POPAM I.6

Masura I.6: Diversificarea veniturilor si noi forme de venit
Tipuri de proiecte Proiectele finantate în cadrul acestei masuri sunt destinate exclusiv pescarilor numai cu conditia ca activitatile complementare sa fie legate de activitatea de pescuit de baza.
Beneficiari eligibili
 
Pescarii, persoane fizice sau juridice care:
·         înainteaza un plan de afaceri pentru dezvoltarea noilor lor activitati;
·         detin competente profesionale corespunzatoare noilor activitati dezvoltate;
·         au minim 60 de zile de pescuit ultimele 24 de luni.
Categoriile de beneficiari eligibili Persoana fizica autorizata;
Intreprinderi individuale;
Intreprinderi familiale;
Societate în nume colectiv – SNC;
Societate în comandita simpla – SCS ;
Societate pe actiuni – SA;
Societate în comandita pe actiuni – SCA;
Societate cu raspundere limitata – SRL;
Societate comerciala cu capital privat;
Activitati complementare eligibile ·         investitii la bord;
·         turismul pentru pescuitul cu undita;
·         restaurante;
·         servicii de mediu aferente pescuitului;
·         activitati educationale care privesc pescuitul.
Categorii de cheltuieli eligibile

 

a) Cheltuieli cu constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor
b) Cheltuieli cu achizitia terenului în cuantum de 10% din valoarea totala eligibila a proiectului
c) Cheltuieli pentru consultanta
d) Cheltuieli cu logistica
e) Cheltuieli cu auditul proiectului
f) Cheltuieli cu informarea si publicitatea proiectului
Cheltuieli specifice în cadrul masurii pot fi:
a) Cheltuieli cu investitiile la bord
b) Cheltuieli pentru turismul cu undita
c) Cheltuieli pentru restaurante
d) Cheltuieli pentru servicii de mediu aferente pescuitului
e) Cheltuieli pentru activitati educationale care privesc pescuitul
Categorii de cheltuieli neeligibile

 

·         dobanzi debitoare, cu exceptia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subventii pentru dobanda sau a unei subventii pentru comisioanele de garantare;
·         achizitionarea de terenuri neconstruite si de terenuri construite cu o suma mai mare de 10 % din cheltuielile totale eligibile ale operatiunii în cauza. In cazul siturilor abandonate si al siturilor utilizate anterior pentru activitati industriale care contin
cladiri, aceasta limita se majoreaza la 15 %.;
·         taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislatiei nationale privind TVA-ul si a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
·         In cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinantare a dobanzilor, cheltuielile generale si cheltuielile de asigurare.
Perioada implementare Durata de implementare a unui proiect trebuie sa fie de maximum 2 (doi) ani.
Alocare financiara indicativa Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de maxim 50% din valoarea totala eligibila rezultata din bugetul previzionat în planul de afaceri pentru fiecare operatiune si nu depaseste suma maxima de 75 000 EUR.
Alocarea financiara pentru aceasta cerere de propuneri de proiecte este de 3.600.000 de euro.