POPAM II.10

Masura - II.10 Acvacultura care furnizeaza servicii de mediu
Beneficiari eligibili
 
·   Intreprinderi din domeniul acvaculturii: Operatori economici care detin in exploatare amenjari piscicole, situate in sit Natura 2000 si au inregistrat costuri suplimentare suportate si/sau pierderi de venituri, cauzate de cerintele de management aferente zonelor in cauza.
Categorii de beneficiari eligibili ·         Intreprindere micro: pana la 9 persoane si cifra de afaceri anuala< 2 mil.Euro;
·         Intreprindere mica: Intre 10-49 persoane si cifra de afaceri anuala<10 mil. Euro;
·         Intreprindere mijlocie: Intre 50-249 persoane si cifra de afaceri anuala<50 mil. Euro;
·         Intreprindere mare: cu un numarmai mic de 750 persoane si cifra de afaceri anuala< 200 mil. Euro;
Activitati eligibile Metodele de acvacultura compatibile cu necesitatile specifice de mediu si care fac obiectul cerintelor specifice de management rezultate In urma desemnarii zonelor Natura 2000 In conformitate cu Directivei 92/43/CEE sau a Directivei 2009/147/CE.
Eligibilitatea proiectului 1) sa fie implementat pe teritoriul Romaniei;
2) sa contina activitatile eligibile, prezentate in prezentul Ghid al solicitantului;
3) activitatile pentru care se solicita finantare in Cererea de finantare se incadreaza in perioada de implementare a proiectului stabilita de DGP-AMPOPAM.
Alocare financiara indicativa Alocarea financiara totala pentru aceasta masura este de 10.400.000,00 euro
Intensitatea sprijinului financiar nerambursabil acordat:
– ia forma compensatiilor anuale pentru costurile suplimentare suportate si/sau pierderile de venituri cauzate de cerintele de management aferente zonelor in cauza
– Se aplica o intensitate maxima a ajutorului public de 100 % din cheltuielile eligibile totale ale Operatiunii
Valoarea totala eligibila a unui proiect este alcatuita din asistenta financiara nerambursabila (contributia comunitara din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime 75% si contributia publica nationala 25%).