APF Viticol

PROGRAMULUI NATIONAL DE SPRIJIN AL ROMANIEI IN SECTORUL VITIVINICOL 2014 – 2018
In cadrul acestui program,Romania a ales pentru finantare, in functie de specificul viticulturii autohtone, 5 masuri de sprijin: A. Promovarea vinurilor prin submasura de promovare a vinurilor produse in Uniune care consta in actiuni de informare in statele membre, in scopul informarii consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin si la schema de denumiri de origine controlata si indicatii geografice, precum si submasura de promovare in tari terte, in vederea imbunatatirii competitivitatii vinurilor cu denumire de origine controlata, indicatie geografica sau a vinurilor pentru care se indica soiul vitei-de-vie;

B. Restructurarea si reconversia podgoriilor

C. Asigurarea recoltei

D. Investitii

E. Distilarea subproduselor

Promovarea vinurilor

Beneficiarii masurii:

Pentru promovarea in tari terte, beneficiarii sprijinului financiar sunt societati producatoare de vinuri cu denumire de origine controlata (D.O.C.) si/sau indicatie geografica protejata (I.G.P.), organizatii de producatori, organizatii profesionale si organizatii interprofesionale ai caror membri produc si exporta vinuri cu D.O.C. / I.G.P.

Beneficiarii promovarii prin informare in statele membre sunt organizatii profesionale, organizatii de producatori, asociatii ale organizatiilor de producatori, organizatii interprofesionale.

Tipul de actiuni eligibile:

Masura de promovare se refera la un ansamblu de actiuni care pot contribui pe pietele tarilor terte la cresterea notorietatii vinurilor romanesti cu D.O.C./I.G.P. a vinurilor cu indicarea soiurilor de struguri de vinificatie pe piete terte, la patrunderea pe noi piete care sa conduca in final, la cresterea exportului de vinuri cu D.O.C./I.G.P./a vinurilor cu indicarea soiurilor de struguri de vinificatie.

Masurile de informare si promovare, care au ca obiectiv imbunatatirea competitivitatii vinurilor comunitare pe pietele tarilor terte, cuprind urmatoarele operatiuni (actiuni) eligibile care sunt detaliate mai jos pe subactiuni (detalierea nefiind exhaustiva, urmand a fi completata, pe parcursul implementarii masurii cu alte tipuri de subactiuni ce vor fi identificate), astfel:

a) relatii publice, masuri de promovare inclusiv la locul de desfacere sau de publicitate, care subliniaza in mod special avantajele produselor comunitare, in principal in ceea ce priveste calitatea, siguranta alimentara sau respectarea mediului;

Subactiuni:  

a1) Relatii publice, relatii cu presa (dineuri/pranzuri tematice, cu presa-grupuri tinta-jurnalisti, lideri de opinie; comunicate de presa; producerea si distribuirea de plachete; consultanta, animare de catre un prestator, agentii de comunicare sau relatii publice; seminarii cu somelieri sau oenologi; sponsorizarea actunilor specific viticole (concurs cu somelieri, oenologi, etc), sponsorizarea actíunilor pentru publicul important: operatíuni festive, sportive, casatorii ale vedetelor, etc

a2) Publicitate si anunturi in mijloacele mass-media: publicitate in presa (zilnica, saptamanala, profesionala, specializata; articole, publicatii, editorial; introducerea publicitatii in catalogul unui distribuitor sau al unui importator; publicitate la radio, TV, publicitate prin afisare; plasarea produsului: produsul apare intr-un spot, talk show, achizitionarea /crearea de bannere internet, publicitate prin internet, publicitate pe retelele de socializare, publicitate pe retele sociale, bloguri

a3) operatiuni de degustare: campanie de informare, anunt degustare, invitatii, lista vinuri, chestionare de evaluare, lista participanti, esantionare (mostre, transport, taxe), suporturi de informare: plachete, cataloage, fise, pliante, retete; material pentru degustare: pahare, fete de masa, frapiere, tirbusoane, alimente folosite in cadrul degustarii: paine, branza, preparate; personal suport, animatori, invitati de prestigiu din domeniu sau vedete, inchiriere sala, bannere, postere; degustare la masa sau la cina;degusatre in magazine, saloane, focus-grupuri, degustari in restaurante; formarea pentru degustare a vanzatorilor, importatorilor; degustarea in cadrul unei vizite la locul de productie; expedierea esantioanelor si a materialului necesar degustarii

a4) realizarea de plachete, brosuri tehnice, web-site-uri dedicate exportului: plachete comerciale (prezentarea gamei), brosuri in limba tarii tinta, material publicitare (realizare, traduceri, fabricare, expediere), site web /realizare, actualizare traducere, optimizare pe motoare de cautare       

a5) promovare: publicitate si anunturi, asigurarea prin promovare a vizibilitatii si evidentierii produselor (punerea in fata a produselor pe raft, in catalog), in cadrul publicitatii si degustarilor in magazine, colerete sau stickere referitoare la o distinctie atribuita vinului (concurs, medalie), participari la concursuri, operatiuni care asociaza vinul cu: mancarea, cultura, gastronomie, traditia, oferirea de mici obiecte promotionale ( pixuri, sepci, mouse-pad-uri, stick-uri, dvd-uri cu spoturi filmate pentru promovarea vinurilor, sacose, tirbusoane, inscriptionate cu logo-ul UE si al Romaniei, dupa caz, emblema beneficiarului

a6) calatorii/vizite la locul de productie: prezentarea podgoriei, instalatilor, echipamentelor, a modului de productie, a vinurilor, calitatilor si proprietatilor specifice, elemente de formare la fata locului( transport, cazare, viza, masa, degustari), operatiuni discutii de afaceri intre importatori/beneficiari, in vederea incheierii de contracte; operatiuni cu presa, concurs clienti cu calatorie la locul de productie

b) participarea la evenimente, targuri, concursuri internationale sau expozitii de importanta internationala;

Subactiuni:

b1) creare stand, inchiriere spatiu, constructie stand, instalarea standului si cheltuieli de functionare in cadrul evenimentului/apa, electricitate, transportare stand, personal suport la stand, mostre, materiale de informare, promovare, echipament personal: tricouri,sepici, sort, halat, inscrierea beneficiarului in catalogul expozitiei, crearea unei baze de date, evenimente pe parcursul evenimentului: intalniri cu potentiali importatori, asociate cu dineuri tematice, prezentari/degustari de vinuri; misiuni de afaceri; seminarii de mica si mare anvergura;

c) campanii de informare, in special privind regimurile comunitare referitoare la denumirile de origine, indicatiile geografice si productia ecologica, inclusiv degustari; Subactiuni: campanii de informare, avand ca documente suport articol, brosura, folosind diferite mijloace de organizare/difuzare

d) studii ale noilor piete, necesare pentru extinderea pietelor de desfacere;

Subactiuni

d1) studii de piata, bazate pe date culese, achizitionate, interpretate, cu formularea de concluzii clare, care sa orienteze activitatea beneficiarului in cadrul programului, finalizate cu un raport de studio

e) studii de evaluare a rezultatelor masurilor de promovare si informare.

Subactiuni :

e1) studii, expertiza, pre-teste de validare a noilor produse, focus-grupuri, paneluri, finalizate cu un raport de evaluare

Actiunile eligibile includ in masura in care este necesar cheltuieli de personal, transport, cazare, diurna. Cheltuielile generale vor fi evidentiate separat.

Operatiunile eligibile pentru promovarea prin informare in statele membre constau in informatii pentru consumatori in ceea ce priveste:

 1. consumul moderat de vin si riscul asociat consumului de alcool;
 2. schema de Denumiri de Origine Protejate si Indicatii Geografice Protejate a Uniunii, in special conditiile si efectele, in legatura cu calitatea specifica, reputatia sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale particulare.

Actiunile eligibile includ in masura in care este necesar cheltuieli de personal, transport, cazare, diurna. Cheltuieli generale vor fi evidentiate separat .

Activitatile de informare pot fi efectuate prin campanii de informare si prin participarea la evenimente, targuri si expozitii importante la nivel national sau la nivelul Uniunii.

Activitatea de promovare pe pietele tarilor terte se refera la vinurile cu D.O.C./I.G.P. . vinuri cu indicarea soiurilor de struguri de vinificatie, iar pe actiunile de promovare prin informare pe piata interna, la consumul de vin moderat si riscul asociat consumului de alcool si la schema de Denumiri de Origine Controlate si Indicatii Geografice a Uniunii, in special conditiile si efectele, in legatura cu calitatea specifica, reputatia sau alte caracteristici ale vinului datorate mediului geografic sau originii sale particulare.

Finantarea masurii:        

                Suma acordata ca sprijin financiar din fonduri F.E.G.A. pentru finantarea activitatilor eligibile nu depaseste 50% din cheltuieli. Programul National de Sprijin introduce principiul optionalitatii pentru beneficiar in accesarea ajutorului de stat, in procent de 30% din valoarea cheltuielilor eligibile.

                      

Restructurarea si reconversia podgoriilor

 Beneficiarii masurii

Beneficiarii programelor de restructurare/reconversie sunt producatori viticoli, persoane fizice sau juridice care detin si/sau exploateaza suprafete de vita-de-vie cu soiuri nobile.

Tipul de operatiuni eligibile:

Masura de restructurare/reconversie cuprinde urmatoarele activitati:

 1. Reconversia soiurilor, care consta in schimbarea soiurilor existente in cultura cu soiuri superioare din punct de vedere calitativ sau clone din aceste soiuri. Reconversia se realizeaza prin plantare pe acelasi amplasament ori pe alt amplasament echivalent ca suprafata de vita-de-vie pentru struguri de vin;
 2. Reamplasarea parcelelor, care consta in plantarea parcelelor viticole amplasate in conditii nefavorabile pe alte amplasamente care confera conditii climatice si pedologice favorabile la nivelul aceleiasi suprafete;
 3. Modernizarea exploatatiilor viticole, care reprezinta ansamblul de masuri eligibile care conduc la cresterea eficientei si la imbunatatirea calitatii produselor vitivinicole.
 4. Replantarea plantatiilor viticole, acolo unde este cazul, in urma defrisarii din motive sanitare sau fitosanitare.

Reconversia soiurilor si reamplasarea parcelelor se realizeaza pe baza unor drepturi de replantare rezultate in urma defrisarii parcelelor viticole si drepturi de plantare provenind de pe o rezerva.

Masurile eligibile aferente restructurarii si reconversiei care vor fi finantate prin P.N.S. 2014 – 2018 vor fi urmatoarele:

 1. Pentru reconversia soiurilor:
    • proiectare, pregatire teren, plantare si instalare tutori;
    • instalare sistem de sustinere pentru conducere si palisaj.
 • 2. Pentru reamplasarea parcelelor:

 

    • defrisare, proiectare, pregatire teren, plantare si instalare tutori;
    • instalare sistem de sustinere pentru conducere si palisaj.
 • 3. Pentru modernizare:

 

   • proiectare, instalare/inlocuire sistem de sustinere pentru conducere si palisaj;
   •    modernizarea formei de conducere a vitei-de-vie prin trecerea de la cultura joasa la cultura semi-inalta si inalta;
   • modernizarea sistemului de sustinere prin inlocuirea sarmelor si instalarea a 3 randuri de sarme, din care minimum doua duble, la sistemul pentru conducere si palisaj in vederea sustinerii butucilor si conducerea lastarilor.

Finantarea masurii:        

Sprijinul financiar se acorda pe hectar pentru fiecare masura eligibila si nu depaseste 75% din valoarea costurilor pentru realizarea masurilor din cadrul programelor de restructurare/reconversie.

Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesita elaborarea de catre solicitanti a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie.

Baza de calcul este furnizata de devizul de cheltuieli pe categorii de lucrari, aferente infiintarii plantatiei viticole, deviz fundamentat de Laboratorul de Tehnologia culturii vitei-de-vie din cadrul Institutului de Cercetare – Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Valea Calugareasca din Romania, care este apoi aprobat de Institutul de Economie Agrara din cadrul Academiei Romane.

Devizul include nivelul sumelor tuturor lucrarilor manuale si/sau mecanice aferente infiintarii plantatiei viticole, utilizand normele specifice, tariful pe unitate precum si manopera aferente lucrarilor de infiintare

Acordarea sprijinului financiar pentru programele de restructurare/reconversie necesita elaborarea de catre solicitanti a unui plan individual pentru fiecare program de restructurare/reconversie, care trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

 1. suprafata minima a planului individual sa fie de 0,50 ha;
 2. suprafata minima a parcelei viticole care poate beneficia de sprijin pentru restructurare/reconversie sa fie de 0,10 ha;
 3. suprafata minima a parcelei viticole rezultata dupa restructurare/reconversie sa fie de 0,10 ha;
 4. soiurile de struguri pentru vin folosite la plantare sa fie superioare din punct de vedere calitativ;
 5. materialul saditor folosit sa fie din categoria biologica admisa de legislatia in vigoare pentru infiintari de plantatii viticole.

  

Asigurarea recoltei

Nivelul ajutorului:

Asigurarea recoltei consta in acordarea unui sprijin financiar astfel:

 1. 80 % din costul primelor de asigurare platite de catre producatori pentru a se asigura impotriva pierderilor rezultate din fenomenele climatice cu efecte adverse asimilabile dezastrelor naturale;
 1. 50% din costul primelor de asigurare platite de catre producatori pentru a se asigura impotriva:
   • pierderilor mentionate la litera a) si impotriva altor pierderi cauzate de fenomene climatice cu efecte adverse;
   • pierderilor cauzate de animale, boli vegetale sau de infestari cu daunatori.

Beneficiari:        

Beneficiarii sunt producatorii agricoli persoane fizice/juridice care asigura recolta plantatilor viticole cu struguri de vin pentru fenomenele mentionate anterior.

Operatiuni neeligibile:

Nu se acorda sprijin financiar producatorilor viticoli pentru:

 1. asigurarea recoltei plantatiilor viticole cu struguri de masa;
 2. asigurarea recoltei plantatiilor viticole cu hibrizi direct producatori interzisi;
 3. asigurarea recoltei plantatiilor viticole care fac obiectul proiectelor de cercetare si masuri destinate sa sustina astfel de proiecte;
 4. asigurarea recoltei plantatiilor viticole care fac obiectul masurilor incluse in programele de dezvoltare rurala in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala.

Conditii de eligibilitate:

In vederea aprobarii sprijinului financiar, beneficiarul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii de eligibilitate:

 1. sa faca dovada detinerii in exploatatie si a inscrierii in RF a plantatiilor cu vita-de-vie pentru care se solicita sprijin;
 2. sa faca dovada inscrierii in R.P.V. a plantatiilor cu vita-de-vie pentru care se solicita sprijin;
 3. sa faca dovada asigurarii recoltei plantatiilor cu vita-de-vie pentru care se solicita sprijin.

  

Investitii

 Operatiuni eligibile:

Sprijinul poate fi acordat pentru investitii corporale (teren, cladiri si plantatii, masini si echipamente) sau necorporale (transfer de tehnologie prin achizitionarea drepturilor de autor – intelectuale, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate) in instalatii de transformare, in infrastructura unitatii vinicole sau comercializarea vinului care imbunatatesc performanta globala a intreprinderii si se refera la urmatoarea operatiune eligibila:

(A) producerea sau comercializarea produselor viticole.

Pentru o mai buna abordare in cadrul categoriilor prevazute de legislatie, au fost stabilite doua subcategorii, in concordanta cu principalele directii privind masura de investitii, cu referire la:

 1. producerea produselor vitivinicole (de la strugure la vinul din crama, imbuteliat si etichetat);
 1. marketing-ul vinului;
 2. controlul calitatii.

      

Productia produselor vinicole (de la strugure la vinul din crame, imbuteliat si etichetat)

– cumpararea sau inchirierea echipamentelor noi, inclusiv tehnica software

Comercializarea produselor vinicole

– constructia, achizitia, inclusiv leasing-ul, sau imbunatatirea mijloacelor fixe

– achizitie/constructie/renovare/modernizare in infrastructura de vanzare si facilitatile de prezentare, de exemplu:

– vinoteci

– sali de prezentare – in care se vor prezenta si comercializa doar produsele obtinute de beneficiarul in cauza si nu alte produse.

           Finantarea masurii:

Sprijinul financiar acordat pentru masura de investitii altele decat cele finantate prin P.N.D.R. este de pana la 50% din valoarea costurilor aferente cheltuielilor eligibile din cadrul masurii.

 

Distilarea subproduselor

 Distilarea voluntara a subproduselor vinicole este o masura importanta de eliminare a acestora, partial sau in totalitate. Producatorii isi elimina astfel, o parte sau toata cantitatea de subproduse, prin livrarea acestora in vederea distilarii.

Livrarea subproduselor se face in baza unor criterii obiective si nediscriminatorii.

Sprijinul financiar este destinat distileriilor care proceseaza subproduse de vinificatie livrate pentru distilare in alcool brut, cu taria alcoolica de minimum 92% din volum. Nivelul maxim al sprijinului are ca baza de calcul costurile de colectare si procesare.

Beneficiarii masurii

Beneficiarii masurii sunt producatori vitivinicoli, persoane fizice sau juridice care detin instalatii de distilare/rafinare pentru producerea alcoolului rafinat de minim 92% folosit exclusiv in scopuri industriale sau energetice.

Finantarea masurii:

Sprijinul financiar este destinat distileriilor care proceseaza subproduse de vinificatie livrate pentru distilare in alcool brut cu taria alcoolica de minimum 92% din volum. Nivelul maxim al sprijinului are ca baza de calcul costurile de colectare si procesare. Sprijinul in cauza include o suma forfetara de compensare a costurilor de colectare a subproduselor rezultate in urma procesului de vinificatie, suma care se transfera la producator.

Alocarea financiara pe masuri

Exercitiile financiare 2014 – 2018 Valori estimative

 

 

 

Exercitiu financiar

 

 

Masuri R(CE) nr. 1234/2007 2014 2015 2016 2017 2018 Total
1 2 3 4 5 6 7 8
1 – Sistemul de plati unice Art. 103o
2 – Restructurarea si reconversia podgoriilor Art. 103q 47084,23 37350,0 35212,47 23350,0 31850,0 183846,7
3 – Recoltarea inainte de coacere Art. 103r
4 – Fondurile mutuale Art. 103s
5 – Asigurarea recoltei Art. 103t 253,3 350,0 350,0 350,0 350,0 1653,3
6 – Investitii in intreprinderi Art. 103u 0 2500 4000 4500 4500 15500
7 – Distilarea subproduselor Art. 103v 0 500,0 500,0 1000,0 1000,0 3000,0

             

Masuri si submasuri Reg. (UE) nr. 1308/ 2013            
Promovare Art. 45 362,47 7000 7637,53 9500 10000 34500
Replantarea plantatiilor viticole din motive sanitare sau fitosanitare Art. 46 alin. (3) lit. c)            
Inovare Art. 51            
Total   47700 47700 47700 47700 47700 238500