POPAM II.2

Investitii productive in acvacultura
Investitii sprijinite Proiecte ce vizeaza sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, inclusiv imbunatatirea sigurantei sau a conditiilor de lucru, in special ale IMM-urilor
Beneficiari eligibili
 

Intreprinderi din domeniul acvaculturii care au ca obiect de activitate autorizat „acvacultura” si sunt infiintati in baza:

– OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
– OUG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;

Categorii de beneficiari eligibili – Intreprindere micro: pana la 9 persoane si cifra de afaceri anuala< 2 mil.Euro;
– Intreprindere mica: intre 10-49 persoane si cifra de afaceri anuala <10 mil. Euro;
– Intreprindere mijlocie: intre 50-249 persoane si cifra de afaceri anuala < 50 mil. Euro;

– Intreprindere mare: cu un numar mai mic de 750 persoane si cifra de afaceri anuala < 200 mil. Euro;

Activitati eligibile

a)investitii productive in acvacultura;

b)investitii in diversificarea productiei de acvacultura si a speciilor de cultura;

c)investitii in modernizarea unitatilor de acvacultura, inclusiv imbunatatirea conditiilor de lucru si de siguranta a lucratorilor din domeniul acvaculturii;

d) investitii in imbunatatirea si modernizarea referitoare la sanatatea si bunastarea animalelor, inclusiv achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele impotriva animalelor salbatice de prada;

f)investitiile care vizeaza sporirea calitatii sau a valorii produselor de acvacultura;

g)investitii in refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultura prin indepartarea malului sau investitiile menite sa previna depunerea malului;

h)investitii in diversificarea veniturilor obtinute de intreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activitati complementare;

Activitati complementare eligibile

– prelucrarea primara;

– comercializarea directa;

– turismul cu specific pescaresc, turismul pentru pescuitul cu undita, turism legat de observarea pasarilor acvatice, turism educational referitor la protectia mediului acvatic;

– restaurant cu specific pescaresc;

– pensiune pescareasca realizate in curti terenuri din cadrul fermei;

– servicii de mediu aferente acvaculturii;

– activitatile educationale referitoare la acvacultura.

Sprijinul poate fi acordat pentru cresterea productiei si/sau modernizarea intreprinderilor existente din domeniul acvaculturii sau pentru crearea de noi astfel de intreprinderi!
Cheltuieli eligibile
 
  • Cheltuielile pentru proiectele de investitii sunt eligibile pentru o contributie FEPAM, in cazul in care au fost platite efectiv de catre beneficiar, dupa 1 ianuarie 2014, cu conditia ca operatiunile cofinantate sa nu fi fost finalizate inainte de data inceperii eligibilitatii.
  • Pentru achizitiile facute dupa 1 ianuarie 2014, dar inainte de semnarea Contractului de finantare, beneficiarul va depune dosarul achizitiei publice in termen de 30 de zile de la semnarea Contractului de finantare
Perioada implementare Durata de implementare a proiectului este de 24 luni.
Alocare financiara indicativa Alocarea financiara totala pentru aceasta masura este de 77.479.324 euro

Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil acordat:

50% din valoarea eligibila a proiectului pentru microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii

30% pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM-urilor