Indicativ/Denumire Descriere
STAS 855-79 Desene tehnice de constructii. intocmirea desenelor pentru constructii din beton si beton armat
STAS 1434-83 Desene tehnice de constructii. Linii, cotare, reprezentari conventionale, indicator
SR EN ISO 3766-2004 ver.eng. Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a armaturilor pentru beton
SR EN ISO 3766-2004 Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a armaturilor pentru beton
SR EN ISO 3766-2004-AC-2005 ver.eng. Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a armaturilor pentru beton
SR EN ISO 3766-2004-AC-2005 Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a armaturilor pentru beton
SR EN ISO 4172-2002 Desene tehnice. Desene de constructii. Desene de ansamblu pentru structuri prefabricate
SR EN ISO 6284-2002 ver.eng. Desene de constructii. Indicarea abaterilor limita
SR EN ISO 6284-2002 Desene de constructii. Indicarea abaterilor limita
SR EN ISO 7437-2002 Desene tehnice. Desene de constructii. Reguli generale pentru intocmirea desenelor de executie pentru elementele structurilor prefabricate
SR EN ISO 7518-2002 Desene tehnice. Desene de constructii. Reprezentarea simplificata a demolarilor si a reconstructiilor
SR EN ISO 7519-2002 Desene tehnice. Desene de constructii. Principii generale de prezentare pentru desene de ansamblu si de montaj
SR EN ISO 8560-2002 Desene tehnice. Desene de constructii. Reprezentarea dimensiunilor, liniilor si caroiajelor
SR EN ISO 9431-2002 Desene de constructii. Spatii rezervate pentru desen, text si indicator pe plansele de desen
STAS 9773-88 Desene tehnice de constructii. intocmirea desenelor pentru constructii metalice. Reguli de reprezentare si cotare
STAS 9796-1-82 Desene de constructie si arhitectura. Terminologie
STAS 9796-2-82 Desene de constructie si arhitectura. Metode de proiectare ortogonala
STAS 10716-76 Constructii hidrotehnice. Scheme de amenajare hidroenergetice. Semne convetionale si simboluri
SR EN ISO 11091-2002 ver.eng. Desene de constructii. Desene de peisaj
SR EN ISO 717-1-2000-A1-2007 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian. Amendament 1: Reguli de rotunjire pentru evaluarea valorilor unice si a cantitatilor exprimate printr-o valoare unica
SR EN ISO 717-1-2000-A1-2007 ver.eng. Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian. Amendament 1: Reguli de rotunjire pentru evaluarea valorilor unice si a cantitatilor exprimate printr-o valoare unica
SR EN ISO 717-2-2001-A1-2007 ver.eng. Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact. Amendament 1
SR EN ISO 717-2-2001-A1-2007 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact. Amendament 1
SR EN ISO 717-2-2001-C91-2007 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact
SR EN ISO 717-2-2001 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Izolarea la zgomot de impact
SR EN ISO 717-1-2000 Acustica. Evaluarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 1: Izolarea la zgomot aerian
SR ISO 1791-1999 Cladiri. Coordonare modulara. Vocabular
STAS 5721-80 Spatii minime pentru amplasarea mobilierului si echipamentului in cladirile de locuit. Dimensiuni
SR ISO 6240-1998 Standarde de performanta in cladiri. Continut si prezentare
SR ISO 6241-1998 Standarde de performanta in cladiri. Principii de elaborare si factori de luat in considerare
STAS 7009-79 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari in constructii. Terminologie
SR ISO 7162-1998 Standarde de performanta in cladiri. Continutul si modul de prezentare al standardelor pentru evaluarea performantelor
STAS 8600-79 Constructii civile industriale si agrozootehnice. Tolerante si asamblari in constructii. Sistem de tolerante
STAS 10265-1-84 Tolerante in constructii. Tolerante la suprafetele din beton aparent
STAS 10265-75 Tolerante in constructii. Calitatea suprafetelor finisate. Termeni si notiuni de baza
STAS 8159-86 Sistematizarea teritoriului si a localitatilor. Terminologie
SR 8591-1997 Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
STAS 9570-1-89 Marcarea si reperarea retelelor de conducte si cabluri, in localitati
SR EN 14383-1-2006 ver.eng. Prevenirea infractionalitatii. Urbanism si proiectarea cladirilor. Partea 1: Definirea termenilor specifici
SR EN 14383-1-2006 Prevenirea infractionalitatii. Urbanism si proiectarea cladirilor. Partea 1: Definirea termenilor specifici
STAS 4908-85 Cladiri civile, industriale si agrozootehnice. Arii si volume conventionale
STAS 7468-80 Calculul gradului de ocupare a terenului la amplasarea lucrarilor de investitii
STAS 7469-80 Constructii civile si industriale. Utilizarea terenurilor pentru organizarea lucrarilor de constructii montaj. Prescriptii generale
SR EN ISO 8339-2006 ver.eng. Constructii imobiliare. Chituri de etansare. Determinarea proprietatilor de tractiune (Alungirea la rupere)
SR EN ISO 8339-2006 Constructii imobiliare. Chituri de etansare. Determinarea proprietatilor de tractiune (Alungirea la rupere)
SR EN ISO 9046-2006 Constructii imobiliare. Produse pentru etansarea rosturilor. Determinarea proprietatilor de adezivitate/coeziune ale chiturilor la temperatura constanta
SR EN 13200-3-2006 ver.eng. Amenajari pentru spectator. Partea 3: Elemente de separare. Cerinte
SR EN 40-6-2002 Stalpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stalpi de iluminat de aluminiu
SR EN 40-3-3-2004 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 3-3: Proiectare si verificare. Verificare prin calcule
SR EN 40-7-2003 ver.eng. Stalpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stalpi de iluminat din materiale compozite pe baza de polimeri armate cu fibre
SR EN 40-4-2006-AC-2007 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat
SR EN 40-2-2006 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 2: Cerinte generale si dimensiuni
SR EN 40-4-2006 ver.eng. Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat
SR EN 40-5-2002 Stalpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stalpi de otel
SR EN 40-6-2002 ver.eng. Stalpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinte pentru stalpi de iluminat de aluminiu
SR EN 40-4-2006 Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat
SR EN 40-7-2003 Stalpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinte pentru stalpi de iluminat din materiale compozite pe baza de polimeri armate cu fibre
SR EN 40-4-2006-AC-2007 ver.eng. Stalpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinte pentru stalpi de iluminat de beton armat si precomprimat
SR EN 40-5-2002 ver.eng. Stalpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinte pentru stalpi de otel
SR EN ISO 140-5-2002 ver.eng. Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 5: Masurarea in situ a izolarii la zgomot aerian a elementelor de fatada si a fatadelor
SR EN ISO 140-4-2002 ver.eng. Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 4: Masurarea in situ a izolarii la zgomot aerian intre camere
SR EN ISO 140-7-2002 ver.eng. Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 7: Masurarea in situ a izolarii la zgomot de impact a planseelor
SR EN ISO 140-7-2002 Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 7: Masurarea in situ a izolarii la zgomot de impact a planseelor
SR EN ISO 140-5-2002 Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 5: Masurarea in situ a izolarii la zgomot aerian a elementelor de fatada si a fatadelor
SR EN ISO 140-4-2002 Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 4: Masurarea in situ a izolarii la zgomot aerian intre camere
SR EN ISO 140-18-2007 ver.eng. Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 18: Masurarea in laborator a zgomotului produs de ploaie pe elementele de constructie
SR EN ISO 140-14-2005 Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 14: Linii directoare pentru situatii particulare in situ
SR EN 253+A1-2013 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda. Ansamblu de conducte de otel, izolatie termica de poliuretan si manta exterioara de polietilena
SR EN ISO 354-2004 Acustica. Masurarea absorbtiei acustice in camera de reverberatie
SR EN ISO 389-5-2007 ver.eng. Acustica. Zero de referinta pentru calibrarea echipamentelor audiometrice. Partea 5: Niveluri echivalente de referinta ale presiunii acustice de prag pentru tonuri pure in domeniul de frecventa de la 8 kHz pana la 16 kHz
SR EN 448-2009 ver.eng. Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme lipite de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. Fitinguri preizolate. tevi de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena
SR EN 489-2009 ver.eng. Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. imbinare preizolata pentru tub de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena
SR EN 489-2009 Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme blocate de conducte preizolate pentru retele ingropate de apa calda. imbinare preizolata pentru tub de serviciu de otel, izolatie termica de poliuretan si tub de protectie de polietilena
SR EN 1934-2004 Performanta termica a cladirilor. Determinarea rezistentei termice prin metoda cutiei calde cu termofluxmetru. Zidarie
SR EN 1934-2004 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Determinarea rezistentei termice prin metoda cutiei calde cu termofluxmetru. Zidarie
SR EN 1946-4-2004 ver.eng. Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 4: Masurari prin metode cu cutie calda
SR EN 1946-2-2004 ver.eng. Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 2: Masurari prin metoda placii calde gardate
SR EN 1946-5-2004 ver.eng. Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 5: Masurari prin metode de incercare a conductelor
SR EN 1946-1-2004 ver.eng. Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 1: Criterii comune
SR EN 1946-5-2004 Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 5: Masurari prin metode de incercare a conductelor
SR EN 1946-3-2004 ver.eng. Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 3: Masurari prin metoda cu termofluxmetru
SR EN 1946-1-2004 Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 1: Criterii comune
SR EN 1946-2-2004 Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 2: Masurari prin metoda placii calde gardate
SR EN 1946-3-2004 Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 3: Masurari prin metoda cu termofluxmetru
SR EN 1946-4-2004 Performanta termica a produselor si componentelor de constructie. Criterii specifice pentru evaluarea laboratoarelor care efectueaza masurarea proprietatilor de transmisie termica. Partea 4: Masurari prin metode cu cutie calda
STAS 1957-3-88 Acustica. Acustica in constructii si transporturi. Terminologie
STAS 1957-1-88 Acustica. Acustica fizica. Terminologie
STAS 1957-2-87 Acustica. Acustica psihofiziologica. Terminologie
STAS 1957-4-88 Acustica. Acustica muzicala. Terminologie
SR EN ISO 3382-1-2009 ver.eng. Acustica. Masurarea parametrilor acustici ai incaperilor. Partea 1: Sali de spectacole
SR EN ISO 3382-2-2008-AC-2009 Acustica. Masurarea parametrilor acustici ai incaperilor. Partea 2: Durata de reverberatie a incaperilor obisnuite
SR EN ISO 3382-2-2008 ver.eng. Acustica. Masurarea parametrilor acustici ai incaperilor. Partea 2: Durata de reverberatie a incaperilor obisnuite
SR EN ISO 3382-2-2008 Acustica. Masurarea parametrilor acustici ai incaperilor. Partea 2: Durata de reverberatie a incaperilor obisnuite
SR EN ISO 3382-2-2008-AC-2009 ver.eng. Acustica. Masurarea parametrilor acustici ai incaperilor. Partea 2: Durata de reverberatie a incaperilor obisnuite
SR EN ISO 3822-1-2002 ver.eng. Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distributie a apei. Partea 1: Metoda de incercare
SR EN ISO 3822-4-2002 ver.eng. Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distribuire a apei. Partea 4: Conditii de montare si de functionare a echipamentelor speciale
SR EN ISO 3822-4-2002 Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distribuire a apei. Partea 4: Conditii de montare si de functionare a echipamentelor speciale
SR EN ISO 3822-3-2002 ver.eng. Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distribuire a apei. Partea 3: Conditii de montare si de functionare a robinetelor si a dispozitivelor hidraulice de trecere
SR EN ISO 3822-3-2002 Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distribuire a apei. Partea 3: Conditii de montare si de functionare a robinetelor si a dispozitivelor hidraulice de trecere
SR EN ISO 3822-2-2002 ver.eng. Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distributie a apei. Partea 2: Conditii de montare si de functionare a robinetelor de golire si a robinetelor de amestec
SR EN ISO 3822-2-2002 Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distributie a apei. Partea 2: Conditii de montare si de functionare a robinetelor de golire si a robinetelor de amestec
SR EN ISO 3822-1-2002 Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distributie a apei. Partea 1: Metoda de incercare
SR EN ISO 3822-3-2002-A1-2010 Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distribuire a apei. Partea 3: Conditii de montare si de functionare a robinetelor si a dispozitivelor hidraulice de trecere
SR EN ISO 3822-3-2002-A1-2010 ver.eng. Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distribuire a apei. Partea 3: Conditii de montare si de functionare a robinetelor si a dispozitivelor hidraulice de trecere
SR EN ISO 3822-1-2002-A1-2009 ver.eng. Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distributie a apei. Partea 1: Metoda de incercare. Amendament 1: Incertitudine de masurare
SR EN ISO 3822-1-2002-A1-2009 Acustica. Masurarea in laborator a zgomotului emis de robinetele si echipamentele hidraulice utilizate in instalatiile de distributie a apei. Partea 1: Metoda de incercare. Amendament 1: Incertitudine de masurare
STAS 6156-86 Acustica in constructii. Protectia impotriva zgomotului in constructii civile si social – culturale. Limite admisibile si parametri de izolare acustica
STAS 6161-3-82 Acustica in constructii. Determinarea nivelului de zgomot in localitatile urbane. Metoda de determinare
SR 6161-1-2008 Acustica in constructii. Partea 1: Masurarea nivelului de zgomot in constructii civile. Metode de masurare
SR 6161-2-2008 Acustica in constructii. Partea 2: Determinarea in laborator a izolarii la zgomot aerian a elementelor despartitoare ce contin usi, ferestre sau elemente vitrate
SR 6161-1-2008-C91-2009 Acustica in constructii. Partea 1: Masurarea nivelului de zgomot in constructii civile. Metode de masurare
STAS 6221-89 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul natural al incaperilor. Prescriptii de calcul
SR 6221-1-1996 Iluminatul natural. Conditii specifice pentru iluminatul natural al spatiilor de lucru
STAS 6472-10-85 Fizica constructiilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala. Clasificare si metoda de determinare
STAS 6472-2-83 Fizica constructiilor. Higrotermica. Parametri climatici exteriori
STAS 6472-7-85 Fizica constructiilor. Termotehnica. Calculul permeabilitatii la aer a elementelor si materialelor de constructii
STAS 6691-84 Acustica in constructii. Durata de reverberatie in incaperile din cladiri. Metoda de determinare
SR EN ISO 6946-2008 Parti si elemente de constructie. Rezistenta termica si coeficient de transmisie termica. Metoda de calcul
SR EN ISO 6946-2008 ver.eng. Parti si elemente de constructie. Rezistenta termica si coeficient de transmisie termica. Metoda de calcul
STAS 7109-86 Termotehnica constructiilor. Terminologie, simboluri si unitati de masura
STAS 7150-77 Acustica in industrie. Metode de masurare a nivelului de zgomot in industrie
SR EN ISO 7345-2002 ver.eng. Izolatie termica. Marimi fizice si definitii
SR EN ISO 7345-2002 Izolatie termica. Marimi fizice si definitii
STAS 8048-1-91 Acustica in constructii. Materiale izolatoare de vibratii mecanice. Determinarea calitatii elastice in regim de actionare dinamic
STAS 8048-2-91 Acustica in constructii. Materiale amortizoare de vibratii mecanice. Determinarea calitatilor elastice in regim de actionare dinamic
STAS 8048-3-91 Acustica in constructii. Materiale amortizoare de vibratii mecanice. Determinarea reducerii nivelului de zgomot radiat de suprafete din tabla ca urmare a folosirii materialelor amortizoare de vibratii mecanice
STAS 8313-92 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Iluminatul in cladiri si in spatiile exterioare. Metoda de masurare a iluminarii si de determinare a iluminarii medii
SR EN ISO 8497-1998 Izolatie termica. Determinarea caracteristicilor privind transferul de caldura in regim stationar la izolatiile termice pentru conducte
SR EN ISO 8990-2002 ver.eng. Izolatie termica. Determinarea proprietatilor de transmisie termica in regim stationar. Cutia calda calibrata si gardata
SR EN ISO 8990-2002 Izolatie termica. Determinarea proprietatilor de transmisie termica in regim stationar. Cutia calda calibrata si gardata
SR EN ISO 9251-2002 Izolatie termica. Conditii de transfer de caldura si proprietati ale metalelor. Vocabular
SR EN ISO 9288-2002 ver.eng. Izolatie termica. Transfer de caldura prin radiatie. Marimi fizice si definitii
SR EN ISO 9288-2002 Izolatie termica. Transfer de caldura prin radiatie. Marimi fizice si definitii
SR EN ISO 9346-2008 ver.eng. Performanta higrotermica a cladirilor si materialelor de constructii. Marimi fizice pentru transferul de masa. Vocabular
SR EN ISO 9346-2008 Performanta higrotermica a cladirilor si materialelor de constructii. Marimi fizice pentru transferul de masa. Vocabular
SR 9783-1-1994 Acustica in constructii. Procentul de articulatie (grad de inteligibilitate) in salile de auditie publica. Metode de determinare
STAS 9783-2-84 Acustica in constructii. Coeficientul de uniformitate in salile de auditie publica. Metoda de determinare
STAS 9783-3-84 Acustica in constructii. Indicele de difuzitate directionala in salile de auditie publica. Metoda de determinare
STAS 9783-0-84 Acustica in constructii. Parametri pentru proiectarea si verificarea acustica a salilor de auditie publica. Clasificare si limite admisibile
STAS 10009-88 Acustica in constructii. Acustica urbana. Limite admisibile ale nivelului de zgomot
SR ISO 10053-1998 Acustica. Masurarea atenuarii acustice produse de ecranele utilizate in birouri, in conditii specifice de laborator
SR EN ISO 10077-2-2012-AC-2013 Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerica pentru profilurile de tamplarie
SR EN ISO 10077-1-2007 ver.eng. Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generalitati
SR EN ISO 10077-1-2007 Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generalitati
SR EN ISO 10077-1-2007-AC-2010 Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 1: Generalitati
SR EN ISO 10077-2-2012 Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerica pentru profilurile de tamplarie
SR EN ISO 10077-2-2012 ver.eng. Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Calculul coeficientului de transfer termic. Partea 2: Metoda numerica pentru profilurile de tamplarie
SR EN ISO 10211-2008 Punti termice in cladiri. Fluxuri termice si temperaturi superficiale. Calcule detaliate
SR EN ISO 10211-2008 ver.eng. Punti termice in cladiri. Fluxuri termice si temperaturi superficiale. Calcule detaliate
SR EN ISO 10456-2008 Materiale si produse pentru constructii. Proprietati higrotermice. Valori tabelare de proiectare si proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate si de proiectare
SR EN ISO 10456-2008 ver.eng. Materiale si produse pentru constructii. Proprietati higrotermice. Valori tabelare de proiectare si proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate si de proiectare
SR EN ISO 10456-2008-AC-2010 Materiale si produse pentru constructii. Proprietati higrotermice. Valori tabelare de proiectare si proceduri pentru determinarea valorilor termice declarate si de proiectare
SR EN ISO 10534-1-2002 Acustica. Determinarea coeficientului de absorbtie acustica si a impedantei cu interferometrul acustic. Partea 1: Metoda raportului de unda stationara
SR EN ISO 10534-1-2002 ver.eng. Acustica. Determinarea coeficientului de absorbtie acustica si a impedantei cu interferometrul acustic. Partea 1: Metoda raportului de unda stationara
SR EN ISO 10534-2-2002 Acustica. Determinarea coeficientului de absorbtie acustica si a impedantei cu interferometrul acustic. Partea 2: Metoda functiei de transfer
SR EN ISO 10534-2-2002 ver.eng. Acustica. Determinarea coeficientului de absorbtie acustica si a impedantei cu interferometrul acustic. Partea 2: Metoda functiei de transfer
SR EN ISO 10848-4-2011 Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact intre incaperi adiacente. Partea 4: Aplicatie la imbinari cu cel putin un element greu
SR EN ISO 10848-2-2006 ver.eng. Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact intre incaperi adiacente. Partea 2: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta redusa
SR EN ISO 10848-3-2006 ver.eng. Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact intre incaperi adiacente. Partea 3: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta semnificativa
SR EN ISO 10848-1-2006 ver.eng. Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact intre incaperi adiacente. Partea 1: Document de referinta
SR EN ISO 10848-1-2006 Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact intre incaperi adiacente. Partea 1: Document de referinta
SR EN ISO 10848-2-2006 Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact intre incaperi adiacente. Partea 2: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta redusa
SR EN ISO 10848-3-2006 Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact intre incaperi adiacente. Partea 3: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta semnificativa
SR EN ISO 10848-2-2006-AC-2007 Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact intre incaperi adiacente. Partea 2: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta redusa
SR EN ISO 10848-2-2006-AC-2007 ver.eng. Acustica. Masurarea in laborator a transmisiilor pe cai colaterale ale zgomotului aerian si ale zgomotului de impact intre incaperi adiacente. Partea 2: Aplicatii la elemente usoare in cazul in care imbinarea are o influenta redusa
SR EN ISO 11654-2002 ver.eng. Acustica. Absorbanti acustici utilizati in cladiri. Evaluarea absorbtiei acustice
SR EN ISO 11654-2002 Acustica. Absorbanti acustici utilizati in cladiri. Evaluarea absorbtiei acustice
SR 12025-2-1994 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor asupra cladirilor sau partilor de cladire. Limite admisibile
STAS 12025-1-81 Acustica in constructii. Efectele vibratiilor produse de traficul rutier asupra cladirilor sau partilor de cladiri. Metode de masurare
SR EN 12101-1-2006-A1-2006 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Cerinte relative la ecranele de oprire a fumului
SR EN 12101-1-2006 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatie pentru barierele de fum
SR EN 12101-1-2006 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 1: Specificatie pentru barierele de fum
SR EN 12101-6-2005 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentiala – Kituri
SR EN 12101-6-2005 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentiala – Kituri
SR EN 12101-10-2006 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie
SR EN 12101-10-2006 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie
SR EN 12101-10-2006-AC-2007 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie
SR EN 12101-10-2006-AC-2007 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie
SR EN 12114-2004 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Permeabilitatea la aer a partilor si elementelor de cladire. Metoda de incercare in laborator
SR EN 12114-2004 Performanta termica a cladirilor. Permeabilitatea la aer a partilor si elementelor de cladire. Metoda de incercare in laborator
STAS 12203-1-83 Acustica in constructii. Determinarea nivelului de putere acustica in camerele anecoice si semianecoice. Metoda de determinare
STAS 12203-2-83 Acustica in constructii. Proiectarea camerelor anecoice si semianecoice. Prescriptii generale
SR EN ISO 12241-2008 ver.eng. Izolarea termica a instalatiilor pentru constructii si a instalatiilor industriale. Reguli de calcul
SR EN ISO 12241-2008 Izolarea termica a instalatiilor pentru constructii si a instalatiilor industriale. Reguli de calcul
SR EN 12354-6-2004 ver.eng. Acustica constructiilor. Calculul performantei acustice a cladirilor pornind de la performanta elementelor. Partea 6: Absorbtia acustica in spatii inchise
SR EN 12354-2-2002 ver.eng. Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 2: Izolarea acustica la zgomot de impact intre incaperi
SR EN 12354-4-2002 ver.eng. Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 4: Transmiterea zgomotului interior catre exterior
SR EN 12354-3-2002 ver.eng. Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 3: Izolarea la zgomot aerian impotriva zgomotului exterior
SR EN 12354-2-2002 Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 2: Izolarea acustica la zgomot de impact intre incaperi
SR EN 12354-3-2002 Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 3: Izolarea la zgomot aerian impotriva zgomotului exterior
SR EN 12354-4-2002 Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 4: Transmiterea zgomotului interior catre exterior
SR EN 12354-1-2002 ver.eng. Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 1: Izolarea acustica la zgomot aerian intre incaperi
SR EN 12354-1-2002 Acustica in constructii. Calculul performantei acustice a cladirilor plecand de la performanta elementelor. Partea 1: Izolarea acustica la zgomot aerian intre incaperi
SR EN 12354-6-2004 Acustica constructiilor. Calculul performantei acustice a cladirilor pornind de la performanta elementelor. Partea 6: Absorbtia acustica in spatii inchise
SR EN 12354-5-2009 ver.eng. Acustica constructiilor. Calculul performantei acustice a cladirilor pornind de la performanta elementelor. Partea 5: Nivele sonore datorate echipamentelor de serviciu
SR EN 12412-2-2004 ver.eng. Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termica prin metoda cutiei calde. Partea 2: Rame
SR EN 12412-2-2004 Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termica prin metoda cutiei calde. Partea 2: Rame
SR EN 12412-4-2004 ver.eng. Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termica prin metoda cutiei calde. Partea 4: Cutii ale obloanelor rulante
SR EN 12412-4-2004 Performanta termica a ferestrelor, usilor si obloanelor. Determinarea coeficientului de transmisie termica prin metoda cutiei calde. Partea 4: Cutii ale obloanelor rulante
SR EN 12464-2-2007 Iluminatul locurilor de munca. Partea 2: Locuri de munca exterioare
SR EN 12464-2-2007 ver.eng. Iluminatul locurilor de munca. Partea 2: Locuri de munca exterioare
SR EN 12464-1-2011 ver.eng. Lumina si iluminat. Iluminatul locurilor de munca. Partea 1: Locuri de munca interioare
SR EN 12464-1-2011 Lumina si iluminat. Iluminatul locurilor de munca. Partea 1: Locuri de munca interioare
SR EN ISO 12567-2-2006 Performanta termica a ferestrelor si usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Ferestre de acoperis si alte ferestre in relief
SR EN ISO 12567-2-2006 ver.eng. Performanta termica a ferestrelor si usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 2: Ferestre de acoperis si alte ferestre in relief
SR EN ISO 12567-1-2011 ver.eng. Performanta termica a ferestrelor si usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 1: Ferestre si usi complete
SR EN ISO 12567-1-2011 Performanta termica a ferestrelor si usilor. Determinarea coeficientului de transfer termic prin metoda cutiei calde. Partea 1: Ferestre si usi complete
SR EN ISO 12570-2001 Performanta higrotermica a materialelor de constructie. Determinarea continutului de umiditate prin uscare la temperatura ridicata
SR EN ISO 12571-2001 ver.eng. Performanta higrotermica a materialelor si produselor pentru constructii. Determinarea caracteristicilor de adsorbtie higroscopica
SR EN ISO 12571-2001 Performanta higrotermica a materialelor si produselor pentru constructii. Determinarea caracteristicilor de adsorbtie higroscopica
SR EN ISO 12572-2002 ver.eng. Performanta higrotermica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea proprietatilor de transmisie a vaporilor de apa
SR EN ISO 12572-2002 Performanta higrotermica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea proprietatilor de transmisie a vaporilor de apa
SR EN 12664-2002 Performanta termica a materialelor si a produselor pentru cladiri. Determinarea rezistentei termice prin metoda placii calde gardate si prin metoda cu termofluxmetru. Produse uscate si umede cu rezistenta termica medie si mica
SR EN 12664-2002 ver.eng. Performanta termica a materialelor si a produselor pentru cladiri. Determinarea rezistentei termice prin metoda placii calde gardate si prin metoda cu termofluxmetru. Produse uscate si umede cu rezistenta termica medie si mica
SR EN 12667-2002 Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice prin metoda placii calde gardate si prin metoda cu termofluxmetru. Produse cu rezistenta termica mare si medie
SR EN 12667-2002 ver.eng. Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice prin metoda placii calde gardate si prin metoda cu termofluxmetru. Produse cu rezistenta termica mare si medie
SR EN 12865-2002 Performanta higrotermica a componentelor si a elementelor de cladire. Determinarea rezistentei sistemelor de pereti exteriori la ploaie cu presiunea pulsatorie a aerului
SR EN 12865-2002 ver.eng. Performanta higrotermica a componentelor si a elementelor de cladire. Determinarea rezistentei sistemelor de pereti exteriori la ploaie cu presiunea pulsatorie a aerului
SR EN 12939-2002 Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice cu ajutorul metodei placii calde gardate si a metodei termofluxmetrice. Produse groase cu rezistenta termica mare si medie
SR EN 12939-2002 ver.eng. Performanta termica a materialelor si produselor de constructie. Determinarea rezistentei termice cu ajutorul metodei placii calde gardate si a metodei termofluxmetrice. Produse groase cu rezistenta termica mare si medie
SR EN 12966-2-2006 ver.eng. Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 2: incercare initiala de tip
SR EN 12966-2-2006 Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 2: incercare initiala de tip
SR EN 13009-2004 ver.eng. Performanta higrotermica a materialelor si produselor pentru constructii. Determinarea coeficientului de expansiune higrica
SR EN 13009-2004 Performanta higrotermica a materialelor si produselor pentru constructii. Determinarea coeficientului de expansiune higrica
SR EN 13032-2-2006 Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de munca interioare si exterioare
SR EN 13032-2-2006-AC-2007 ver.eng. Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de munca interioare si exterioare
SR EN 13032-3-2008 ver.eng. Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea rezultatelor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat. Partea 3: Prezentarea rezultatelor pentru iluminatul de siguranta al locurilor de munca
SR EN 13032-3-2008 Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea rezultatelor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat. Partea 3: Prezentarea rezultatelor pentru iluminatul de siguranta al locurilor de munca
SR EN 13032-2-2006-AC-2007 Lumina si iluminat. Masurarea si prezentarea caracteristicilor fotometrice ale lampilor si aparatelor de iluminat. Partea 2: Prezentarea datelor pentru locuri de munca interioare si exterioare
SR EN 13187-2001 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Detectia calitativa a neregularitatilor termice in anvelopa cladirilor
SR EN 13187-2001 Performanta termica a cladirilor. Detectia calitativa a neregularitatilor termice in anvelopa cladirilor
SR CEN-TR 13201-1-2011 Iluminat public. Partea 1: Selectarea claselor de iluminat
SR EN 13201-2-2004 Iluminat public. Partea 2: Cerinte de performanta
SR EN 13201-4-2004 Iluminatul public. Partea 4: Metode de masurare a performantelor fotometrice
SR EN 13201-2-2004 ver.eng. Iluminat public. Partea 2: Cerinte de performanta
SR EN 13201-4-2004 ver.eng. Iluminatul public. Partea 4: Metode de masurare a performantelor fotometrice
SR EN 13201-3-2004 Iluminatul public. Partea 3: Calculul performantelor
SR EN 13201-3-2004 ver.eng. Iluminatul public. Partea 3: Calculul performantelor
SR 13212-1995 Metode de masurare a luminantei si de determinare a luminantei medii in constructii
SR 13237-1994 Fizica constructiilor. Termotehnica. Determinarea porozitatii materialelor celulare rigide
SR EN 13363-2-2006-AC-2006 Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 2: Metoda detaliata de calcul
SR EN 13363-2-2006 ver.eng. Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 2: Metoda detaliata de calcul
SR EN 13363-2-2006 Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 2: Metoda detaliata de calcul
SR EN 13363-1+A1-2007 ver.eng. Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 1: Metoda simplificata
SR EN 13363-1+A1-2007 Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 1: Metoda simplificata
SR EN 13363-1+A1-2007-AC-2009 Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 1: Metoda simplificata
SR EN 13363-1+A1-2007-AC-2009 ver.eng. Dispozitive de protectie solara aplicate vitrajelor. Calculul factorului de transmisie solara si luminoasa. Partea 1: Metoda simplificata
SR EN ISO 13370-2008 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Transfer termic prin sol. Metode de calcul
SR EN ISO 13370-2008 Performanta termica a cladirilor. Transfer termic prin sol. Metode de calcul
SR EN ISO 13786-2008 Performanta termica a elementelor de constructie. Caracteristici termice dinamice. Metode de calcul
SR EN ISO 13786-2008 ver.eng. Performanta termica a elementelor de constructie. Caracteristici termice dinamice. Metode de calcul
SR EN ISO 13787-2004 Produse pentru izolarea termica a echipamentelor din cladiri si a instalatiilor industriale. Determinarea conductivitatii termice declarate
SR EN ISO 13789-2008 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Coeficienti de transfer termic prin transmisie si prin ventilare. Metoda de calcul
SR EN ISO 13789-2008 Performanta termica a cladirilor. Coeficienti de transfer termic prin transmisie si prin ventilare. Metoda de calcul
SR EN ISO 13790-2008 Performanta energetica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzirea si racirea spatiilor
SR EN ISO 13790-2008 ver.eng. Performanta energetica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzirea si racirea spatiilor
SR EN ISO 13793-2002 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Proiectarea din punct de vedere termic a fundatiilor pentru evitarea umflarii din cauza inghetului
SR EN ISO 13793-2002 Performanta termica a cladirilor. Proiectarea din punct de vedere termic a fundatiilor pentru evitarea umflarii din cauza inghetului
SR EN 13829-2002 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Determinarea permeabilitatii la aer a cladirilor. Metoda de presurizare prin ventilare
SR EN 13829-2002 Performanta termica a cladirilor. Determinarea permeabilitatii la aer a cladirilor. Metoda de presurizare prin ventilare
SR EN 13941+A1-2010 ver.eng. Proiectarea si instalarea sistemelor blocate de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda
SR EN 13941+A1-2010 Proiectarea si instalarea sistemelor blocate de conducte preizolate pentru retele subterane de apa calda
SR EN 14043+A1-2009 ver.eng. Mijloace de ridicat la inaltime pentru lupta impotriva incendiului. Scari pivotante cu miscari combinate. Cerinte de securitate si de performante si metode de incercare
SR EN 14043+A1-2009 Mijloace de ridicat la inaltime pentru lupta impotriva incendiului. Scari pivotante cu miscari combinate. Cerinte de securitate si de performante si metode de incercare
SR EN 14114-2002 ver.eng. Performanta higrotehnica a echipamentelor pentru constructii si a instalatiilor industriale. Calculul difuziei vaporilor de apa. Sisteme de izolare a conductelor reci
SR EN 14114-2002 Performanta higrotehnica a echipamentelor pentru constructii si a instalatiilor industriale. Calculul difuziei vaporilor de apa. Sisteme de izolare a conductelor reci
SR EN 14255-1-2005 ver.eng. Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatia optica necoerenta. Partea 1: Radiatia ultravioleta emisa de surse artificiale la locul de munca
SR EN 14255-2-2006 ver.eng. Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatii optice incoerente. Partea 2: Radiatii vizibile si infrarosii emise de catre surse artificiale la locul de munca
SR EN 14255-1-2005 Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatia optica necoerenta. Partea 1: Radiatia ultravioleta emisa de surse artificiale la locul de munca
SR EN 14255-4-2007 ver.eng. Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatii optice incoerente. Partea 4: Terminologie si marimi utilizate pentru masurarea expunerii la radiatie ultravioleta, vizibila si infrarosu
SR EN 14255-4-2007 Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatii optice incoerente. Partea 4: Terminologie si marimi utilizate pentru masurarea expunerii la radiatie ultravioleta, vizibila si infrarosu
SR EN 14255-3-2008 ver.eng. Masurarea si evaluarea expunerii persoanelor la radiatia optica necoerenta. Partea 3: Radiatia ultravioleta emisa de soare
SR EN 14419-2009 Conducte pentru incalzire urbana .Sisteme de conducte fixate preizolate pentru retele de apa calda ingropate direct. Sisteme de supraveghere
SR EN 14419-2009 ver.eng. Conducte pentru incalzire urbana .Sisteme de conducte fixate preizolate pentru retele de apa calda ingropate direct. Sisteme de supraveghere
SR EN ISO 14683-2008 Punti termice in cladiri. Coeficient de transfer termic liniar. Metode simplificate si valori implicite
SR EN ISO 14683-2008 ver.eng. Punti termice in cladiri. Coeficient de transfer termic liniar. Metode simplificate si valori implicite
SR EN 15026-2007 ver.eng. Performanta higrotermica a componentelor si elementelor cladirilor. Evaluarea transferului de umiditate prin simulare numerica
SR EN 15026-2007 Performanta higrotermica a componentelor si elementelor cladirilor. Evaluarea transferului de umiditate prin simulare numerica
SR CEN-TR 15131-2013 Performanta termica a materialelor de constructie. Utilizarea ecuatiilor de interpolare in cadrul masurarilor termice pe epruvete groase. Placa calda gardata si fluxmetru
SR EN ISO 15148-2004 Performanta higrotermica a materialelor si produselor pentru constructii. Determinarea coeficientului de absorbtie a apei prin scufundare partiala
SR EN ISO 15186-1-2004 Masurarea izolarii acustice in cladiri si a elementelor de constructii folosind intensitatea acustica. Partea 1: Masurari in laborator
SR EN 15217-2007 ver.eng. Performanta energetica a cladirilor. Metode de exprimare a performantei energetice si de certificare energetica a cladirilor
SR EN 15217-2007 Performanta energetica a cladirilor. Metode de exprimare a performantei energetice si de certificare energetica a cladirilor
SR EN 15251-2007 Parametri de calcul ai ambiantei interioare pentru proiectarea si evaluarea performantei energetice a cladirilor, care se refera la calitatea aerului interior, confort termic, iluminat si acustica
SR EN 15251-2007 ver.eng. Parametri de calcul ai ambiantei interioare pentru proiectarea si evaluarea performantei energetice a cladirilor, care se refera la calitatea aerului interior, confort termic, iluminat si acustica
SR EN 15255-2008 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Calculul sarcinii de racire pentru o incapere cu transfer de caldura sensibila. Criterii generale si proceduri de validare
SR EN 15255-2008 Performanta termica a cladirilor. Calculul sarcinii de racire pentru o incapere cu transfer de caldura sensibila. Criterii generale si proceduri de validare
SR EN 15265-2008 ver.eng. Performanta termica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzirea si racirea incaperilor. Criterii generale si proceduri de validare
SR EN 15265-2008 Performanta termica a cladirilor. Calculul necesarului de energie pentru incalzirea si racirea incaperilor. Criterii generale si proceduri de validare
SR CEN-TR 15601-2013 Performanta higrotermica a cladirilor. Rezistenta la ploaie in rafala a acoperisurilor realizate din elemente mici amplasate discontinuu. Metode de incercare
SR EN 15603-2008 ver.eng. Performanta energetica a cladirilor. Consum total de energie si definirea evaluarilor energetice
SR EN 15603-2008 Performanta energetica a cladirilor. Consum total de energie si definirea evaluarilor energetice
SR CEN-TR 15615-2012 Explicare a relatiei generale intre diferitele standarde europene si Directiva Performanta Energetica a Cladirilor. Document Umbrela
SR EN 15632-4-2009 ver.eng. Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 4: Sistem blocat cu tevi de serviciu din metal. Cerinte si metode de incercare
SR EN 15632-1-2009 ver.eng. Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 1: Clasificare, cerinte generale si metode de incercare
SR EN 15632-2-2010 ver.eng. Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 2: Sistem blocat cu tevi de serviciu din plastic. Cerinte si metode de incercare
SR EN 15632-3-2010 ver.eng. Conducte pentru incalzire districtuala. Sisteme de conducte flexibile preizolate. Partea 3: Sistem neblocat cu tevi de serviciu din plastic; cerinte si metode de incercare
SR EN 15657-1-2009 ver.eng. Proprietati acustice ale elementelor pentru constructie si ale constructiilor. Masurari de laborator ale zgomotelor produse de echipamentele din constructie in aer si asupra structurii constructiei. Partea 1: Cazuri simplificate in care mobilitatea echipamentului este mult mai mare decat mobilitatea receptorului, luand ca exemplu baile cu clocotire
SR EN ISO 15927-2-2009 ver.eng. Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 2: Date orare pentru sarcina de racire de proiectare
SR EN ISO 15927-1-2004 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 1: Mediile lunare si anuale ale elementelor meteorologice simple
SR EN ISO 15927-3-2009 ver.eng. Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 3: Calculul unui indice de bataie a ploii pentru suprafete verticale cu ajutorul datelor orare de vant si ploaie
SR EN ISO 15927-5-2006 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina termica de proiectare pentru incalzirea spatiilor
SR EN ISO 15927-4-2006 ver.eng. Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 4: Date orare pentru evaluarea consumului anual de energie pentru incalzire si racire
SR EN ISO 15927-4-2006 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 4: Date orare pentru evaluarea consumului anual de energie pentru incalzire si racire
SR EN ISO 15927-6-2008 ver.eng. Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 6: Diferente de temperatura cumulate (grade-zi)
SR EN ISO 15927-6-2008 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 6: Diferente de temperatura cumulate (grade-zi)
SR EN ISO 15927-2-2009 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 2: Date orare pentru sarcina de racire de proiectare
SR EN ISO 15927-3-2009 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 3: Calculul unui indice de bataie a ploii pentru suprafete verticale cu ajutorul datelor orare de vant si ploaie
SR EN ISO 15927-5-2006-A1-2012 ver.eng. Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina termica de proiectare pentru incalzirea spatiilor
SR EN ISO 15927-5-2006-A1-2012 Performanta higrotermica a cladirilor. Calculul si prezentarea datelor climatice. Partea 5: Date pentru sarcina termica de proiectare pentru incalzirea spatiilor
SR EN ISO 17201-1-2006-AC-2009 Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 1: Determinarea energiei acustice la gura tevii prin masurare
SR EN ISO 17201-1-2006 ver.eng. Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 1: Determinarea energiei acustice la gura tevii prin masurare
SR EN ISO 17201-2-2007 ver.eng. Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 2: Estimarea prin calcul a sulfului la gura tevii si a zgomotului emis de proiectil
SR EN ISO 17201-1-2006 Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 1: Determinarea energiei acustice la gura tevii prin masurare
SR EN ISO 17201-2-2007 Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 2: Estimarea prin calcul a sulfului la gura tevii si a zgomotului emis de proiectil
SR EN ISO 17201-1-2006-AC-2009 ver.eng. Acustica. Zgomotul in poligoanele de tir. Partea 1: Determinarea energiei acustice la gura tevii prin masurare
SR ISO 17497-1-2009 Acustica. Proprietati ale suprafetelor de a dispersa sunetul. Partea 1: Masurarea coeficientului de dispersie la incidenta aleatoare intr-o camera de reverberatie
SR EN ISO 18233-2006 ver.eng. Acustica. Aplicarea noilor metode de masurare in acustica cladirilor si a incaperilor
SR EN ISO 18233-2006 Acustica. Aplicarea noilor metode de masurare in acustica cladirilor si a incaperilor
SR EN 20140-2-2002 ver.eng. Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Determinarea, verificarea si aplicarea datelor privind fidelitatea
SR EN 20140-2-2002 Acustica. Masurarea izolarii acustice a cladirilor si a elementelor de constructii. Partea 2: Determinarea, verificarea si aplicarea datelor privind fidelitatea
SR EN ISO 23993-2011 ver.eng. Produse de izolatie termica pentru instalatiile din constructii si instalatiile industriale. Determinarea conductivitatii termice de proiectare
SR EN ISO 23993-2011 Produse de izolatie termica pentru instalatiile din constructii si instalatiile industriale. Determinarea conductivitatii termice de proiectare
SR EN 29052-1-2001 Acustica. Determinarea rigiditatii dinamice. Partea 1: Materiale folosite sub dale flotante in cladiri de locuit
SR EN 29053-2001 Acustica. Materiale pentru aplicatii acustice. Determinarea rezistentei la flux de aer
SR EN 2-1995-A1-2005 ver.eng. Clasificarea incendiilor
SR EN 2-1995-A1-2005 Clasificarea incendiilor
SR EN 3-7+A1-2007 ver.eng. Stingatoare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici, performante si metode de incercare
SR EN 3-7+A1-2007 Stingatoare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici, performante si metode de incercare
SR EN 3-9-2007 ver.eng. Stingatoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinte suplimentare fata de EN 3-7 pentru rezistenta la presiune a stingatoarelor cu CO2
SR EN 3-9-2007-AC-2008 ver.eng. Stingatoare de incendiu portative. Partea 9: Cerinte suplimentare fata de EN 3-7 pentru rezistenta la presiune a stingatoarelor cu CO2
SR EN 3-8-2007 ver.eng. Stingatoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinte suplimentare fata de EN 3-7 pentru constructie, rezistenta la presiune si incercari mecanice pentru stingatoarele care au presiunea maxima admisa egala sau mai mica de 30 bar
SR EN 3-8-2007-AC-2008 ver.eng. Stingatoare de incendiu portative. Partea 8: Cerinte suplimentare fata de EN 3-7 pentru constructie, rezistenta la presiune si incercari mecanice pentru stingatoarele care au presiunea maxima admisa egala sau mai mica de 30 bar
SR EN 54-12-2003 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizeaza principiul transmisiei unui fascicul de unde optice
SR EN 54-12-2003 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizeaza principiul transmisiei unui fascicul de unde optice
SR EN 54-4+AC-2000-A1-2003 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica
SR EN 54-4+AC-2000-A1-2003 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica
SR EN 54-10-2002 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacara. Detectoare punctuale
SR EN 54-10-2002 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacara. Detectoare punctuale
SR EN 54-11-2002 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuala
SR EN 54-11-2002 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuala
SR EN 54-24-2008 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocala. Difuzoare
SR EN 54-17-2006 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit
SR EN 54-2+AC-2000 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare
SR EN 54-24-2008 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocala. Difuzoare
SR EN 54-20-2006-AC-2009 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiratie
SR EN 54-5-2002-A1-2003 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 5: Detectoare de caldura. Detectoare punctuale
SR EN 54-7-2002-A1-2003 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaza dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea
SR EN 54-16-2008 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 16: Echipament de control si semnalizare vocala a alarmei
SR EN 54-11-2002-A1-2006 Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 11: Declansatoare manuale de alarma
SR EN 54-3-2002 ver.eng. Sisteme de detectare si de alama la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii
SR EN 54-18-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire
SR EN 54-13-2005 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 13: Evaluarea compatibilitatii componentelor sistemului
SR EN 54-13-2005 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 13: Evaluarea compatibilitatii componentelor sistemului
SR EN 54-10-2002-A1-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacara. Detectoare punctuale
SR EN 54-3-2002-A2-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmare la incendiu. Sonerii
SR EN 54-21-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei si a semnalului de defect
SR EN 54-4+AC-2000-A2-2007 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica
SR EN 54-7-2002-A2-2007 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaza dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea
SR EN 54-18-2006-AC-2007 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire
SR EN 54-11-2002-A1-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 11: Declansatoare manuale de alarma
SR EN 54-2+AC-2000-A1-2007 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare
SR EN 54-10-2002-A1-2006 Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacara. Detectoare punctuale
SR EN 54-18-2006 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire
SR EN 54-7-2002-A2-2007 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaza dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea
SR EN 54-20-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiratie
SR EN 54-17-2006-AC-2008 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit
SR EN 54-20-2006 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiratie
SR EN 54-21-2006 Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 21: Echipament de transmitere a alarmei si a semnalului de defect
SR EN 54-5-2002 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 5: Detectoare de caldura. Detectoare punctuale
SR EN 54-17-2006 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit
SR EN 54-17-2006-AC-2008 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit
SR EN 54-25-2008 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 25: Componente care utilizeaza cai de comunicatie radio
SR EN 54-3-2002-A1-2003 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarma la incendiu. Sonerii
SR EN 54-3-2002-A1-2003 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarma la incendiu. Sonerii
SR EN 54-2+AC-2000-A1-2007 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 2: Echipament de control si semnalizare
SR EN 54-3-2002 Sisteme de detectare si de alama la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii
SR EN 54-3-2002-A2-2006 Sisteme de detectare si alarmare la incendiu. Partea 3: Dispozitive sonore de alarmare la incendiu. Sonerii
SR EN 54-18-2006-AC-2007 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/iesire
SR EN 54-4+AC-2000 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica
SR EN 54-23-2010 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optica
SR EN 54-23-2010 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare. Dispozitive de alarmare optica
SR EN 54-25-2008-AC-2012 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 25: Componente care utilizeaza cai de comunicatie radio
SR CEN-TS 54-14-2011 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 14: Ghid de aplicare pentru planificare, proiectare, instalare, punere in functiune, utilizare si intretinere
SR EN 54-7-2002 Sisteme de detectare si de alarma la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizeaza dispersia luminii, transmisia luminii sau ionizarea
SR EN 54-4+AC-2000-A2-2007 Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrica
SR EN 54-20-2006-AC-2009 ver.eng. Sisteme de detectare si de alarmare la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiratie
SR EN 615-2009 ver.eng. Protectie impotriva incendiului. Agenti de stingere. Prescriptii pentru pulberi (altele decat pulberile pentru clasa D)
SR EN 615-2009 Protectie impotriva incendiului. Agenti de stingere. Prescriptii pentru pulberi (altele decat pulberile pentru clasa D)
SR EN 671-3-2009 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 3: intretinerea hidrantilor interiori echipati cu furtunuri semirigide si a sistemelor echipate cu furtunuri plate
SR EN 694+A1-2007 Furtunuri de lupta impotriva incendiilor. Furtunuri semirigide pentru sisteme fixe
SR 701-2009 Utilaj de stins incendii. Racorduri fixe. Dimensiuni
SR 702-2009 Utilaj de stins incendii. Racorduri de absorbire. Dimensiuni
SR 703-2009 Utilaj de stins incendii. Racorduri de refulare. Dimensiuni
SR 704-2009 Utilaj de stins incendii. Reductii de racorduri. Dimensiuni
SR 705-2009 Utilaj de stins incendii. Racorduri infundate. Dimensiuni
SR EN 1028-1+A1-2008 Pompe utilizate in incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate in incendiu. Partea 1: Clasificare. Cerinte generale si de securitate
SR EN 1028-1+A1-2008 ver.eng. Pompe utilizate in incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate in incendiu. Partea 1: Clasificare. Cerinte generale si de securitate
SR EN 1028-2+A1-2008 ver.eng. Pompe utilizate in incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate in incendiu. Partea 2: Verificarea cerintelor generale si de securitate
SR EN 1028-2+A1-2008 Pompe utilizate in incendiu. Pompe centrifuge cu dispozitiv de amorsare utilizate in incendiu. Partea 2: Verificarea cerintelor generale si de securitate
SR EN 1127-1-2011 Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozii. Partea 1: Concepte fundamentale si metodologie
SR EN 1127-2+A1-2008 ver.eng. Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale si metodologie pentru minerit
SR EN 1127-2+A1-2008 Atmosfere explozive. Prevenirea si protectia la explozie. Partea 2: Concepte fundamentale si metodologie pentru minerit
SR EN 1147-2010 ver.eng. Scari portabile pentru incendiu
SR EN 1147-2010 Scari portabile pentru incendiu
SR EN ISO 1182-2010 ver.eng. incercari de reactie la foc ale produselor. incercarea de incombustibilitate
SR EN ISO 1182-2010 incercari de reactie la foc ale produselor. incercarea de incombustibilitate
SR EN 1363-2-2001 incercari de rezistenta la foc. Partea 2: Proceduri alternative si suplimentare
SR ENV 1363-3-2001 incercari de rezistenta la foc. Partea 3: Verificarea performantei cuptorului
SR EN 1364-2-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru elemente de constructii neportante. Partea 2: Plafoane
SR EN 1364-1-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 1: Pereti
SR EN 1364-3-2007 incercari pentru rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 3: Pereti cortina – Configuratie completa (ansamblu complet)
SR EN 1364-4-2007 ver.eng. incercari de rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 4: Pereti cortina. Detalii de configuratie
SR EN 1364-1-2002-C91-2007 incercari de rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 1: Pereti
SR EN 1364-4-2007 incercari de rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 4: Pereti cortina. Detalii de configuratie
SR EN 1364-3-2007 ver.eng. incercari pentru rezistenta la foc a elementelor neportante. Partea 3: Pereti cortina – Configuratie completa (ansamblu complet)
SR EN 1365-3-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru elemente de constructii portante. Partea 3: Grinzi
SR EN 1365-2-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru elemente de constructii portante. Partea 2: Plansee si acoperisuri
SR EN 1365-6-2005 incercari de rezistenta la foc pentru elementele de constructii portante. Partea 6: Scari
SR EN 1365-6-2005 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru elementele de constructii portante. Partea 6: Scari
SR EN 1365-5-2005 incercari de rezistenta la foc a elementelor de constructii portante. Partea 5: Balcoane si pasarele
SR EN 1365-4-2002 incercari de rezistenta la foc a elementelor de constructii portante. Partea 4: Stalpi
SR EN 1365-4-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc a elementelor de constructii portante. Partea 4: Stalpi
SR EN 1365-5-2005 ver.eng. incercari de rezistenta la foc a elementelor de constructii portante. Partea 5: Balcoane si pasarele
SR EN 1366-6-2005 ver.eng. Securitatea la incendiu. incercari de rezistenta la foc a instalatiilor pentru utilitati. Partea 6: Pardoseli suprainaltate si pardoseli cu goluri
SR EN 1366-2-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 2: Clapete rezistente la foc
SR EN 1366-1-2002 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 1: Conducte
SR EN 1366-1-2002 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 1: Conducte
SR EN 1366-5-2010 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 5: Canale pentru instalatii tehnice
SR EN 1366-6-2005 Securitatea la incendiu. incercari de rezistenta la foc a instalatiilor pentru utilitati. Partea 6: Pardoseli suprainaltate si pardoseli cu goluri
SR EN 1366-4+A1-2010 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 4: Garnituri pentru imbinari liniare
SR EN 1366-9-2008 incercari de rezistenta la foc ale instalatiilor tehnice. Partea 9: Conducte de evacuare a fumului dintr-un singur compartiment
SR EN 1366-4+A1-2010 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 4: Garnituri pentru imbinari liniare
SR EN 1366-7-2004 Securitatea la incendiu. incercari de rezistenta la foc a instalatiilor pentru utilitati. Partea 7: inchideri de trecere pentru sisteme de conveiere
SR EN 1366-7-2004 ver.eng. Securitatea la incendiu. incercari de rezistenta la foc a instalatiilor pentru utilitati. Partea 7: inchideri de trecere pentru sisteme de conveiere
SR EN 1366-8-2004 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 8: Conducte pentru evacuarea fumului
SR EN 1366-8-2004 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 8: Conducte pentru evacuarea fumului
SR EN 1366-9-2008 ver.eng. incercari de rezistenta la foc ale instalatiilor tehnice. Partea 9: Conducte de evacuare a fumului dintr-un singur compartiment
SR EN 1366-3-2009 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 3: Elemente pentru etansarea trecerilor
SR EN 1366-3-2009 ver.eng. incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 3: Elemente pentru etansarea trecerilor
SR EN 1366-2-2002 incercari de rezistenta la foc pentru instalatii tehnice. Partea 2: Clapete rezistente la foc
SR EN 1568-1-2008 ver.eng. Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 1: Cerinte pentru spumanti concentrati de medie infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-2-2008 ver.eng. Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 2: Cerinte pentru spumanti concentrati de inalta infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-3-2008 ver.eng. Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 3: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-4-2008 ver.eng. Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 4: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide miscibile cu apa
SR EN 1568-1-2008 Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 1: Cerinte pentru spumanti concentrati de medie infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-2-2008 Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 2: Cerinte pentru spumanti concentrati de inalta infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-3-2008 Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 3: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-4-2008 Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 4: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide miscibile cu apa
SR EN 1568-1-2008-AC-2010 ver.eng. Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 1: Cerinte pentru spumanti concentrati de medie infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-2-2008-AC-2010 ver.eng. Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 2: Cerinte pentru spumanti concentrati de inalta infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-3-2008-AC-2010 ver.eng. Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 3: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-4-2008-AC-2010 ver.eng. Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 4: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide miscibile cu apa
SR EN 1568-1-2008-AC-2010 Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 1: Cerinte pentru spumanti concentrati de medie infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-2-2008-AC-2010 Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 2: Cerinte pentru spumanti concentrati de inalta infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-3-2008-AC-2010 Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 3: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide nemiscibile cu apa
SR EN 1568-4-2008-AC-2010 Agenti de stingere a incendiilor. Spumanti concentrati. Partea 4: Cerinte pentru spumanti concentrati de joasa infoiere pentru aplicare pe suprafata pe lichide miscibile cu apa
SR EN 1634-1-2009 ver.eng. incercari de rezistenta la foc si etanseitate la fum pentru usi, obloane, ferestre si elemente de feronerie. Partea 1: incercari de rezistenta la foc pentru usi, obloane si ferestre
SR EN 1634-2-2009 ver.eng. incercari de rezistenta la foc si etanseitate la fum pentru usi, obloane, ferestre si elemente de feronerie. Partea 2: incercari de caracterizare a rezistentei la foc pentru elemente de feronerie
SR EN 1634-2-2009 incercari de rezistenta la foc si etanseitate la fum pentru usi, obloane, ferestre si elemente de feronerie. Partea 2: incercari de caracterizare a rezistentei la foc pentru elemente de feronerie
SR EN 1634-1-2009 incercari de rezistenta la foc si etanseitate la fum pentru usi, obloane, ferestre si elemente de feronerie. Partea 1: incercari de rezistenta la foc pentru usi, obloane si ferestre
SR EN 1634-3-2005 incercari de rezistenta la foc pentru ansambluri de usi si obloane. Partea 3: Usi si obloane etanse la fum
SR EN 1634-3-2005-AC-2006 ver.eng. incercari de rezistenta la foc si de etanseitate la fum pentru usi si ansambluri de inchidere, ferestre si elemente metalice pentru constructii. Partea 3: incercare de etanseitate la fum pentru usi si ansambluri de inchidere
SR EN 1634-3-2005-AC-2006 incercari de rezistenta la foc si de etanseitate la fum pentru usi si ansambluri de inchidere, ferestre si elemente metalice pentru constructii. Partea 3: incercare de etanseitate la fum pentru usi si ansambluri de inchidere
SR EN ISO 1716-2010 ver.eng. incercari de reactie la foc ale produselor. Determinarea caldurii de ardere superioare (valoare calorifica)
SR EN ISO 1716-2010 incercari de reactie la foc ale produselor. Determinarea caldurii de ardere superioare (valoare calorifica)
SR EN 1846-3+A1-2009 Autospeciale de stingere a incendiilor si de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate si performanta
SR EN 1846-3+A1-2009 ver.eng. Autospeciale de stingere a incendiilor si de salvare. Partea 3: Echipament instalat permanent. Securitate si performanta
SR EN 1866-1-2008 Stingatoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performante si metode de incercare
SR EN 1866-1-2008 ver.eng. Stingatoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performante si metode de incercare
SR EN 1869-2002 Paturi antifoc
SR EN 1869-2002 ver.eng. Paturi antifoc
SR EN 1947+A1-2007 ver.eng. Furtunuri de lupta impotriva incendiului. Furtunuri de refulare semirigide si furtunuri echipate cu racorduri pentru pompe si autospeciale
SR EN 1947+A1-2007 Furtunuri de lupta impotriva incendiului. Furtunuri de refulare semirigide si furtunuri echipate cu racorduri pentru pompe si autospeciale
SR ISO 5660-1-2009 incercari de reactie la foc. Caldura degajata, cantitate de fum produsa si viteza de pierdere de masa. Partea 1: Debitul de caldura degajata (metoda con-calorimetrului)
SR ISO 5660-1-2009 ver.eng. incercari de reactie la foc. Caldura degajata, cantitate de fum produsa si viteza de pierdere de masa. Partea 1: Debitul de caldura degajata (metoda con-calorimetrului)
SR ISO 5660-2-2009 ver.eng. incercari de reactie la foc. Caldura degajata, cantitate de fum produsa si viteza de pierdere de masa. Partea 2: Viteza de producere a fumului (masurare dinamica)
SR 5770-2009 Utilaj de stins incendii. Racorduri. Cerinte generale
STAS 6168-90 Masuri de siguranta contra incendiilor. Scari de salvare in caz de incendiu. Prescriptii generale
SR 7248-2009 Masuri de protectie la incendiu. Metoda de determinare a propagarii flacarii pe suprafata materialelor combustibile folosite in constructii
SR EN ISO 9239-1-2010 ver.eng. incercari de reactie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportarii la foc cu ajutorul unei surse de caldura radianta
SR EN ISO 9239-1-2010 incercari de reactie la foc ale produselor pentru pardoseli. Partea 1: Determinarea comportarii la foc cu ajutorul unei surse de caldura radianta
STAS 9342-82 Masuri de siguranta contra incendiilor. Camine pentru alimentarea directa a pompelor mobile. Prescriptii de proiectare
STAS 9561-81 Masuri de siguranta contra incendiilor. Camine cu inchidere hidraulica pentru retele de canalizare industriala. Prescriptii de proiectare
STAS 10903-2-79 Masuri de protectie contra incendiilor. Determinarea sarcinii termice, in constructii
SR EN ISO 11925-2-2011 incercari de reactie la foc. Aprinzibilitatea produselor care vin in contact direct cu flacara. Partea 2: incercare cu sursa cu o singura flacara
SR EN 12094-6-2006 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 6: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive neelectrice de scoatere din functiune
SR EN 12094-11-2004 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive mecanice de cantarire
SR EN 12094-13-2002-AC-2002 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si metode de incercare pentru clapete antiretur
SR EN 12094-12-2004 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice
SR EN 12094-2-2004 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive neelectrice automate de comanda si temporizare
SR EN 12094-4-2004 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinte si metode de incercare pentru ansambluri de supape si declansatoarele lor
SR EN 12094-9-2004 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinte si metode de incercare pentru detectoare speciale de incendiu
SR EN 12094-1-2004 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive electrice automate de comanda si temporizare
SR EN 12094-1-2004 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive electrice automate de comanda si temporizare
SR EN 12094-10-2004 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinte si metode de incercare pentru manometre si presostate
SR EN 12094-11-2004 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive mecanice de cantarire
SR EN 12094-12-2004 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice
SR EN 12094-16-2004 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Elemente componente pentru instalatii de stingere cu gaz. Partea 16: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive odorizante pentru instalatiile de stingere cu CO2 de joasa presiune
SR EN 12094-7-2002-A1-2005 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si metode de incercare pentru duzele sistemelor cu CO2
SR EN 12094-5-2006 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 5: Cerinte si metode de incercare pentru robinete directionale de inalta si joasa presiune si declansatoarele lor
SR EN 12094-3-2004 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive manuale de declansare si de oprire
SR EN 12094-4-2004 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinte si metode de incercare pentru ansambluri de supape si declansatoarele lor
SR EN 12094-5-2006 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 5: Cerinte si metode de incercare pentru robinete directionale de inalta si joasa presiune si declansatoarele lor
SR EN 12094-6-2006 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 6: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive neelectrice de scoatere din functiune
SR EN 12094-8-2006 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 8: Cerinte si metode de incercare pentru racorduri
SR EN 12094-7-2002 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si metode de incercare pentru duzele sistemelor cu CO2
SR EN 12094-7-2002-A1-2005 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Conditii si metode de incercare pentru duzele sistemelor cu CO2
SR EN 12094-9-2004 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinte si metode de incercare pentru detectoare speciale de incendiu
SR EN 12094-2-2004 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive neelectrice automate de comanda si temporizare
SR EN 12094-13-2002 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si metode de incercare pentru clapete antiretur
SR EN 12094-13-2002-AC-2002 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Conditii si metode de incercare pentru clapete antiretur
SR EN 12094-8-2006 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente ale instalatiilor de stingere cu gaz. Partea 8: Cerinte si metode de incercare pentru racorduri
SR EN 12094-3-2004 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinte si metode de incercare pentru dispozitive manuale de declansare si de oprire
SR EN 12094-10-2004 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinte si metode de incercare pentru manometre si presostate
SR EN 12101-2-2004 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturala a fumului si gazelor fierbinti
SR EN 12101-2-2004 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 2: Specificatii pentru ventilatoare de evacuare naturala a fumului si gazelor fierbinti
SR CEN-TR 12101-5-2007 Sisteme de control al fumului si gazelor fierbinti. Partea 5: Ghid de recomandari functionale si metode de calcul pentru sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
SR EN 12101-3-2003 ver.eng. Sisteme de control al caldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de caldura
SR CEN-TR 12101-4-2009 ver.eng. Sisteme de control al fumului si gazelor fierbinti. Partea 4: Sisteme SHEVS instalate pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
SR CEN-TR 12101-4-2009 Sisteme de control al fumului si gazelor fierbinti. Partea 4: Sisteme SHEVS instalate pentru evacuarea fumului si gazelor fierbinti
SR EN 12101-3-2003 Sisteme de control al caldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de caldura
SR EN 12101-3-2003-AC-2005 ver.eng. Sisteme de control al caldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de caldura
SR EN 12101-3-2003-AC-2005 Sisteme de control al caldurii si al fumului. Partea 3: Specificatii pentru ventilarea fumului si degajarilor de caldura
SR EN 12101-6-2005-AC-2007 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 6: Specificatii pentru sisteme cu presiune diferentiala – Kituri
SR EN 12101-7-2011 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 7: Tronsoane de conducta pentru controlul fumului
SR EN 12101-7-2011 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 7: Tronsoane de conducta pentru controlul fumului
SR EN 12101-8-2011 Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 8: Clapete pentru controlul fumului
SR EN 12101-8-2011 ver.eng. Sisteme pentru controlul fumului si gazelor fierbinti. Partea 8: Clapete pentru controlul fumului
STAS R 12245-84 Instalatii de stingere a incendiilor. Instalatii de stingere cu abur. Prescriptii de proiectare
SR EN 12259-1+A1-2002 ver.eng. Protectie impotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler si cu apa pulverizata. Partea 1: Sprinklere
SR EN 12259-1+A1-2002 Protectie impotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler si cu apa pulverizata. Partea 1: Sprinklere
SR EN 12259-1+A1-2002-A2-2004 ver.eng. Protectia impotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler si cu apa pulverizata. Partea 1: Sprinklere
SR EN 12259-1+A1-2002-A2-2004 Protectia impotriva incendiilor. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler si cu apa pulverizata. Partea 1: Sprinklere
SR EN 12259-1+A1-2002-A3-2006 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componentele sistemelor de tip sprinkler si cu apa pulverizata. Partea 1: Sprinklere
SR EN 12259-2-2002 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 2: Sistem de supape de alarma apa-apa
SR EN 12259-2-2002 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 2: Sistem de supape de alarma apa-apa
SR EN 12259-2-2002-A1-2002 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 2: Sistem de supape de alarma apa-apa
SR EN 12259-2-2002-A1-2002 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 2: Sistem de supape de alarma apa-apa
SR EN 12259-2-2002-A2-2006 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 2: Sisteme de supape de alarma apa-apa
SR EN 12259-2-2002-A2-2006 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 2: Sisteme de supape de alarma apa-apa
SR EN 12259-3-2002 ver.eng. Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 3: Sisteme de supapa de alarma apa-aer
SR EN 12259-3-2002 Sisteme fixe de stingere a incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 3: Sisteme de supapa de alarma apa-aer
SR EN 12259-3-2002-A1-2003 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 3: Sistem de supape de alarma apa-aer
SR EN 12259-3-2002-A2-2006 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 3: Sisteme de supape de alarma apa-aer
SR EN 12259-3-2002-A2-2006 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 3: Sisteme de supape de alarma apa-aer
SR EN 12259-4-2002 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic
SR EN 12259-4-2002 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic
SR EN 12259-4-2002-A1-2003 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 4: Dispozitive de alarma cu motor hidraulic
SR EN 12259-5-2003 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 5: Detectoare de curgere a apei
SR EN 12259-5-2003 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiului. Componente pentru sisteme cu sprinklere si cu apa pulverizata. Partea 5: Detectoare de curgere a apei
SR EN 12416-1+A2-2007 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Conditii si metode de incercare a elementelor componente
SR EN 12416-2+A1-2007 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare si intretinere
SR EN 12416-1+A2-2007 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Conditii si metode de incercare a elementelor componente
SR EN 12416-2+A1-2007 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Proiectare, instalare si intretinere
SR EN 12845+A2-2009 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiului. Sisteme automate de stingere tip sprinkler. Dimensionare, instalare si intretinere
SR EN 13204+A1-2012 Scule pentru descarcerare cu dubla actionare hidraulica pentru utilizare de catre pompieri si salvare. Cerinte de securitate si performanta
SR EN 13238-2010 incercari de reactie la foc ale produselor pentru constructii. Modul de efectuare a conditionarii si reguli generale de alegere a substraturilor
SR ENV 13381-2-2003 ver.eng. Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 2: Membrane de protectie verticale
SR ENV 13381-7-2003 ver.eng. Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 7: Protectie aplicata pe elemente din lemn
SR ENV 13381-5-2003 ver.eng. Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 5: Protectie aplicata pe elemente compozite de beton/tabla profilata de otel
SR ENV 13381-4-2003 ver.eng. Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de constructie. Partea 4: Protectie aplicata pe elemente din otel
SR ENV 13381-3-2003 Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 3: Protectie aplicata pe elemente de beton
SR ENV 13381-4-2003 Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de constructie. Partea 4: Protectie aplicata pe elemente din otel
SR ENV 13381-2-2003 Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 2: Membrane de protectie verticale
SR EN 13381-8-2010 ver.eng. Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 8: Protectie reactiva aplicata elementelor din otel
SR EN 13381-8-2010 Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 8: Protectie reactiva aplicata elementelor din otel
SR ENV 13381-3-2003 ver.eng. Metode de incercare pentru determinarea contributiei la rezistenta la foc a elementelor de structura. Partea 3: Protectie aplicata pe elemente de beton
SR 13458-2000 Masuri de siguranta impotriva incendiilor. Capete de dispersie ale instalatiilor fixe de stingere a incendiilor cu apa. Drencere si pulverizatoare de apa. Reguli si metode de verificare a caracteristicilor hidraulice de functionare
SR EN 13501-4+A1-2010 Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 4: Clasificare folosind rezultatele incercarilor de rezistenta la foc a componentelor sistemelor de control al fumului
SR EN 13501-1+A1-2010 Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 1: Clasificare folosind rezultatele incercarilor de reactie la foc
SR EN 13501-5+A1-2010 Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor incercarilor acoperisurilor expuse la un foc exterior
SR EN 13501-2+A1-2010 Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 2: Clasificare folosind rezultatele incercarilor de rezistenta la foc, cu exceptia produselor utilizate in instalatiile de ventilare
SR EN 13501-3+A1-2010 Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie. Partea 3: Clasificare pe baza rezultatelor incercarilor de rezistenta la foc pentru produse si elemente utilizate in instalatii tehnice ale constructiilor: Conducte si clapete rezistente la foc
SR EN 13565-1+A1-2008 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 1: Cerinte si metode de incercare pentru componente
SR EN 13565-1+A1-2008 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 1: Cerinte si metode de incercare pentru componente
SR EN 13565-2-2009 ver.eng. Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 2: Proiectare, constructie si intretinere
SR EN 13565-2-2009 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 2: Proiectare, constructie si intretinere
SR EN 13565-2-2009-AC-2011 Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme cu spuma. Partea 2: Proiectare, constructie si intretinere
SR EN 13731-2008 ver.eng. Sisteme de ridicare cu perna utilizate de serviciul de pompieri si de salvare. Cerinte de securitate si performanta
SR EN 13823-2010 ver.eng. incercari de reactie la foc ale produselor pentru constructii. Produse pentru constructii, cu exceptia imbracamintei de pardoseala, expuse actiunii termice a unui singur obiect arzand
SR EN 13823-2010 incercari de reactie la foc ale produselor pentru constructii. Produse pentru constructii, cu exceptia imbracamintei de pardoseala, expuse actiunii termice a unui singur obiect arzand
SR EN ISO 13943-2011 Securitate la incendiu. Vocabular
SR EN ISO 13943-2011 ver.eng. Securitate la incendiu. Vocabular
SR EN 14044+A1-2009 Mijloace de ridicat la inaltime pentru lupta impotriva incendiului. Scari pivotante cu miscari secventiale. Cerinte de securitate si de performante si metode de incercare
SR EN 14044+A1-2009 ver.eng. Mijloace de ridicat la inaltime pentru lupta impotriva incendiului. Scari pivotante cu miscari secventiale. Cerinte de securitate si de performante si metode de incercare
SR EN 14135-2005 Acoperiri. Determinarea capacitatii de protectie la foc
SR EN 14339-2006 ver.eng. Hidranti de incendiu subterani
SR EN 14339-2006 Hidranti de incendiu subterani
SR EN 14384-2006 ver.eng. Hidranti de incendiu supraterani
SR EN 14384-2006 Hidranti de incendiu supraterani
SR EN 14390-2007 ver.eng. incercare la foc. incercare de referinta la scara mare in camera pentru produse de suprafata
SR EN 14390-2007 incercare la foc. incercare de referinta la scara mare in camera pentru produse de suprafata
SR EN 14540+A1-2007 Furtunuri de lupta impotriva incendiilor. Furtunuri aplatizabile etanse pentru instalatii fixe
SR EN 14540+A1-2007 ver.eng. Furtunuri de lupta impotriva incendiilor. Furtunuri aplatizabile etanse pentru instalatii fixe
SR EN ISO 14557-2004 ver.eng. Furtunuri pentru lupta impotriva incendiilor. Furtunuri de aspiratie de cauciuc si de plastic si ansambluri furtun
SR EN ISO 14557-2004 Furtunuri pentru lupta impotriva incendiilor. Furtunuri de aspiratie de cauciuc si de plastic si ansambluri furtun
SR EN ISO 14557-2004-A1-2008 ver.eng. Furtunuri pentru lupta impotriva incendiilor. Furtunuri de aspiratie de cauciuc si de plastic si ansambluri furtun. Amendament 1
SR EN ISO 14557-2004-A1-2008 Furtunuri pentru lupta impotriva incendiilor. Furtunuri de aspiratie de cauciuc si de plastic si ansambluri furtun. Amendament 1
SR EN 14604-2006-AC-2009 ver.eng. Dispozitive de alarma de fum
SR EN 14604-2006 Dispozitive de alarma de fum
SR EN 14604-2006 ver.eng. Dispozitive de alarma de fum
SR EN 14604-2006-AC-2009 Dispozitive de alarma de fum
SR EN 14710-1+A2-2009 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fara dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerinte generale si de securitate
SR EN 14710-1+A2-2009 ver.eng. Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fara dispozitiv de amorsare. Partea 1: Clasificare, cerinte generale si de securitate
SR EN 14710-2+A2-2009 ver.eng. Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fara dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerintelor generale si de securitate
SR EN 14710-2+A2-2009 Pompe de incendiu. Pompe centrifuge de incendiu fara dispozitiv de amorsare. Partea 2: Verificarea cerintelor generale si de securitate
SR CEN-TS 14816-2009 Sisteme fixe de stingere a incendiului. Sisteme de stingere cu apa pulverizata. Calcul, instalare si intretinere
SR CEN-TS 14816-2009 ver.eng. Sisteme fixe de stingere a incendiului. Sisteme de stingere cu apa pulverizata. Calcul, instalare si intretinere
SR EN 15004-4-2008 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 4: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaze pentru agentul de stingere HFC 125
SR EN 15004-1-2008 Instalatii de stingere a incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 1: Proiectare, instalare si mentenata
SR EN 15004-2-2008 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 2: Proprietati fizice si proiectare instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere FK-5-1-12
SR EN 15004-3-2008 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 3: Proprietati fizice si proiectare instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HCFC Blend A
SR EN 15004-4-2008 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 4: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaze pentru agentul de stingere HFC 125
SR EN 15004-5-2008 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 5: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 227ea
SR EN 15004-7-2008 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 7: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-01
SR EN 15004-8-2008 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 8: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-100
SR EN 15004-9-2008 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 9: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-55
SR EN 15004-10-2008 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 10: Proprietati fizice si proiectare instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-541
SR EN 15004-2-2008 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 2: Proprietati fizice si proiectare instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere FK-5-1-12
SR EN 15004-3-2008 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 3: Proprietati fizice si proiectare instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HCFC Blend A
SR EN 15004-10-2008 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 10: Proprietati fizice si proiectare instalatii de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-541
SR EN 15004-9-2008 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 9: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-55
SR EN 15004-8-2008 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 8: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-100
SR EN 15004-7-2008 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 7: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere IG-01
SR EN 15004-5-2008 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 5: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 227ea
SR EN 15004-1-2008 ver.eng. Instalatii de stingere a incendiilor. Instalatii de stingere cu gaz. Partea 1: Proiectare, instalare si mentenata
SR EN 15004-6-2008 Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 6: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 23 (ISO 14520-10: 2005, modificat)
SR EN 15004-6-2008 ver.eng. Instalatii fixe de lupta impotriva incendiilor. Instalatii de stingere cu gaze. Partea 6: Proprietati fizice si proiectarea instalatiilor de stingere cu gaz pentru agentul de stingere HFC 23 (ISO 14520-10: 2005, modificat)
SR EN 15080-8-2010 ver.eng. Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarilor de rezistenta la foc. Partea 8: Grinzi
SR EN 15080-8-2010 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarilor de rezistenta la foc. Partea 8: Grinzi
SR CEN-TS 15117-2010 ver.eng. Ghid de aplicare directa si extinsa
SR CEN-TS 15117-2010 Ghid de aplicare directa si extinsa
SR EN 15182-1+A1-2010 tevi manuale destinate serviciilor de pompieri si de salvare. Partea 1: Cerinte generale
SR EN 15182-2+A1-2010 tevi manuale destinate serviciilor de pompieri si de salvare. Partea 2: tevi mixte cu debit si jet reglabile PN 16
SR EN 15182-3+A1-2010 tevi manuale destinate serviciilor de pompieri si de salvare. Partea 3: tevi cu jet compact si/sau pulverizat cu unghi fix PN 16
SR EN 15182-4+A1-2010 tevi manuale destinate serviciilor de pompieri si de salvare. Partea 4: tevi de inalta presiune PN 40
SR EN 15254-5-2010 ver.eng. Extinderea domeniului de aplicare a incercarilor de rezistenta la foc. Pereti neportanti. Partea 5: Panouri metalice tip sandvis pentru constructii
SR EN 15254-5-2010 Extinderea domeniului de aplicare a incercarilor de rezistenta la foc. Pereti neportanti. Partea 5: Panouri metalice tip sandvis pentru constructii
SR EN 15254-2-2009 ver.eng. Extinderea domeniului de aplicare a incercarilor de rezistenta la foc. Pereti neportanti. Partea 2: Zidarie si placi de ipsos
SR EN 15254-2-2009 Extinderea domeniului de aplicare a incercarilor de rezistenta la foc. Pereti neportanti. Partea 2: Zidarie si placi de ipsos
SR EN 15269-1-2010 ver.eng. Utilizare extinsa a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi, obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 1: Cerinte generale
SR EN 15269-1-2010 Utilizare extinsa a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi, obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 1: Cerinte generale
SR EN 15269-20-2010 ver.eng. Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi, obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 20: Etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi din lemn si sticla cu toc metalic, pe balamale si pivoti
SR EN 15269-20-2010 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi, obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 20: Etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi din lemn si sticla cu toc metalic, pe balamale si pivoti
SR EN 15269-7-2010 ver.eng. Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi, obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 7: Rezistenta la foc a ansamblurilor de usi glisante din otel
SR EN 15269-7-2010 Extinderea domeniului de aplicare a rezultatelor incercarii pentru rezistenta la foc si/sau etanseitatea la fum a ansamblurilor de usi, obloane si ferestre care se deschid, incluzand elementele lor de feronerie. Partea 7: Rezistenta la foc a ansamblurilor de usi glisante din otel
SR EN 15423-2008 ver.eng. Instalatii de ventilare a cladirilor. Masuri de precautie impotriva incendiilor pentru instalatiile de distributie a aerului in cladiri
SR EN 15423-2008 Instalatii de ventilare a cladirilor. Masuri de precautie impotriva incendiilor pentru instalatiile de distributie a aerului in cladiri
SR CEN-TS 15447-2010 ver.eng. Montarea si fixarea in incercarile de reactie la foc conform Directivei Produselor pentru Constructii
SR CEN-TS 15447-2010 Montarea si fixarea in incercarile de reactie la foc conform Directivei Produselor pentru Constructii
SR EN 15725-2010 Rapoarte pentru extinderea domeniului de aplicare a performantelor la foc ale produselor si elementelor de constructie
SR EN 15725-2010 ver.eng. Rapoarte pentru extinderea domeniului de aplicare a performantelor la foc ale produselor si elementelor de constructie
SR EN 15725-2010-AC-2012 Rapoarte pentru extinderea domeniului de aplicare a performantelor la foc ale produselor si elementelor de constructie
SR EN 15767-1-2009 ver.eng. Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile. Partea 1: Cerinte generale pentru ansamblul tun portabil
SR EN 15767-2-2009 Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile. Partea 2: Ajutaje pentru apa
SR EN 15767-3-2011 ver.eng. Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile. Partea 3: Dispozitive pentru spuma
SR EN 15767-1-2009 Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile. Partea 1: Cerinte generale pentru ansamblul tun portabil
SR EN 15767-2-2009 ver.eng. Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile. Partea 2: Ajutaje pentru apa
SR EN 15767-3-2011 Echipament portabil pentru refularea agentului de stingere furnizat de pompele de incendiu. Tunuri portabile. Partea 3: Dispozitive pentru spuma
SR EN 15882-3-2009 ver.eng. Extinderea domeniului de aplicare a incercarilor de rezistenta la foc. Partea 3: Etansari
SR EN 27201-2-2002 ver.eng. Protectie impotriva incendiilor. Agenti de stingere a incendiului. Hidrocarburi halogenate. Partea 2: Ghid practic pentru siguranta in manipulare si transvazare
SR EN 27201-1-2002 ver.eng. Protectia impotriva incendiilor. Agenti de stingere a incendiului. Hidrocarburi halogenate. Partea 1: Specificatii pentru halon 1211 si halon 1301
SR 3330-1996 Masurari terestre. Semnale pentru puncte geodezice
STAS 3371-1-90 Masuratori terestre. Jaloane de lemn
STAS 3371-2-90 Masuratori terestre. Jaloane metalice
SR 3446-1-1996 Masurari terestre. Borne pentru puncte de triangulatie si repere azimutale
STAS 3618-88 Masuratori terestre. Mire topografice din lemn
STAS 4294-73 Masurari terestre. Marci pentru nivelment si triangulatie geodezica
STAS 4316-68 Placi de mira hidrotehnica
STAS 4855-80 Masuratori terestre. Planuri topografice de baza. Formate
SR 7008-1996 Masurari terestre. Repere de nivelment
STAS 7488-89 Masuratori terestre. Geodezie, topografie, fotogrammetrie, cartografie si cadastru. Terminologie si simboluri
STAS 9824-1-87 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor civile, industriale si agrozootehnice
STAS 9824-0-74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a constructiilor. Prescriptii generale
STAS 9824-3-74 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice proiectate
STAS 9824-2-75 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a liniilor de cale ferata
STAS 9824-4-83 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a lucrarilor de arta. Supraterane
STAS 9824-5-75 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte, canale si cabluri
STAS 9824-7-92 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a lucrarilor de imbunatatiri funciare
STAS 9824-6-85 Masurari terestre. Trasarea pe teren a constructiilor hidroenergetice
STAS 9824-8-76 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a liniilor electrice aeriene de inalta tensiune
STAS 10493-76 Masuratori terestre. Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor
STAS 11130-78 Masuratori terestre. Baliza avertizoare pentru protectia marcajelor punctelor geodezice. Dimensiuni
SR EN 1777-2010 Platforme hidraulice suspendate (HP) pentru serviciile de pompieri si salvare. Cerinte de securitate si incercari
SR EN 1777-2010 ver.eng. Platforme hidraulice suspendate (HP) pentru serviciile de pompieri si salvare. Cerinte de securitate si incercari
SR ISO 7892-1998 Elemente verticale de constructie. incercari de rezistenta la socuri. Corpuri de soc si metode generale de incercare
STAS 9312-87 Subtraversari de cai ferate si drumuri cu conducte. Prescriptii de proiectare