PNDR 8.1

Va fi acordat sprijin financiar pentru: ·         Cresterea suprafetei ocupate de paduri la nivel national prin promovarea impaduririi suprafetelor agricolesi neagricole, contribuind astfel la sustinerea sechestrarii carbonului, adaptarea la efectele schimbarilor climatice, reducerea eroziunii solului, imbunatatirea capacitatii de retentie a apei, precum si la refacerea si conservarea biodiversitatii locale
Perioade de implementare: Sprijinul acordat are in vedere acoperirea costurilor lucrarilor de infiintare a plantatiei, a celor de intretinere a plantatiilor pe o perioada de maximum 6 ani pana la inchiderea starii de masiv, a costurilor determinate de efectuarea a doua lucrari de ingrijire a arboretelor dupa inchiderea starii de masiv, precum si acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioada de 12 ani pentru suprafata impadurita.
Beneficiarii sprijinului Sunt detinatorii publici si privati de teren agricol si neagricol si formele asociative ale acestora.
Conditii eligibilitate ·         Terenurile eligibile sunt cele agricole si cele neagricole situate pe intreg teritoriul national.
·         Suprafata terenului propus pentru impadurire in vederea realizarii de perdele forestiere de protectie va fi de cel putin 0,5 ha iar suprafata compacta minima impadurita va fi de cel putin 0,1 ha.
·         Suprafata terenului propus pentru impadurire in vederea realizarii de trupuri de padure va fi de cel putin 1 ha, iar suprafata compacta minima impadurita va fi de cel putin 0,5 ha.
Sprijinul public nerambursabil 100% din totalul costurilor eligibile
Se va acorda maximum 75% din costul standard legat de lucrarile pentru infiintarea plantatiei in caz de forta majora.
Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect, care inglobeaza toate costurile aferente platilor efectuate pe toata durata de aplicare a contractului de finantare, este de 7.000.000 euro.
Cheltuieli

eligibile

·         Prima de infiintare a plantatiilor forestiere (denumita in cadrul masurii Prima 1), care acopera si costurile de realizare a proiectului tehnic de impadurire.
·         Prima anuala acordata pe unitatea de suprafata (denumita in cadrul masurii Prima 2), pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de intretinere si ingrijire a plantatiei forestiere si pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi.
Solicitantii vor primi sprijin pentru impadurirea terenurilor agricole si neagricole, constand in cele doua tipuri de  prime acordate.
Costuri

eligibile

Costuri eligibile pentru calcularea Primei 1:
·         Costuri necesare intocmirii proiectului tehnic de impadurire (variabile in functie de suprafata  impadurita, care acopera cheltuieli efectuate inaintea incheierii contractului).
·         Costuri legate de lucrarile pentru infiintarea plantatiei (costuri standard pentru cele trei tipuri de  forme de relief – campie, deal, munte si cele doua categorii de teren – agricol, neagricol).
Costuri eligibile pentru calcularea Primei 2:
·         Costuri legate de lucrarile de intretinere a plantatiei pentru o perioada de maximum 6 ani (perioada in care se efectueaza lucrarile de intretinere a plantatiei este stabilita in cadrul proiectului tehnic de impadurire), asimilata termenului de inchidere a starii de masiv (costuri standard pentru fiecare an de intretinere a plantatiei si cele trei tipuri de forme de relief – campie, deal, munte);
·         Costuri necesare realizarii celor doua lucrari de ingrijire a arboretelor efectuate dupa inchiderea starii de masiv (costuri standard pentru cele doua lucrari de ingrijire a arboretelor pe cele trei tipuri de forme de relief – campie, deal, munte);
·         Compensatii pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a impaduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioada de 12 ani.
·         Costuri pentru refacerea plantatiei acordate in caz de forta majora, aparut pana la momentul  realizarii primei lucrari de intretinere a plantatiei.
Categorii de teren neeligibil ·         terenuri grevate de sarcini si gajuri cu deposedare in favoarea unei terte parti, conform evidentelor cadastrelor locale,
·         terenuri care fac obiectul unor litigii,
·         terenuri mentionate in programe sau planuri nationale sau locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes public major,
·         pajisti naturale permanente, cu exceptia celor afectate, conform proiectului tehnic, de fenomene  de degradare a solului, si anume: eroziune de suprafata foarte puternica si excesiva, eroziune de adancime (ogase, ravene, torenti), alunecari active, prabusiri, surpari si scurgeri noroioase, prezenta aglomerarilor de pietris, bolovanis, grohotis, stancarii si depozite de aluviuni torentiale, saraturare sau aciditate puternica, prezenta nisipurilor mobile,)
·         terenurile agricole pentru care exista angajamente in derulare pentru agro-mediu si clima.

Metodologia pentru calcularea sprijinului:

Metodologia de calcul a costurilor standard utilizate pentru lucrarile de infiintare, intretinere si ingrijire a plantatiilor forestiere a fost realizata prin expertiza Institutului de Cercetari si Amenajari Silvice (ICAS). Costul intocmirii proiectului tehnic de impaduriri este calculat in baza formulei 1.

Cost proiectare = VB + n*VM*2%, (denumita in cadrul masurii formula 1), unde VB – costul minim necesar pentru elaborarea unui proiect de impadurire pe suprafata minima admisa – 590 (euro) n (ha) – numarul total de hectare propus pentru impadurire in cadrul proiectului VM (euro) – costul mediu national de impadurire unui hectar de teren agricol si neagricol (infiintarea si intretinerea plantatiilor) – 8.889 euro.

Pentru calculul costurilor standard legate de lucrarile de intretinere a plantatiei ICAS a utilizat costuri cu revizuirea plantatiei, achizitionarea puietilor forestieri necesari lucrarilor de completare, costul cu lucrarile de completare, mobilizarea manuala si mecanica a solului, transportul materialelor necesare lucrarilor de impaduriri la locul si interiorul santierului, descarcarea materialelor si manipularea puietilor prin purtare directa, saparea santurilor de depozitare a puietilor, pichetarea terenului in vederea impaduririi, retezarea tulpinii puietilor dupa plantare, descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si lemnoase, tratarea manuala a puietilor sau gropilor de plantat cu substante chimice, combaterea daunatorilor prin stropiri, protejarea puietilor impotriva vatamarilor produse de vanat prin aplicarea de substante repelente, costul substantei chimice utilizate.

Pentru calculul costurilor standard legate de lucrarile de ingrijire a arboretelor efectuate dupa inchiderea starii de masiv, ICAS a utilizat costuri cu descoplesirea, degajarea si curatirea arboretelor