare ·         Zona/ teritoriul in care se doreste implementarea strategiei   trebuie sa fie inclus intr-o zona de pescuit si/sau de acvacultura
·         Are o populatie cuprinsa intre 10.000 – 150.000 locuitori
·         Suprafata zonei trebuie sa fie mai mica decat suprafata unei regiuni de vinel NUTS 3 (echivalentul unui judet in Romania, respectiv judetul in care GL-ul are suprafata zonei cea mai mare)
·         Zone este coerenta din punct de vedere functional in privinta aspectelor geografice, economice si sociale.
·         Este o zona cu un tarm marin, fluvial sau lacustru ori incluzand amenajari piscicole, un rau sau un bazin hidrografic, cu un nivel semnificativ de ocupare a fortei de munca in domeniul pescuitului sau a acvaculturii
·         Existenta activitatii a cel putin unei organizatii de producatori din domeniul acvaculturii/ pescuitului sau o asociatie cu cel putin 20 de pescari comerciali sau cel putin 3 unitati de acvacultura in zona de pescuit si de acvacultura.