Indicativ/Denumire Descriere
STAS 4621-91 Hidrogeologie. Terminologie
STAS 5032-69 Hidrologie. Terminologie
STAS 8016-84 Hidrogeologie. Semne si culori conventionale
STAS 4068-2-87 Debite si volume maxime de apa. Probabilitatile anuale ale debitelor si volumelor maxime in conditii normale si speciale de exploatare
STAS 4068-1-82 Debite si volume maxime de apa. Determinarea debitelor si volumelor maxime ale cursurilor de apa
STAS 4273-83 Constructii hidrotehnice. incadrarea in clase de importanta
STAS 9470-73 Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente
STAS 5576-88 Amenajarea bazinelor hidrografice ale torentilor. Lucrari hidrotehnice. incadrarea in clase de importanta
SR 8284-1998 Amenajarea bazinelor hidrografice ale torentilor. Terminologie
SR 8284-1998-C1-1999 Amenajarea bazinelor hidrografice ale torentilor. Terminologie
STAS 8593-88 Lucrari de regularizare a albiei raurilor. Studii de teren si cercetari de laborator
SR 9156-1996 Lucrari de amenajare a bazinelor hidrografice torentiale. Prescriptii pentru intocmirea studiilor
STAS 9268-89 Lucrari de regularizare a albiei raurilor. Prescriptii generale de proiectare
STAS 10823-87 Amenajarea bazinelor hidrografice torentiale si combaterea avalanselor de zapada. Simboluri si semne conventionale
SR EN 124-1996 Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare si guri de scurgere in zone carosabile si pietonale. Principii de constructie, incercari tip, marcare, inspectia calitatii
SR EN 476-2011 ver.eng. Cerinte generale pentru componentele utilizate in racorduri si colectoare
SR EN 476-2011 Cerinte generale pentru componentele utilizate in racorduri si colectoare
SR EN 512-2004 ver.eng. Produse de fibrociment. Conducte si imbinari sub presiune
SR EN 588-1-2002 ver.eng. Tuburi de fibrociment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 1: Tuburi, imbinari si accesorii pentru retele cu curgere cu nivel liber
SR EN 588-2-2002 ver.eng. Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Camine de vizitare si camine de inspectie
SR EN 588-2-2002 Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri si retele de canalizare. Partea 2: Camine de vizitare si camine de inspectie
SR EN 639-1998-C1-1999 Conditii comune pentru tuburile de presiune de beton inclusiv imbinari si piese speciale
SR EN 639-1998 Conditii comune pentru tuburile de presiune de beton inclusiv imbinari si piese speciale
SR EN 640-1998 Tuburi de presiune de beton armat si tuburi de presiune cu armatura difuza (fara inima de tabla) inclusiv imbinari si piese speciale
SR EN 640-1998-C1-1999 Tuburi de presiune de beton armat si tuburi de presiune cu armatura difuza (fara inima de tabla) inclusiv imbinari si piese speciale
SR EN 641-1998 Tuburi de presiune de beton armat cu inima de tabla, inclusiv imbinari si piese speciale
SR EN 641-1998-C1-1999 Tuburi de presiune de beton armat cu inima de tabla, inclusiv imbinari si piese speciale
SR EN 642-1998 Tuburi de presiune de beton precomprimat cu sau fara inima de tabla inclusiv imbinari si piese speciale si conditii specifice referitoare la sarma de precomprimare pentru tuburi
SR EN 752-2008 ver.eng. Retele de canalizare in exteriorul cladirilor
SR EN 752-2008 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor
SR EN 805-2000 Alimentari cu apa. Conditii pentru sistemele si componentele exterioare cladirilor
SR EN 806-1-2002 Specificatii tehnice referitoare la instalatii de distributie a apei destinata consumului uman in interiorul cladirilor. Partea 1: Generalitati
SR EN 806-1-2002-A1-2002 ver.eng. Specificatii tehnice referitoare la instalatii pentru apa destinata consumului uman in interiorul cladirilor. Partea 1: Generalitati
SR EN 806-3-2006 ver.eng. Specificatii tehnice referitoare la instalatii de distributie a apei destinata consumului uman in interiorul cladirilor. Partea 3: Calcularea diametrelor interioare. Metoda simplificata
SR EN 858-1-2002-A1-2005 Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si incercari, marcare si controlul calitatii
SR EN 858-2-2004 Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, instalare, operare si intretinere
SR EN 858-1-2002 ver.eng. Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si incercari, marcare si controlul calitatii
SR EN 858-1-2002-A1-2005 ver.eng. Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si incercari, marcare si controlul calitatii
SR EN 858-1-2002 Separatoare de lichide usoare (de exemplu hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si incercari, marcare si controlul calitatii
SR EN 1085-2007 ver.eng. Epurarea apelor uzate. Vocabular
SR EN 1085-2007 Epurarea apelor uzate. Vocabular
SR EN 1091-2002 ver.eng. Retele de canalizare sub vid in exteriorul cladirilor
SR EN 1123-1-2002 ver.eng. Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept. Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate
SR EN 1123-1-2002 Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept. Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate
SR EN 1123-1-2002-A1-2005 Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept. Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate
SR EN 1123-3-2006 Tuburi si racorduri de tub sudate longitudinal de otel galvanizat la cald, cu mufa si capat drept pentru retele de canalizare. Partea 3: Dimensiuni si cerinte speciale pentru instalatii de evacuare sub vid si pentru instalatii de evacuare din constructii navale
SR EN 1123-2+A1-2008 Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept. Partea 2: Dimensiuni
SR EN 1124-1-2002-A1-2005 Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept. Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate
SR EN 1124-4-2006 ver.eng. Tuburi si racorduri de tub sudate longitudinal de otel inoxidabil, cu mufa si capat drept pentru retele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalatiilor de evacuare sub vid si gravitationale, instalate pe nave
SR EN 1124-1-2002 Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept. Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate
SR EN 1124-4-2006 Tuburi si racorduri de tub sudate longitudinal de otel inoxidabil, cu mufa si capat drept pentru retele de canalizare. Partea 4: Componente ale instalatiilor de evacuare sub vid si gravitationale, instalate pe nave
SR EN 1124-2-2008 ver.eng. Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare sudate longitudinal, de otel inoxidabil cu mufa si capat drept. Partea 2: Sistem S. Dimensiuni
SR EN 1124-3-2009 ver.eng. Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare sudate longitudinal de otel inoxidabil, cu mufa si capat drept. Partea 3: Sistem X. Dimensiuni
SR EN 1124-1-2002 ver.eng. Tuburi si racorduri de tub pentru retele de canalizare de otel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufa si capat drept. Partea 1: Cerinte, incercari, control de calitate
SR EN 1295-1-2002 Calculul de rezistenta mecanica a retelelor ingropate sub diverse conditii de incarcare. Partea 1: Cerinte generale
SR EN 1295-1-2002 ver.eng. Calculul de rezistenta mecanica a retelelor ingropate sub diverse conditii de incarcare. Partea 1: Cerinte generale
SR 1343-1-2006 Alimentari cu apa. Partea 1: Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale
SR EN 1433-2003-A1-2006 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de catre pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si incercare, marcare si evaluarea conformitatii
SR EN 1433-2003 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de catre pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si incercare, marcare si evaluarea conformitatii
SR EN 1433-2003-AC-2006 Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de catre pietoni si vehicule. Clasificare, cerinte pentru proiectare si incercare, marcare si evaluarea conformitatii
SR EN 1508-2000 Alimentari cu apa. Prescriptii pentru sistemele si componentele pentru inmagazinarea apei
SR EN 1610-2000 Executia si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare
SR 1628-2-1996 Alimentari cu apa. Surse de apa de suprafata. Investigatii, studii si cercetari de laborator
SR 1628-1-1995 Alimentari cu apa. Surse de apa subterana. Investigatii, studii de teren si cercetari de laborator
STAS 1629-3-91 Alimentari cu apa. Captari de apa subterana prin drenuri. Prescriptii generale de proiectare
SR 1629-2-1996 Alimentari cu apa. Captarea apelor subterane prin puturi. Prescriptii de proiectare
STAS 1629-1-81 Alimentari cu apa. Captarea izvoarelor. Prescriptii de proiectare
STAS 1629-4-90 Alimentari cu apa. Captari de apa din rauri. Prescriptii de proiectare
STAS 1629-5-90 Alimentari cu apa. Captari de apa din lacuri. Prescriptii de proiectare
SR EN 1671-2000 Retele de canalizare sub presiune in exteriorul cladirilor
STAS 1712-1-91 Alimentari cu apa. Nisip si pietris cuartos pentru filtrarea apei si prevenirea innisiparii
STAS 1712-2-70 Alimentari cu apa. Nisip si pietris cuartos pentru filtrarea apei si prevenirea innisiparii. Determinarea bioxidului de siliciu din nisip
STAS 1712-3-70 Alimentari cu apa. Nisip si pietris cuartos pentru filtrarea apei si prevenirea innisiparii. Determinarea substantelor organice din nisip
SR EN 1825-2-2002 ver.eng. Separatoare de grasimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare si intretinere
SR EN 1825-2-2002 Separatoare de grasimi. Partea 2: Alegerea dimensiunilor nominale, montare, operare si intretinere
SR EN 1825-1-2005 Separatoare de grasimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si incercari, marcare si controlul calitatii
SR EN 1825-1-2005-AC-2006 Separatoare de grasimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si incercari, marcare si controlul calitatii
SR EN 1825-1-2005-AC-2006 ver.eng. Separatoare de grasimi. Partea 1: Principii pentru proiectare, performante si incercari, marcare si controlul calitatii
SR 1846-1-2006 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare
SR 1846-2-2007 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice
SR 1846-2-2007-C91-2008 Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea debitelor de ape meteorice
SR EN 1916-2003 Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat
SR EN 1916-2003 ver.eng. Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat
SR EN 1916-2003-AC-2008 ver.eng. Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat
SR EN 1916-2003-AC-2008 Tuburi si accesorii din beton simplu, beton slab armat si beton armat
SR EN 1917-2003-AC-2008 ver.eng. Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton simplu, beton slab armat si beton armat
SR EN 1917-2003-AC-2008 Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton simplu, beton slab armat si beton armat
SR EN 1917-2003 ver.eng. Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat
SR EN 1917-2003 Camine de vizitare si camine de racord din beton simplu, beton slab armat si beton armat
STAS 2448-82 Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare
STAS 3051-91 Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare
STAS 3573-91 Alimentari cu apa. Deznisipatoare. Prescriptii generale
STAS 3602-87 Alimentari cu apa. Filtre de nisip cu nivel liber. Prescriptii de proiectare
STAS 3620-1-85 Alimentari cu apa. Decantoare cu separare gravimetrica. Prescriptii de proiectare
STAS 3620-2-85 Alimentari cu apa. Decantoare suspensionale cu recircularea mecanica a namolului. Prescriptii de proiectare
STAS 4162-1-89 Canalizari. Decantoare primare. Prescriptii de proiectare
STAS 4162-2-89 Canalizari. Decantoare secundare. Prescriptii de proiectare
SR 4163-3-1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare
SR 4163-1-1995 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare
SR 4163-2-1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul
STAS 4165-88 Alimentari cu apa. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat. Prescriptii generale
STAS 6002-88 Alimentari cu apa. Camine pentru bransamente de apa. Prescriptii tehnice
STAS 6701-82 Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit
SR 6819-1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie
SR 6819-1997-C1-1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie
STAS 9295-88 Alimentari cu apa. Statii de deferizare-demanganizare. Prescriptii de studii si proiectare
SR 9296-1996 Alimentari cu apa. Statii de clorare a apei cu clor gazos. Prescriptii generale de proiectare
SR 10110-2006 Alimentari cu apa. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare
STAS 10686-76 Canalizari. Bazine pentru uniformizarea debitelor si calitatii apelor uzate industriale. Prescriptii de proiectare
SR 10898-2005 Alimentari cu apa si canalizari. Terminologie
STAS 11565-90 Canalizari. Platforme pentru uscarea namolului fermentat din statiile de epurare orasenesti. Prescriptii de proiectare
STAS 11566-91 Canalizari. Bazine cu namol activat. Prescriptii generale de proiectare
SR EN 12050-2-2002 Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri. Principii de constructie si incercare. Partea 2: Statii de pompare pentru ape uzate fara materii fecale
SR EN 12050-4-2002 Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri. Principii de constructie si incercare. Partea 4: Robinet de retinere pentru ape uzate cu materii fecale si fara materii fecale
SR EN 12050-1-2002 Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri. Principii de constructie si incercare. Partea 1: Statii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale
SR EN 12050-3-2002 Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri. Principii de constructie si incercare. Partea 3: Statii de pompare cu aplicare limitata pentru ape uzate cu materii fecale
SR EN 12109-2002 ver.eng. Retea de evacuare sub vid in interiorul cladirilor
SR EN 12255-16-2006 ver.eng. Statii de epurare. Partea 16: Filtrare fizica (mecanica)
SR EN 12255-12-2004 Statii de epurare. Partea 12: Control si automatizare
SR EN 12255-9-2002 Statii de epurare. Partea 9: Controlul mirosurilor si ventilatie
SR EN 12255-9-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 9: Controlul mirosurilor si ventilatie
SR EN 12255-13-2003 Statii de epurare. Partea 13: Epurare chimica. Epurarea apelor uzate prin precipitare/floculare
SR EN 12255-11-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 11: Date generale cerute
SR EN 12255-3-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 3: Epurari preliminare
SR EN 12255-3-2002 Statii de epurare. Partea 3: Epurari preliminare
SR EN 12255-3-2002-AC-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 3: Epurari preliminare
SR EN 12255-3-2002-AC-2002 Statii de epurare. Partea 3: Epurari preliminare
SR EN 12255-14-2004 Statii de epurare. Partea 14: Dezinfectie
SR EN 12255-11-2002 Statii de epurare. Partea 11: Date generale cerute
SR EN 12255-10-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 10: Principii de securitate
SR EN 12255-7-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu pelicula fixata
SR EN 12255-7-2002 Statii de epurare. Partea 7: Reactoare biologice cu pelicula fixata
SR EN 12255-8-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 8: Depozitare si tratare namoluri
SR EN 12255-8-2002 Statii de epurare. Partea 8: Depozitare si tratare namoluri
SR EN 12255-1-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 1: Principii generale de constructie
SR EN 12255-1-2002 Statii de epurare. Partea 1: Principii generale de constructie
SR EN 12255-4-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 4: Decantarea primara
SR EN 12255-4-2002 Statii de epurare. Partea 4: Decantarea primara
SR EN 12255-15-2004 Statii de epurare. Partea 15: Masurarea transferului de oxigen in apa curata in bazinele de aerare ale statiilor de epurare cu namol activat
SR EN 12255-5-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune
SR EN 12255-5-2002 Statii de epurare. Partea 5: Procedeu cu lagune
SR EN 12255-6-2002 ver.eng. Statii de epurare. Partea 6: Procedeu cu namoluri activate
SR EN 12255-6-2002 Statii de epurare. Partea 6: Procedeu cu namoluri activate
SR EN 12255-10-2002 Statii de epurare. Partea 10: Principii de securitate
SR EN 12255-16-2006 Statii de epurare. Partea 16: Filtrare fizica (mecanica)
STAS 12264-91 Canalizari, separatoare de uleiuri si grasimi la statiile de epurare orasenesti. Prescriptii generale de proiectare
STAS 12277-84 Alimentari cu apa. Statii de potabilizare a apei. Studii pentru proiectare
SR 12278-1996 Canalizari. Rezervoare de fermentare a namolurilor din statiile de epurare. Prescriptii generale de proiectare
SR 12362-1996 Alimentari cu apa. Gospodarii de reactivi. Prescriptii de proiectare
SR EN 12380-2003 ver.eng. Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinte, metode de incercare si evaluarea conformitatii
SR EN 12380-2003 Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinte, metode de incercare si evaluarea conformitatii
SR 12431-2006 Canalizari. Gratare pentru statiile de epurare a apelor uzate orasenesti. Prescriptii generale de proiectare
SR EN 12566-1-2002-A1-2004 Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate
SR EN 12566-1-2002 ver.eng. Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate
SR EN 12566-4-2008 Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate (kit)
SR EN 12566-1-2002 Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate
SR EN 12566-3+A1-2009 Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PT. Partea 3: Statii de epurare a apelor uzate menajere preasamblate si/sau asamblate in situ
SR EN 12566-4-2008 ver.eng. Statii mici de epurare a apelor uzate pana la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate in situ din elemente prefabricate (kit)
STAS 12594-87 Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare
SR EN 12763-2002 ver.eng. Tuburi si accesorii de fibrociment pentru sisteme de evacuare pentru cladiri. Dimensiuni si conditii tehnice de livrare
SR EN 12889-2000 Executia fara transee si incercarea racordurilor si retelelor de canalizare
SR EN 12897-2007 ver.eng. Alimentari cu apa. Prescriptii pentru rezervoare de stocare a apei calde, cu incalzire indirecta fara expunere la aer (inchise)
SR EN 13101-2003 ver.eng. Trepte pentru camine de vizitare. Cerinte, marcare, incercari si evaluarea conformitatii
SR EN 13101-2003 Trepte pentru camine de vizitare. Cerinte, marcare, incercari si evaluarea conformitatii
SR EN 13380-2002 ver.eng. Conditii generale pentru componentele utilizate la renovarea si repararea racordurilor si retelelor de canalizare in exteriorul cladirilor
SR EN 13380-2002 Conditii generale pentru componentele utilizate la renovarea si repararea racordurilor si retelelor de canalizare in exteriorul cladirilor
SR EN 13564-1-2003 ver.eng. Clapete impotriva refularii pentru cladiri. Partea 1: Cerinte
SR EN 13564-1-2003 Clapete impotriva refularii pentru cladiri. Partea 1: Cerinte
SR EN 13564-2-2004 ver.eng. Clapete contra refularii pe racordurile de canalizare la cladiri. Partea 2: Metode de incercare
SR EN 13564-3-2004 ver.eng. Clapete contra refularii pe racordurile de canalizare la cladiri. Partea 3: Asigurarea calitatii
SR EN 13564-2-2004 Clapete contra refularii pe racordurile de canalizare la cladiri. Partea 2: Metode de incercare
SR EN 13564-3-2004 Clapete contra refularii pe racordurile de canalizare la cladiri. Partea 3: Asigurarea calitatii
SR EN 14396-2004 Scari fixe pentru camine de vizitare
SR EN 14396-2004 ver.eng. Scari fixe pentru camine de vizitare
SR EN 14457-2004 ver.eng. Cerinte generale pentru componentele utilizate la executia fara transee a retelelor de canalizare
SR EN 14457-2004 Cerinte generale pentru componentele utilizate la executia fara transee a retelelor de canalizare
SR EN 14654-1-2006 ver.eng. Managementul si controlul operatiunilor de curatare in retelele de canalizare. Partea 1: Curatarea retelelor
SR EN 14654-1-2006 Managementul si controlul operatiunilor de curatare in retelele de canalizare. Partea 1: Curatarea retelelor
SR EN 14801-2007 ver.eng. Conditii pentru determinarea claselor de presiune ale produselor destinate retelelor de alimentare cu apa sau de canalizare
SR EN 14801-2007 Conditii pentru determinarea claselor de presiune ale produselor destinate retelelor de alimentare cu apa sau de canalizare
SR ISO 24510-2008 Activitati referitoare la servicii de apa potabila si de canalizare. indrumari pentru evaluarea si imbunatatirea serviciilor furnizate consumatorilor
SR ISO 24511-2008 Activitati referitoare la servicii de apa potabila si de canalizare. indrumari pentru managementul serviciilor publice de canalizare si pentru evaluarea serviciilor de canalizare
SR ISO 24512-2008 Activitati referitoare la servicii de apa potabila si de canalizare. indrumari pentru managementul serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si pentru evaluarea serviciilor de apa potabila
STAS 4454-81 Lucrari de imbunatatiri funciare. Combaterea eroziunii solului, desecari si irigatii. Studii pentru proiectare
STAS 4580-86 Lucrari de imbunatatiri funciare. Terminologie
STAS 5432-1-85 Lucrari de imbunatatiri funciare. Probabilitati de depasire si grade de asigurare
STAS 5432-2-92 Lucrari de imbunatatiri funciare. Lucrari pentru combaterea eroziunii solului. Clasificare
STAS 6013-85 Lucrari de imbunatatiri funciare. Semne si culori conventionale
STAS 6045-89 Lucrari de imbunatatiri funciare. Scari pentru planuri topografice
STAS 7649-82 Sistematizarea si organizarea teritoriului. Terminologie
STAS 8388-87 Lucrari de imbunatatiri funciare. Retele de irigatii si de desecare-drenaj. Conditii de executie si prescriptii de verificare
STAS 8389-82 Lucrari de regularizare a albiei raurilor. Diguri. Conditii de executie si metode de verificare
STAS 8390-81 Lucrari de imbunatatiri funciare. Lucrari pentru combaterea eroziunii solului. Conditii tehnice, reguli si metode de verificare
STAS 8391-92 Lucrari de imbunatatiri funciare. Ameliorarea nisipurilor si solurilor nisipoase. Prescriptii generale
STAS 9539-87 Lucrari de imbunatatiri funciare, desecari-drenaje. Prescriptii de proiectare
STAS 9540-86 Lucrari de imbunatatiri funciare. Lucrari de irigatii. Prescriptii de proiectare
STAS 9850-89 Lucrari de imbunatatiri funciare. Verificarea compactarii terasamentelor
STAS 9959-81 Lucrari de imbunatatiri funciare. Combaterea eroziunii de suprafata a solului. Prescriptii generale de proiectare
STAS 10372-84 Lucrari de imbunatatiri funciare. Supravegherea comportarii in timp a lucrarilor de indiguire. Prescriptii generale
STAS 7883-90 Constructii hidrotehnice. Supravegherea comportarii in timp. Prescriptii generale
STAS 9200-73 Baraje si lacuri de acumulare. Studii pentru proiectare
STAS 4014-80 Instalatii portuare. Bolarzi (babale) din fonta
STAS 8202-81 Amenajari pentru transporturi pe apa si alte activitati nautice. Terminologie
STAS 11208-90 Lucrari portuare. Plan general. Prescriptii de proiectare
STAS 9179-74 Constructii hidrotehnice. Instalatii de racire a apei. Clasificare, terminologie, simboluri si unitati de masura
STAS 9770-74 Instalatii de racire a apei. Turnuri de racire. Verificarea performantelor termice