POIM 5.2

Obiectivul Specific 5.2. - Cresterea nivelului de pregatire pentru o reactie rapida si eficienta la dezastre a echipajelor de interventie
Actiuni finantate A.      Dotarea serviciilor profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta cu tehnica, mijloace si echipament de interventie care sa permita reducerea timpului de interventie in caz de dezastre, raspunsul in caz de dezastru major, protectia personalului de interventie, cresterea eficientei raspunsului si protejarea mediului
B.      Achizitionarea de echipamente specifice, atat pentru dezvoltarea unor baze operationale regionale pentru a facilita interventiile integrate in caz de dezastre naturale sau accidente tehnologice, cat si pentru imbunatatirea dotarii bazelor judetene existente
C.      Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregatire a personalului din serviciile de urgenta profesioniste si voluntare prin dezvoltarea bazelor si poligoanelor specializate de pregatire in domeniile CBRN, cautarea-salvarea din medii ostile si asanarea de munitie
D.     Modernizarea sistemului de comanda a incidentelor si a sistemelor IT asociate, in vederea asigurarii interoperabilitatii structurilor cu atributii in domeniul gestionarii situatiilor de urgenta
Beneficiari eligibili
 
·           Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta si institutiile aflate in subordine
·           Alti beneficiari, identificati prin POIM, vor fi eligibili ulterior finalizarii evaluarii nationale a riscurilor, conform investitiilor prioritizate ca urmare a acestei evaluari
Alocarea financiara indicativa ·           In cadrul prezentei cereri de proiecte, bugetul total este 50.000.000 euro (alocarea UE si buget de stat), fara a include rezerva de performanta. Diferenta aferenta alocarii OS 5.2, cca. 77.058.824 va fi deschisa proiectelor dupa finalizarea Evaluarii Nationale a Riscurilor.
Se vor finanta acele actiuni care cuprind doar activitati multi-risc (de exemplu achizitionare echipamente sau formare profesionala care raspund pentru cel putin trei tipuri de riscuri, din care unul dintre riscurile acoperite sunt inundatiile) si care acopera zone unde exista dovezi (prin documente de tipul hartilor de hazard / de risc sau prin date statistice) ca riscurile finantate au incidenta mare.
In situatiile in care prin evaluarea nationala a riscurilor vor fi identificate proiecte vizand capacitatea de raspuns a serviciilor voluntare, proiectele vor fi depuse in parteneriat de catre IGSU, ca lider de proiect, si autoritatea locala responsabila.
Actiuni care vizeaza un singur tip de risc vor putea fi finantate doar ulterior finalizarii evaluarii nationale a riscurilor, pe baza prioritizarii investitiilor.
Activitati eligibile A.            Dotarea serviciilor profesioniste si voluntare pentru situatii de urgenta cu tehnica, mijloace si echipament de interventie care sa permita reducerea timpului de interventie in caz de dezastre, raspunsul in caz de dezastru major, protectia personalului de interventie, cresterea eficientei raspunsului si protejarea mediului
·      Achizitionarea de echipamente si mijloace de interventie specifice pentru interventii de tip multi-risc
B.            Achizitionarea de echipamente specifice, atat pentru dezvoltarea unor baze operationale regionale pentru a facilita interventiile integrate in caz de dezastre naturale sau accidente tehnologice, cat si pentru imbunatatirea dotarii bazelor judetene existente se va realiza in functie de specificul diferitelor zone   (expunere la cutremure, inundatii, alunecari de teren s.a.)
·      Achizitionarea de echipamente si mijloace de interventie specifice si de suport logistic pentru interventii de tip multi-risc
C.            Dezvoltarea infrastructurii aferente sistemului de pregatire a personalului din serviciile de urgenta profesioniste si voluntare prin dezvoltarea bazelor si poligoanelor specializate de pregatire in domeniile CBRN, cautarea-salvarea din medii ostile si asanarea de munitie
·      Constructia/reabilitarea unor centre si poligoane de pregatire a personalului din serviciile de urgenta pentru interventii de tip multi-risc
·      Dotarea cu echipamente si materialele cu caracter permanent a centrelor si poligoanelor specializate de pregatire construite/reabilitate in domeniile de competenta a IGSU – stingerea incendiilor, cautare – salvare din medii ostile vietii, salvare de la inaltime, prim-ajutor calificat, CBRN si asanare pirotehnica
D.            Modernizarea sistemului de comanda a incidentelor si a sistemelor IT asociate, in vederea asigurarii interoperabilitatii structurilor cu atributii in domeniul gestionarii situatiilor de urgenta
·      Amenajarea si dotarea dispeceratelor si centrelor de conducere si coordonare a interventiei si achizitionarea sistemelor de comunicatii si a echipamentelor aferente acestora
E.            Alte tipuri de activati:
·      Activitati vizand cresterea gradului de constientizare in legatura cu riscul producerii dezastrelor, ca parte integranta a proiectelor de investitii, si al caror buget nu depaseste 5% din cheltuielile investitionale
·      Managementul de proiect, ca parte integranta a proiectelor de investitii, si al caror buget nu depaseste 2% din cheltuielile investitionale;
·      Activitatile de informare si promovare a proiectului, conform regulilor de informare si publicitate
Categorii de cheltuieli 1.       Cheltuieli pentru achizitia de echipamente
2.       Cheltuieli pentru achizitie de autospeciale de tip multi-risc
3.       Cheltuieli pentru achizitia de centre de comanda pentru managementul situatiilor de urgenta, echipamentele suport si dotarile IT necesare
4.       Cheltuieli pentru lucrarile de constructii / reabilitare:

  1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
  2. Cheltuieli pentru amenajarea terenului pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala;
  3. Cheltuielile pentru obtinerea terenului, necesar obiectivelor de investitie;
  4. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivelor de investitie, daca este cazul;
  5. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica inclusiv pentru servicii de audit independent pentru proiect si pentru servicii pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarilor;
  6. Cheltuieli pentru investitia de baza, inclusiv achizitia de echipamente si softuri;
  7. Cheltuieli pentru cote legale;
  8. Cheltuielile diverse si neprevazute, in conformitate cu legislatia in vigoare;
  9. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar;

5.       Cheltuieli pentru pregatirea documentelor oficiale si a altor documente-suport care trebuie, in mod obligatoriu, sa insoteasca cererea de finantare a proiectului;
6.       Cheltuieli de personal pentru managementul de proiect, conform reglementarilor in vigoare;
7.       Cheltuieli pentru informare si publicitate;

Valoarea maxima a finantarii acordate pentru costurile totale eligibile 100% (85% FEDR + 15% buget de stat)
Contributia eligibila minima a beneficiarului 15%
Contributia comunitara (FEDR) la finantarea acordata (bugetul de stat prin bugetul MAI) 85%
Contributie publica nationala la finantarea acordata (buget de stat) 0%