POCU OS2.1

O.S. 2.1 Cresterea ocuparii tinerilor NEETs someri cu varsta intre 16 - 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile eligibile
Regiuni de
dezvoltare:
 
·         Regiuni dezvoltate: Bucuresti-Ilfov
·         Regiuni mai putin dezvoltate: Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia
Obiectivul corespunde O.S 2.1 din cadrul AP 2 din PO CU, pentru regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.
Selectarea de catre solicitant a regiunii de dezvoltare se va face exclusiv din perspectiva rezidentei grupului tinta avut in vedere, indiferent de locul de implementare/ derulare a activitatilor propuse prin proiect
Grup tinta Trebuie sa includa DOAR tineri NEETS someri cu varsta intre 16 – 24 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare (ANOFM/AJOFM) cu rezidenta in regiunile Bucuresti-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia;
Categoria NEETs – tineri care nu au un loc de munca, nu urmeaza un program de educatie sau formare. Acestia sunt in general tineri care au parasit timpuriu scoala si persoane cu un nivel scazut de calificare, adesea provenind dintr-un mediu defavorizat.
Pentru a fi eligibil in cadrul proiectului, grupul tinta trebuie sa fi beneficiat anterior de card profesional (care include profilul individual) si de masuri informare, furnizate de AJOFM/AMOFM.
Forma de finantare granturile ce vor fi finantate intra sub incidenta

  1. schemei de ajutor de minimis,
  2. schemei de ajutor de stat
Schema de ajutor de minimis Valoarea maxima eligibila a unui proiect care intra sub incidenta schemei de ajutor de minimis nu poate depasi echivalentul in lei a maxim 200.000 €.
Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 50.000 de Euro.
Contributia eligibila minima a solicitantului este 0 (zero) (%).
Schema de ajutor de stat Valoarea maxima eligibila a unui proiect care intra sub incidenta schemei de ajutor de minimis nu poate depasi echivalentul in lei a maxim 500.000 €.
Valoarea minima eligibila a unui proiect este de 50.000 de Euro.
Contributia eligibila minima a solicitantului este

  • 50 % pentru costurile eligibile asociate ajutorului stat pentru recrutarea lucratorilor defavorizati.
  • 40% pentru costurile eligibile asociate ajutorului stat pentru formarea lucratorilor defavorizati. Acest procent se reduce cu 10 puncte procentuale (ajungand la 30%) daca ajutorul este acordat unor intreprinderi mici sau mijlocii.
Beneficiari eligibili solicitantii eligibili sunt intreprinderi constituite conform Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Intreprinderile pot aplica in parteneriat cu furnizori autorizati de servicii de formare si/sau furnizori de servicii de informare si consiliere acreditati in conditiile legii.

Capacitatea financiara a parteneriatului Se stabileste ca valoare maxima a finantarii nerambursabile care poate fi accesata de fiecare organizatie din cadrul parteneriatului in functie de tipul organizatiei.
1. Institutii publice
Nu se evalueaza cifra de afaceri. Valoarea asistentei financiare solicitate este data de valoarea bugetului alocat activitatilor de care este responsabila institutia publica in cadrul proiectului.
2. Organizatii Neguvernamentale (ONG) cu vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar – contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.
3. Societati Comerciale (SC) cu vechime mai mare de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim suma cifrelor de afaceri/suma veniturilor totale pe ultimii 3 ani fiscali (n-1, n-2 si n-3) conform situatiilor financiar – contabile (balanta, bilant contabil) SAU maxim 30% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale.
4. Organizatii Neguvernamentale cu vechime mai mica de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale
5. Societati Comerciale cu vechime mai mica de 1 an
Valoarea asistentei financiare nerambursabile solicitate = maxim 20% din valoarea asistentei financiare nerambursabile totale
Activitati eligibile Masuri furnizate gratuit si obligatoriu de AJOFM/ AMOFM (sunt masuri minime obligatorii pentru ca tanarul NEET sa poata participa la orice alte masuri in cadrul schemei de ajutor de stat / de minimis) :
1. furnizarea unui card profesional (care cuprinde background-ul educational si profesional al tanarului realizat eventual in model self-service si care permite monitorizarea parcursului acestuia indiferent de axa prioritara din care va fi oferit sprijinul)
2. realizarea profilului individual (care este inclus in cardul profesional)
3. masuri de informare
Masuri eligibile in cadrul schemei de ajutor de minimis A. Consiliere, realizata de furnizori de servicii de ocupare acreditati sau de AJOFM/AMOFM (in parteneriat si/sau prin subcontractare in cadrul proiectului)
B. Alte masuri in functie de sansele de angajare ale fiecarui tanar:

  • Formare profesionala adaptata nevoilor specifice ale grupului tinta, precum si in acord cu nevoile de competente la nivelul intreprinderii.
  • Evaluare si certificare pentru recunoasterea competentelor dobandite in context informal si non-formal
  • Ucenicie la locul de munca (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)
  • Stagii pentru absolventii de invatamant superior (inclusiv prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor)
  • Angajare pe locuri de munca nou create prin acordarea de stimulente financiare angajatorilor

Intreprinderile care solicita finantare vor trebui sa asigure obligatoriu pentru tinerii NEETs consiliere si una din masurile:
–       Ucenicie la locul de munca
–       Stagii pentru absolventii de invatamant superior
–       Angajare pe locuri de munca nou create

Masuri eligibile in cadrul schemei de ajutor de stat Angajare pe locuri de munca nou create prin acordarea de stimulente financiare angajatorilor
Aceasta este o activitate obligatorie in cadrul schemei de ajutor de stat!

  • Formare profesionala adaptata nevoilor specifice ale grupului tinta, precum si in acord cu nevoile de competente la nivelul intreprinderii.

Aceasta este o activitate optionala in cadrul schemei de ajutor de stat, care poate fi realizata in completarea masurii de angajare.
Masura de consiliere, realizata de furnizori de servicii de ocupare acreditati sau de AJOFM/AMOFM (in parteneriat si/sau prin subcontractare in cadrul proiectului) este obligatorie a fi implementata in cadrul proiectului dvs., dar nu este eligibila pentru finantare in cadrul schemei de ajutor de stat (trebuie acoperite separat ca si cost ne-eligibil, suplimentar fata de contributia dvs. in calitate de solicitant).