Indicativ/Denumire Descriere
STAS 2916-87 Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor. Prescriptii generale de proiectare
SR 174-2-1997 Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate
SR 174-2-1997-C1-1998 Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate
SR 174-2-1997-A91-2005 Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate
SR 174-1-2009-C92-2010 Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice
SR 174-1-2009 Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice
SR 174-1-2009-C91-2009 Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Partea 1: Conditii tehnice pentru mixturi asfaltice
STAS 175-87 Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase turnate, executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate
SR 179-1995 Lucrari de drumuri. Macadam. Conditii tehnice generale de calitate
SR 183-1-1995 Lucrari de drumuri. imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate
SR 183-2-1998 Lucrari de drumuri. imbracaminti de beton de ciment executate in cofraje glisante. Conditii tehnice de calitate
SR 599-2004 Lucrari de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii de calitate
SR 662-2002 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera. Conditii tehnice de calitate
SR 667-2000 Agregate naturale si piatra prelucrata pentru lucrari de drumuri. Conditii tehnice de calitate
STAS 863-85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare
SR 1120-1995 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si imbracaminti bituminoase de macadam semipenetrat si penetrat. Conditii tehnice de calitate
SR ENV 1317-4-2002 ver.eng. Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 4: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la soc si metode de incercare pentru extremitatile si dispozitivele de prindere a parapetelor de siguranta
SR ENV 1317-4-2002 Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 4: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la soc si metode de incercare pentru extremitatile si dispozitivele de prindere a parapetelor de siguranta
SR EN 1317-5+A2-2012-AC-2013 Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte referitoare la produse si evaluarea conformitatii dispozitivelor de retinere a vehiculelor
SR EN 1317-5+A2-2012 ver.eng. Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte referitoare la produse si evaluarea conformitatii dispozitivelor de retinere a vehiculelor
SR EN 1317-5+A2-2012 Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 5: Cerinte referitoare la produse si evaluarea conformitatii dispozitivelor de retinere a vehiculelor
SR EN 1317-1-2011 ver.eng. Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 1: Terminologie si prevederi generale pentru metodele de incercare
SR EN 1317-1-2011 Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 1: Terminologie si prevederi generale pentru metodele de incercare
SR EN 1317-2-2010 ver.eng. Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 2: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la impact si metode de incercare pentru parapetele de siguranta
SR EN 1317-2-2010 Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 2: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la impact si metode de incercare pentru parapetele de siguranta
SR EN 1317-3-2011 ver.eng. Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 3: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la impact si metode de incercare pentru atenuatorii de impact
SR EN 1317-3-2011 Dispozitive de protectie la drumuri. Partea 3: Clase de performanta, criterii de acceptare a incercarilor la impact si metode de incercare pentru atenuatorii de impact
STAS 1338-1-84 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltate si imbracaminti bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor, pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor
STAS 1338-3-84 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Tipare si accesorii metalice pentru confectionarea si decofrarea epruvetelor
STAS 1339-79 Lucrari de drumuri. Dimensionarea sistemelor rutiere. Principii fundamentale
SR EN 1436+A1-2009 ver.eng. Produse pentru marcare rutiera. Performanta marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului
SR EN 1436+A1-2009 Produse pentru marcare rutiera. Performanta marcajelor rutiere pentru utilizatorii drumului
STAS 1598-1-89 Lucrari de drumuri. incadrarea imbracamintilor la lucrari de constructii noi si modernizari de drumuri. Prescriptii generale de proiectare si de executie
STAS 1598-2-89 Lucrari de drumuri. incadrarea imbracamintilor la ranforsarea sistemelor rutiere existente. Prescriptii generale de proiectare si de executie
STAS 1709-1-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul
STAS 1709-2-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice
STAS 1709-3-90 Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri. Determinarea sensibilitatii la inghet a pamanturilor de fundatie. Metoda de determinare
SR EN 1824-2012 Produse pentru marcare rutiera. incercari rutiere
SR EN 1871-2002 ver.eng. Produse pentru marcare rutiera. Proprietati fizice
SR EN 1871-2002 Produse pentru marcare rutiera. Proprietati fizice
STAS 1948-1-91 Lucrari de drumuri. Stalpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de proiectare si amplasare pe drumuri
SR 1948-2-1995 Lucrari de drumuri. Parapete pe poduri. Prescriptii generale de proiectare si amplasare
STAS 2900-89 Lucrari de drumuri. Latimea drumurilor
STAS 2914-84 Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 2914-4-89 Lucrari de drumuri si de cale ferata. Determinarea modulului de deformatie liniara
STAS 4032-2-92 Tehnica traficului rutier. Terminologie
SR 4032-1-2001 Lucrari de drumuri. Terminologie
STAS 6400-84 Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate
SR 6978-1995 Lucrari de drumuri. Pavaje de piatra naturala, pavele normale, pavele abnorme si calupuri
SR 7348-2001 Lucrari de drumuri. Echivalarea vehiculelor pentru determinarea capacitatii de circulatie
SR 7970-2001 Lucrari de drumuri. Straturi de baza din mixturi asfaltice cilindrate executate la cald. Conditii tehnice de calitate si prescriptii generale de executie
STAS 8840-83 Lucrari de drumuri. Straturi de fundatii din pamanturi stabilizate mecanic. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 9095-90 Lucrari de drumuri. Pavaje din piatra bruta sau bolovani
STAS 10144-1-90 Strazi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare
STAS 10144-3-91 Elemente geometrice ale strazilor. Prescriptii de proiectare
STAS 10144-5-89 Calculul capacitatii de circulatie a strazilor
STAS 10144-2-91 Strazi. Trotuare, alei de pietoni si piste de ciclisti. Prescriptii de proiectare
STAS 10144-6-89 Calculul capacitatii de circulatie a intersectiilor de strazi
SR 10144-4-1995 Amenajarea intersectiilor pe strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare
STAS 10473-1-87 Lucrari de drumuri. Straturi din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu ciment. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 10473-2-86 Lucrari de drumuri. Straturi rutiere din agregate naturale sau pamanturi stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici. Metode de determinare si incercare
SR 10795-2-2001 Tehnica traficului rutier. Aparate pentru inregistrarea traficului rutier. Clasificare
STAS 10795-1-76 Tehnica traficului rutier. Metode de investigare a circulatiei. Clasificare
STAS 10796-2-79 Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor, rigole, santuri si casiuri. Prescriptii de proiectare si executie
STAS 10796-1-77 Lucrari de drumuri. Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare
STAS 10796-3-88 Lucrari de drumuri. Constructii pentru colectarea apelor. Drenuri de asanare. Prescriptii de proiectare si amplasare
SR 10969-2007 Lucrari de drumuri. Determinarea adezivitatii bitumurilor rutiere si a emulsiilor cationice bituminoase fata de agregatele naturale prin metoda spectrofotometrica
STAS 11210-88 Lucrari de drumuri. Plantatii rutiere. Prescriptii generale de executie
STAS 11348-87 Lucrari de drumuri. imbracaminti bituminoase pentru calea de pod. Conditii tehnice generale de calitate
STAS 11416-80 Tehnica traficului rutier. Capacitatea de circulatie a drumurilor. Prescriptii generale de calcul
STAS 12253-84 Lucrari de drumuri. Straturi de forma. Conditii tehnice generale de calitate
SR EN 12271-2007 ver.eng. Tratamente bituminoase. Cerinte
SR EN 12271-2007 Tratamente bituminoase. Cerinte
SR EN 12272-1-2002 ver.eng. Tratamente bituminoase. Metode de incercare. Partea 1: Grad de raspandire si exactitatea raspandirii liantului si a agregatelor
SR EN 12272-3-2004 Tratamente bituminoase. Metoda de incercare. Partea 3: Determinarea adezivitatii liant-agregat prin incercare cu placa Vialit
SR EN 12272-2-2004 Tratamente bituminoase. Metode de incercare. Partea 2: Evaluarea vizuala a defectelor
SR EN 12272-1-2002 Tratamente bituminoase. Metode de incercare. Partea 1: Grad de raspandire si exactitatea raspandirii liantului si a agregatelor
SR EN 12272-2-2004 ver.eng. Tratamente bituminoase. Metode de incercare. Partea 2: Evaluarea vizuala a defectelor
SR EN 12273-2008 ver.eng. Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinte
SR EN 12273-2008 Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinte
SR EN 12274-4-2004 Mixturi asfaltice preparate la rece. Metoda de incercare. Partea 4: Determinarea coeziunii mixturii
SR EN 12274-5-2004 Mixturi asfaltice preparate la rece. Metoda de incercare. Partea 5: Determinarea uzurii
SR EN 12274-2-2004 Mixturi asfaltice preparate la rece. Metoda de incercare. Partea 2: Determinarea continutului de bitum rezidual
SR EN 12274-3-2002 ver.eng. Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de incercare. Partea 3 : Consistenta
SR EN 12274-6-2002 ver.eng. Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de incercare. Partea 6 : Grad de asternere
SR EN 12274-7-2006 ver.eng. Straturi bituminoase turnate la rece. Partea 7: Metoda de incercare la abraziune prin agitare
SR EN 12274-7-2006 Straturi bituminoase turnate la rece. Partea 7: Metoda de incercare la abraziune prin agitare
SR EN 12274-1-2002 ver.eng. Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de incercare. Partea 1 : Prelevare de probe pentru extractia liantului
SR EN 12274-1-2002 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de incercare. Partea 1 : Prelevare de probe pentru extractia liantului
SR EN 12274-3-2002 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de incercare. Partea 3 : Consistenta
SR EN 12274-6-2002 Straturi bituminoase turnate la rece. Metode de incercare. Partea 6 : Grad de asternere
SR EN 12274-8-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice turnate la rece. Metoda de incercare. Partea 8: Evaluare vizuala a defectelor
SR EN 12274-8-2006 Mixturi asfaltice turnate la rece. Metoda de incercare. Partea 8: Evaluare vizuala a defectelor
STAS 12288-85 Lucrari de drumuri. Determinarea densitatii straturilor rutiere cu dispozitivul cu con si nisip
SR EN 12697-27-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 27: Prelevarea probelor
SR EN 12697-28-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 28: Pregatirea probelor pentru determinarea continutului de bitum, a continutului de apa si a compozitiei granulometrice
SR EN 12697-4-2005 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: Coloana de fractionare
SR EN 12697-14-2002-AC-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14: Continutul de apa
SR EN 12697-13-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 13: Masurarea temperaturii
SR EN 12697-13-2002-AC-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 13: Masurarea temperaturii
SR EN 12697-14-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 14: Continutul de apa
SR EN 12697-5-2010-AC-2012 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densitatii maxime
SR EN 12697-7-2003 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 7: Determinarea masei volumetrice aparente a epruvetelor bituminoase cu ajutorul razelor gamma
SR EN 12697-29-2003 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 29: Determinarea dimensiunilor epruvetelor bituminoase
SR EN 12697-36-2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 36: Determinarea grosimilor imbracamintii asfaltice
SR EN 12697-37-2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 37: incercarea cu nisip cald a adeziunii liantului pe agregate preanrobate pentru HRA (asfalt turnat la cald)
SR EN 12697-10-2002 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Compactibilitate
SR EN 12697-42-2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 42: Cantitatea de materiale grosiere straine in asfaltul recuperat
SR EN 12697-16-2004 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Partea 16: Abraziune prin pneuri cu cuie
SR EN 12697-18-2004 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: incercarea de scurgere a liantului
SR EN 12697-38-2004 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice turnate la cald. Partea 38: Aparatura comuna, calibrare si etalonare
SR EN 12697-8-2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 8: Determinarea caracteristicilor volumetrice ale epruvetelor bituminoase
SR EN 12697-25-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25: incercare la compresiune ciclica
SR EN 12697-10-2002 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Compactibilitate
SR EN 12697-4-2005 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 4: Recuperarea bitumului: Coloana de fractionare
SR EN 12697-23-2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 23: Determinarea rezistentei la tractiune indirecta a epruvetelor bituminoase
SR EN 12697-43-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 43: Rezistenta la carburanti
SR EN 12697-42-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 42: Cantitatea de materiale grosiere straine in asfaltul recuperat
SR EN 12697-3-2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 3: Recuperarea bitumului. Evaporator rotativ
SR EN 12697-41-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 41: Rezistenta la agentii de degivrare
SR EN 12697-43-2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 43: Rezistenta la carburanti
SR EN 12697-41-2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 41: Rezistenta la agentii de degivrare
SR EN 12697-25-2006 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 25: incercare la compresiune ciclica
SR EN 12697-17+A1-2007 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtura asfaltica drenanta
SR EN 12697-17+A1-2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 17: Pierderea de material a epruvetelor din mixtura asfaltica drenanta
SR EN 12697-10-2002-AC-2007 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Compactibilitate
SR EN 12697-35+A1-2007 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare in laborator
SR EN 12697-33+A1-2007 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placa
SR EN 12697-32+A1-2007 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 32: Compactarea mixturilor asfaltice in laborator cu compactorul vibrator
SR EN 12697-22+A1-2007 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22: incercare de ornieraj
SR EN 12697-2+A1-2007 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozitatii
SR EN 12697-31-2007 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confectionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie
SR EN 12697-22+A1-2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 22: incercare de ornieraj
SR EN 12697-31-2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 31: Confectionarea epruvetelor cu presa cu compactare giratorie
SR EN 12697-32+A1-2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 32: Compactarea mixturilor asfaltice in laborator cu compactorul vibrator
SR EN 12697-33+A1-2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 33: Confectionarea epruvetelor cu compactorul cu placa
SR EN 12697-35+A1-2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 35: Malaxare in laborator
SR EN 12697-18-2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 18: incercarea de scurgere a liantului
SR EN 12697-12-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase
SR EN 12697-12-2008 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase
SR EN 12697-12-2008-C91-2009 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 12: Determinarea sensibilitatii la apa a epruvetelor bituminoase
SR EN 12697-2+A1-2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 2: Determinarea granulozitatii
SR EN 12697-5-2010 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 5: Determinarea densitatii maxime
SR EN 12697-10-2002-AC-2007 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 10: Compactibilitate
SR EN 12697-15-2004 Mixturi asfaltice. Metode de incercare pentru mixturi asfaltice preparate la cald. Partea 15: Determinarea sensibilitatii la segregare
SR EN 13036-3-2004 ver.eng. Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de incercare. Partea 3: Metode de incercare pentru masurarea drenabilitatii superficiale a unei imbracaminti rutiere
SR EN 13036-7-2004 ver.eng. Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de incercare. Partea 7: Masurarea denivelarilor straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea cu dreptar
SR EN 13036-6-2008 ver.eng. Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 6: Masurarea profilurilor transversale si longitudinale in domeniul de lungimi de unda al planeitatii si macrotexturii
SR EN 13036-8-2008 ver.eng. Caracteristici ale suprafetei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversala
SR EN 13036-7-2004 Caracteristici ale suprafetelor drumurilor si pistelor aeroportuare. Metode de incercare. Partea 7: Masurarea denivelarilor straturilor de rulare ale drumurilor: incercarea cu dreptar
SR EN 13036-6-2008 Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 6: Masurarea profilurilor transversale si longitudinale in domeniul de lungimi de unda al planeitatii si macrotexturii
SR EN 13036-8-2008 Caracteristici ale suprafetei drumurilor si pistelor aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 8: Determinarea indicilor de planeitate transversala
SR EN 13036-1-2010 Caracteristici ale suprafetei drumurilor si aeroporturilor. Metode de incercare. Partea 1: Masurarea adancimii macrotexturii suprafetei imbracamintei, prin tehnica volumetrica a petei
SR EN 13108-8-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 8: Asfalt recuperat
SR EN 13108-21-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei in fabrica
SR EN 13108-20-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip
SR EN 13108-20-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip
SR EN 13108-21-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei in fabrica
SR EN 13108-20-2006-AC-2009 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip
SR EN 13108-21-2006-AC-2009 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei in fabrica
SR EN 13108-8-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii de material. Partea 8: Asfalt recuperat
SR EN 13108-20-2006-AC-2009 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20: Procedura pentru incercarea de tip
SR EN 13108-21-2006-AC-2009 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21: Controlul productiei in fabrica
SR EN 13108-1-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
SR EN 13108-1-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
SR EN 13108-1-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
SR EN 13108-1-2006-AC-2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice
SR EN 13108-2-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri
SR EN 13108-2-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri
SR EN 13108-2-2006-AC-2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri
SR EN 13108-2-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri
SR EN 13108-3-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple
SR EN 13108-3-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple
SR EN 13108-3-2006-AC-2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple
SR EN 13108-3-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple
SR EN 13108-4-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt
SR EN 13108-4-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt
SR EN 13108-4-2006-AC-2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt
SR EN 13108-4-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt
SR EN 13108-5-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic
SR EN 13108-5-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic
SR EN 13108-5-2006-AC-2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic
SR EN 13108-5-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic
SR EN 13108-6-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier
SR EN 13108-6-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier
SR EN 13108-6-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier
SR EN 13108-6-2006-AC-2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6: Asfalt turnat rutier
SR EN 13108-7-2006 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante
SR EN 13108-7-2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante
SR EN 13108-7-2006-AC-2008 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante
SR EN 13108-7-2006-AC-2008 ver.eng. Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante
SR EN 13285-2011 Amestecuri de agregate nelegate. Specificatii
SR EN 13286-48-2006 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 48 : Metoda de incercare pentru determinarea gradului de raspandire
SR EN 13286-4-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 4: Metoda de determinare in laborator a masei volumice de referinta in stare uscata si a continutului de apa. Ciocan vibrator
SR EN 13286-45-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 45: Metoda de determinare a perioadei de lucrabilitate
SR EN 13286-40-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 40: Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei la intindere directa a amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici
SR EN 13286-41-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 41: Metoda de determinare a rezistentei la compresiune a amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici
SR EN 13286-42-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 42: Metoda de determinare a rezistentei la intindere indirecta a amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici
SR EN 13286-43-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 43: Metoda de determinare a modulului de elasticitate al amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici
SR EN 13286-44-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 44: Metode de determinare a coeficientului alfa al zgurii granulate de furnal inalt
SR EN 13286-46-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 46: Metode de determinare a valorii parametrului de umiditate
SR EN 13286-49-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 49: incercarea accelerata la umflare pentru pamanturi tratate cu var si/sau cu liant hidraulic
SR EN 13286-3-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 3: Metode de determinare in laborator a masei volumice de referinta si a continutului de apa. Vibrocompactare cu parametri controlati
SR EN 13286-1-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 1: Metode de determinare in laborator a masei volumice de referinta si a continutului de apa. Introducere si cerinte generale
SR EN 13286-2-2011-AC-2013 Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 2: Metode de incercare pentru determinarea in laborator a masei volumice de referinta si a continutului de apa. Compactare Proctor
SR EN 13286-51-2006 Amestecuri de agregate tratate si netratate cu lianti hidraulici. Partea 51: Metoda de confectionare prin compactare cu ciocan vibrator a epruvetelor din agregate tratate cu lianti hidraulici
SR EN 13286-53-2006 Amestecuri de agregate tratate si netratate cu lianti hidraulici. Partea 53: Metoda de confectionare prin compresiune axiala a epruvetelor din amestecuri tratate cu lianti hidraulici
SR EN 13286-50-2006 Amestecuri de agregate tratate si netratate cu lianti hidraulici. Partea 50: Metoda de confectionare prin compactare cu un aparat Proctor sau o masa vibratoare a epruvetelor din agregate tratate cu lianti hidraulici
SR EN 13286-52-2006 Amestecuri de agregate tratate si netratate cu lianti hidraulici. Partea 52: Metoda de confectionare prin vibrocompresiune a epruvetelor din agregate tratate cu lianti hidraulici
SR EN 13286-43-2004 Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 43: Metoda de determinare a modulului de elasticitate al amestecurilor de agregate tratate cu lianti hidraulici
SR EN 13286-7-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 7: incercare triaxiala la sarcina ciclica pentru amestecuri de agregate netratate
SR EN 13286-5-2004 ver.eng. Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 5: Metoda de determinare in laborator a masei volumice aparente de referinta in stare uscata si a continutului de apa. Masa vibratoare
SR EN 13286-48-2006 Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 48 : Metoda de incercare pentru determinarea gradului de raspandire
SR EN 13286-2-2011 Amestecuri de agregate netratate si tratate cu lianti hidraulici. Partea 2: Metode de incercare pentru determinarea in laborator a masei volumice de referinta si a continutului de apa. Compactare Proctor
SR EN 13422+A1-2009 Semnalizare rutiera verticala. Semnalizare temporara. Mijloace de semnalizare mobile. Conuri de dirijare si stalpi de dirijare
SR EN ISO 13473-1-2004 ver.eng. Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecand de la releveele de profil. Partea 1: Determinarea adancimii medii a texturii
SR EN ISO 13473-5-2010 ver.eng. Caracterizarea texturii imbracamintei unei structuri rutiere plecand de la releveele de profil. Partea 5: Determinarea megatexturii
SR EN 13863-2-2004 ver.eng. imbracaminti de beton. Partea 2: Metoda de incercare pentru determinarea aderentei intre doua straturi
SR EN 13863-1-2004 ver.eng. imbracaminti de beton. Partea 1: Metoda de incercare nedistructiva pentru determinarea grosimii dalei de beton
SR EN 13863-1-2004 imbracaminti de beton. Partea 1: Metoda de incercare nedistructiva pentru determinarea grosimii dalei de beton
SR EN 13863-2-2004 imbracaminti de beton. Partea 2: Metoda de incercare pentru determinarea aderentei intre doua straturi
SR EN 13863-3-2006 imbracaminti rutiere de beton. Partea 3: Metode de incercare pentru determinarea grosimii imbracamintei rutiere de beton pe carote
SR EN 13877-3-2005 ver.eng. imbracaminti rutiere de beton. Partea 3: Specificatii pentru gujoanele utilizate la imbracamintile de beton
SR EN 13877-2-2005 Structuri rutiere de beton. Partea 2: Caracteristici functionale pentru structurile rutiere de beton
SR EN 13877-1-2005 Structuri rutiere de beton. Partea 1: Materiale
SR EN 13877-3-2005 imbracaminti rutiere de beton. Partea 3: Specificatii pentru gujoanele utilizate la imbracamintile de beton
SR EN 13880-6-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 6: Metoda de incercare pentru prepararea probelor de incercat
SR EN 13880-3-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 3: Metoda de incercare pentru determinarea penetratiei si a revenirii elastice
SR EN 13880-2-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 2: Metoda de incercare pentru determinarea penetratiei cu con la 25 grade C
SR EN 13880-1-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 1: Metoda de incercare pentru determinarea masei volumice la 25 grade C
SR EN 13880-11-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 11: Metoda de incercare pentru prepararea probelor de mixtura asfaltica utilizate la incercarea functionala si pentru determinarea compatibilitatii cu imbracamintile bituminoase
SR EN 13880-10-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 10: Metoda de incercare pentru determinarea aderentei si coeziunii dupa intindere si compresiune repetata
SR EN 13880-4-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 4: Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei la caldura. Variatia valorii penetratiei
SR EN 13880-13-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 13: Metoda de incercare pentru determinarea intinderii discontinue (incercarea de aderenta)
SR EN 13880-12-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 12: Metoda de incercare pentru prepararea probelor de beton pentru incercarea de aderenta (compozitie)
SR EN 13880-9-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 9: Metoda de incercare pentru determinarea compatibilitatii cu imbracamintile bituminoase
SR EN 13880-8-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 8: Metoda de incercare pentru determinarea variatiei de masa dupa imersiunea produselor de colmatare rezistente la hidrocarburi
SR EN 13880-7-2004 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 7: incercarea functionala a colmatarii rosturilor
SR EN 13880-5-2005 Produse pentru colmatarea rosturilor aplicate la cald. Partea 5: Metoda de incercare pentru determinarea indicelui de curgere
SR EN 14187-7-2004 ver.eng. Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 7: Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei la flacara
SR EN 14187-5-2004 ver.eng. Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 5: Metoda de incercare pentru determinarea rezistentei la actiunea combinata a umiditatii si a temperaturii ridicate
SR EN 14187-4-2004 ver.eng. Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 4: Metoda de incercare pentru determinarea variatiei de masa si de volum dupa scufundarea in carburant pentru incercare
SR EN 14187-1-2004 ver.eng. Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 1: Metoda de incercare pentru determinarea gradului de polimerizare
SR EN 14187-3-2004 ver.eng. Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 3: Metoda de incercare pentru determinarea caracteristicilor de auto-nivelare
SR EN 14187-2-2004 ver.eng. Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 2: Metoda de incercare pentru determinarea timpului de intarire
SR EN 14187-8-2004 ver.eng. Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 8: Metoda de incercare pentru determinarea cu radiatii UV a imbatranirii artificiale
SR EN 14187-9-2006 ver.eng. Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Metode de incercare. Partea 9: incercarea functionalitatii masticurilor pentru colmatare
SR EN 14187-6-2004 ver.eng. Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Partea 6: Metoda de incercare pentru determinarea caracteristicilor de adezivitate/coeziune dupa imersare in substante chimice lichide
SR EN 14187-9-2006 Masticuri pentru colmatarea rosturilor aplicate la rece. Metode de incercare. Partea 9: incercarea functionalitatii masticurilor pentru colmatare
SR EN 14188-2-2005 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la rece
SR EN 14188-4-2009 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 4: Specificatii pentru amorse utilizate cu produsele de colmatare a rosturilor
SR EN 14188-1-2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 1: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la cald
SR EN 14188-3-2006 ver.eng. Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificatii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor
SR EN 14188-3-2006 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 3: Specificatii pentru produse prefabricate de colmatare a rosturilor
SR EN 14188-2-2005 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 2: Specificatii pentru produsele de colmatare aplicate la rece
SR EN 14188-4-2009 Produse pentru colmatarea rosturilor. Partea 4: Specificatii pentru amorse utilizate cu produsele de colmatare a rosturilor
SR EN 14227-5-2004 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 5: Amestecuri tratate cu liant hidraulic pentru drumuri
SR EN 14227-4-2004 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 4: Cenusa pentru amestecuri tratate cu lianti hidraulici
SR EN 14227-3-2004 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 3: Amestecuri tratate cu cenusa volanta
SR EN 14227-2-2004 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 2: Amestecuri tratate cu zgura
SR EN 14227-1-2004 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 1: Amestecuri granulare tratate cu ciment
SR EN 14227-1-2004 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 1: Amestecuri granulare tratate cu ciment
SR EN 14227-10-2006 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 10: Pamant tratat cu ciment
SR EN 14227-12-2006 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 12: Pamant tratat cu zgura
SR EN 14227-11-2006 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 11: Pamant tratat cu var
SR EN 14227-13-2006 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 13: Pamant tratat cu liant hidraulic rutier
SR EN 14227-14-2006 ver.eng. Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 14: Pamant tratat cu cenusa volanta
SR EN 14227-10-2006 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 10: Pamant tratat cu ciment
SR EN 14227-11-2006 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 11: Pamant tratat cu var
SR EN 14227-12-2006 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 12: Pamant tratat cu zgura
SR EN 14227-13-2006 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 13: Pamant tratat cu liant hidraulic rutier
SR EN 14227-14-2006 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 14: Pamant tratat cu cenusa volanta
SR EN 14227-5-2004 Amestecuri tratate cu lianti hidraulici. Specificatii. Partea 5: Amestecuri tratate cu liant hidraulic pentru drumuri
SR EN 14389-2-2005 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Metode de evaluare a performantelor pe termen lung. Partea 2: Caracteristici neacustice
SR EN 14840-2006 ver.eng. Produse de umplere si colmatare a rosturilor. Metode de incercare a rosturilor de etanseitate prefabricate
SR EN 14840-2006 Produse de umplere si colmatare a rosturilor. Metode de incercare a rosturilor de etanseitate prefabricate
SR EN 15466-1-2009 ver.eng. Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 1: Determinarea omogenitatii
SR EN 15466-2-2009 ver.eng. Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 2: Determinarea rezistentei la produse alcaline
SR EN 15466-3-2009 ver.eng. Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 3: Determinarea continutului de materii solide si a comportarii la evaporare a substantelor volatile
SR EN 15466-1-2009 Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 1: Determinarea omogenitatii
SR EN 15466-2-2009 Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 2: Determinarea rezistentei la produse alcaline
SR EN 15466-3-2009 Amorse pentru produse de colmatare a rosturilor aplicate la rece sau la cald. Partea 3: Determinarea continutului de materii solide si a comportarii la evaporare a substantelor volatile
STAS 879-88 Cai ferate inguste. Ecartamente
STAS 3197-2-90 Cai ferate normale. Elemente geometrice
STAS 3197-1-91 Lucrari de cale ferata. Prisma caii
STAS 3236-79 Lucrari de cai ferate. Indicatoare kilometrice si hectometrice
STAS 3989-1-91 Cai ferate. Planuri de situatie. Semne conventionale pentru infrastructura si suprastructura caii
STAS 3989-3-83 Cai ferate. Planuri de situatie. Semne conventionale pentru tractiunea electrica feroviara
STAS 3989-2-91 Cai ferate. Planuri de situatie. Semne conventionale pentru constructii si lucrari conexe
STAS 4067-84 Cai ferate industriale normale si inguste. Elemente geometrice
STAS 4318-88 Cai ferate normale. Opritoare de cale ferata. Forme si dimensiuni
STAS 4392-84 Cai ferate normale. Gabarite
STAS 4531-89 Cai ferate inguste. Gabarite
STAS 4958-91 Cai ferate. Profiluri in lung. Reguli de reprezentare grafica si semne conventionale
STAS 7481-89 Cai ferate inguste. Aparate de cale
STAS 7582-91 Lucrari de cai ferate. Terasamente. Prescriptii de proiectare si de verificare a calitatii
STAS 10849-85 Lucrari de cale ferata. Infrastructura si suprastructura caii. Terminologie
SR EN 13232-1-2006 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 1: Definitii
SR EN 13232-6+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 6: Inimi de incrucisare si de traversare cu varfuri fixe
SR EN 13232-7+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 7: Inimi cu parti mobile
SR EN 13232-3+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 3: Cerinte pentru interactiunea roata/sina
SR EN 13232-7+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 7: Inimi cu parti mobile
SR EN 13232-8+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 8: Aparate de compensare
SR EN 13232-4+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 4: Manevrare, blocare si control
SR EN 13232-9+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 9: Ansamblu aparat de cale
SR EN 13232-3+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 3: Cerinte pentru interactiunea roata/sina
SR EN 13232-4+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 4: Manevrare, blocare si control
SR EN 13232-5+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 5: Macazuri
SR EN 13232-6+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 6: Inimi de incrucisare si de traversare cu varfuri fixe
SR EN 13232-8+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 8: Aparate de compensare
SR EN 13232-9+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 9: Ansamblu aparat de cale
SR EN 13232-5+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 5: Macazuri
SR EN 13232-2+A1-2012 ver.eng. Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 2: Cerinte pentru proiectarea geometriei
SR EN 13232-2+A1-2012 Aplicatii feroviare. Cale. Aparate de cale. Partea 2: Cerinte pentru proiectarea geometriei
SR 13440-1-1999 Lucrari de cai ferate. Drenarea apelor in zona caii. Partea 1: Drenuri gravitationale. Prescriptii de proiectare si de executie
SR 13440-2-1999 Lucrari de cai ferate. Drenarea apelor in zona caii. Partea 2: Drenuri forate. Prescriptii de proiectare si de executie
SR EN 15461+A1-2011 ver.eng. Aplicatii feroviare.Emisie de zgomot. Caracterizarea proprietatilor dinamice ale sectoarelor de cale pentru masurarea zgomotului la treceri la nivel
SR EN 15461+A1-2011 Aplicatii feroviare.Emisie de zgomot. Caracterizarea proprietatilor dinamice ale sectoarelor de cale pentru masurarea zgomotului la treceri la nivel
SR EN 15610-2009 ver.eng. Aplicatii feroviare. Emisie de zgomot. Masurarea rugozitatii sinei relativ la generarea zgomotului de rulare
SR EN 15610-2009 Aplicatii feroviare. Emisie de zgomot. Masurarea rugozitatii sinei relativ la generarea zgomotului de rulare
SR EN 15892-2011 Aplicatii feroviare. Emisie de zgomot. Masurarea zgomotului in interiorul cabinei de conducere
SR EN 15892-2011 ver.eng. Aplicatii feroviare. Emisie de zgomot. Masurarea zgomotului in interiorul cabinei de conducere
STAS 1244-3-90 Siguranta circulatiei. Treceri la nivel cu calea ferata. Instalatii de semnalizare automata
SR 1244-2-2004 Siguranta circulatiei. Treceri la nivel cu calea ferata. Partea 2: Instalatii neautomate – Prescriptii
SR 1244-1-1996 Siguranta circulatiei. Treceri la nivel cu calea ferata. Conditii tehnice, clasificarea si stabilirea categoriei trecerii la nivel
SR EN 1423-2012 ver.eng. Produse de marcare rutiera. Produse de pulverizare. Microbile de sticla, granule antiderapante si amestecul acestor doua componente
SR EN 1423-2012-AC-2013 Produse de marcare rutiera. Produse de pulverizare. Microbile de sticla, granule antiderapante si amestecul acestor doua componente
SR EN 1423-2012 Produse de marcare rutiera. Produse de pulverizare. Microbile de sticla, granule antiderapante si amestecul acestor doua componente
SR EN 1424-1999 Produse pentru marcare rutiera. Microbile de sticla preamestecate
SR EN 1424-1999-A1-2004 Produse pentru marcare rutiera. Microbile de sticla preamestecate
SR EN 1463-2-2002 Produse pentru marcarea rutiera. Butoane retroreflectorizante. Partea 2: incercare rutiera
SR EN 1463-1-2009 ver.eng. Produse pentru marcare rutiera. Butoane reflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performanta
SR EN 1463-1-2009 Produse pentru marcare rutiera. Butoane reflectorizante. Partea 1: Conditii initiale de performanta
SR EN 1790-1999 Produse pentru marcare rutiera. Marcaje rutiere prefabricate
SR EN 1793-1-1999 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de incercare pentru determinarea performantei acustice. Partea 1: Caracteristici intrinseci ale absorbtiei acustice
SR EN 1793-2-1999 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de incercare pentru determinarea performantei acustice. Partea 2: Caracteristici intrinseci ale izolatiei la zgomote aeriene
SR EN 1793-3-1999 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metoda de incercare pentru determinarea performantei acustice. Partea 3: Spectrul sonor standardizat al circulatiei
SR EN 1794-1-2011 ver.eng. Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performante neacustice. Partea 1: Performante mecanice si cerinte de stabilitate
SR EN 1794-2-2011 ver.eng. Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performante neacustice. Partea 2: Cerinte generale de securitate si mediu
SR EN 1794-2-2011 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performante neacustice. Partea 2: Cerinte generale de securitate si mediu
SR EN 1794-1-2011 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Performante neacustice. Partea 1: Performante mecanice si cerinte de stabilitate
SR 1848-4-1995 Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Amplasare si functionare
SR 1848-7-2004 Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere
SR 1848-3-2011-C91-2012 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 3: Scriere, mod de alcatuire
STAS 1848-5-82 Semnalizare rutiera. Indicatoare luminoase pentru circulatie. Conditii tehnice de calitate
SR 1848-2-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 2: Conditii tehnice
SR 1848-1-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 1: Clasificare, simboluri si amplasare
SR 1848-3-2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutiera. Partea 3: Scriere, mod de alcatuire
SR EN ISO 11819-1-2002 ver.eng. Acustica. Masurarea influentei suprafetelor rutiere asupra zgomotului emis in trafic. Partea 1: Metoda statistica la trecere
SR EN 12352-2006 ver.eng. Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate
SR EN 12352-2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare si de securitate
SR EN 12368-2006 ver.eng. Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare
SR EN 12368-2006 Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare
SR EN 12414-2002 ver.eng. Echipament pentru controlul stationarii vehiculelor. Aparate de taxare. Cerinte tehnice si functionale
SR EN 12675-2002 ver.eng. Dispozitive de control al semnalizarii circulatiei rutiere. Cerinte de securitate in functionare
SR EN 12676-1-2002-A1-2004 Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performante si caracteristici
SR EN 12676-2-2002 ver.eng. Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 2: Metode de incercare
SR EN 12676-1-2002 ver.eng. Sisteme anti-orbire pentru drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici
SR EN 12676-2-2002 Sisteme antiorbire pentru drumuri. Partea 2: Metode de incercare
SR EN 12676-1-2002 Sisteme anti-orbire pentru drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici
SR EN 12676-1-2002-C91-2011 Sisteme anti-orbire pentru drumuri. Partea 1: Performante si caracteristici
SR EN 12767-2008 ver.eng. Siguranta pasiva a sistemelor de sustinere a echipamentelor rutiere. Cerinte, clasificare si metode de incercare
SR EN 12767-2008 Siguranta pasiva a sistemelor de sustinere a echipamentelor rutiere. Cerinte, clasificare si metode de incercare
SR EN 12899-2-2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 2: Borne luminoase
SR EN 12899-5-2007 ver.eng. Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 5: incercare initiala de tip
SR EN 12899-4-2007 ver.eng. Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 4: Controlul productiei in fabrica
SR EN 12899-4-2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 4: Controlul productiei in fabrica
SR EN 12899-5-2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 5: incercare initiala de tip
SR EN 12899-1-2007 ver.eng. Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 1: Panouri fixe
SR EN 12899-2-2007 ver.eng. Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 2: Borne luminoase
SR EN 12899-3-2007 ver.eng. Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 3: Stalpi de dirijare pentru balizajul permanent si dispozitive retroreflectorizante
SR EN 12899-3-2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 3: Stalpi de dirijare pentru balizajul permanent si dispozitive retroreflectorizante
SR EN 12899-1-2007 Indicatoare fixe pentru semnalizare rutiera verticala. Partea 1: Panouri fixe
SR EN 12966-3-2006 Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 3: Controlul productiei in fabrica
SR EN 12966-3-2006 ver.eng. Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 3: Controlul productiei in fabrica
SR EN 12966-1+A1-2010 ver.eng. Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs
SR EN 12966-1+A1-2010 Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs
SR EN 13197-2012 Produse pentru marcare rutiera. Simulator de uzura. Masa rotativa
SR EN 13212-2011 Produse pentru marcare rutiera. Cerinte pentru controlul productiei in fabrica
SR EN 13459-2011 Produse pentru marcare rutiera. Esantionare din stoc si incercari
SR EN 14388-2006-AC-2008 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificatii
SR EN 14388-2006 ver.eng. Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificatii
SR EN 14388-2006 Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificatii
SR EN 14388-2006-AC-2008 ver.eng. Dispozitive de reducere a zgomotului din traficul rutier. Specificatii
SR EN 14389-1-2008 Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metode de evaluare a performantelor pe termen lung. Partea 1: Caracteristici acustice
SR EN 14389-1-2008 ver.eng. Dispozitive pentru reducerea zgomotului din traficul rutier. Metode de evaluare a performantelor pe termen lung. Partea 1: Caracteristici acustice
SR 13326-1996 Transport public urban de calatori. Vocabular
SR 13342-1996 Transport public urban de calatori. Parametri tehnici
SR 13353-5-1997 Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii privind gabaritele
SR 13353-3-1997 Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 3: Prescriptii generale de proiectare privind infrastructura
SR 13353-4-1997 Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 4: Prescriptii generale de proiectare privind suprastructura
SR 13353-6-1997 Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Prescriptii generale privind aparatele de cale
SR 13353-2-1997 Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Partea 2: Prescriptii privind elementele geometrice
SR 13353-1-1996 Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Clasificare si conditii tehnice generale
SR 13435-1999 Transport public urban de calatori. Retea de contact. Vocabular
SR 13436-1999 Transport public urban de calatori. Calea de rulare a tramvaielor. Vocabular
SR EN 13619-2003 ver.eng. Servicii postale. Prelucrarea obiectelor postale. Caracteristici optice pentru prelucrarea corespondentei
SR EN 13724-2003 ver.eng. Servicii postale. Deschiderile cutiilor postale destinate introducerii scrisorilor si anumitor tipuri de obiecte postale. Prescriptii si metode de incercare
SR EN 14012-2009 ver.eng. Servicii postale. Calitatea serviciilor. Instructiuni de tratare a reclamatiilor
SR EN 14012-2009 Servicii postale. Calitatea serviciilor. Instructiuni de tratare a reclamatiilor
SR EN 14137-2004 ver.eng. Servicii postale. Calitatea serviciului. Masurarea pierderilor din curieratul recomandat si din alte tipuri de servicii postale cu un sistem de urmarire
SR CEN-TS 14442-2003 ver.eng. Servicii postale. Prelucrarea automata a obiectelor postale. Timbru de identificare pentru redresare
SR EN 14482-2011 Servicii postale. Casete pentru curieratul international. Metode de incercare si performante
SR EN 14508+A1-2007 ver.eng. Servicii postale. Calitatea serviciului. Masurarea timpului de tranzit de la intrarea in sistemul de colectare pana la destinatia finala pentru curierat individual neprioritar si de clasa a doua
SR EN 14534+A1-2007 ver.eng. Servicii postale. Calitatea serviciului. Masurarea timpului de tranzit de la intrarea in sistemul de colectare pana la destinatia finala pentru curieratul cu caracteristici similare si in cantitate mare
SR EN 14615-2005 ver.eng. Servicii postale. Timbre de francare. Aplicatii, securitate si conceptie