APF 7

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice si electrice hibrid plug-in
Obiective
program
Solicitarile se vor primi in perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2016.
Obiectul Programului il reprezinta dezvoltarea infrastructurii de alimentare a autovehiculelor cu energie electrica.
Scopul Programului il reprezinta stimularea utilizarii autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in si contribuirea la atingerea tintei, cu titlu indicativ de pana la 6.000 de statii de reincarcare accesibile publicului, pana in anul 2020.
Finantarea programului Finantarea se acorda in cadrul unei sesiuni pana la 900.000 lei per solicitant, reprezentand pana la 80% din cheltuielile eligibile.
Suma maxima finantata de Autoritate va fi:
a) 11.250 lei pentru o statie de reincarcare cu putere normala;
b) 157.500 lei pentru o statie de reincarcare cu putere inalta in curent continuu;
c) 13.500 lei pentru o statie de reincarcare cu putere inalta in curent alternativ.
Tipuri de proiecte Prin Program se finanteaza statiile de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in:
a) cu putere normala, echipate cel putin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
b) cu putere inalta curent alternativ, echipate cel putin cu prize sau conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul EN62196-2;
c) cu putere inalta curent continuu, echipate cel putin cu conectori ai sistemului de reincarcare combinat Combo 2, conform descrierii din standardul EN62196-3.
Solicitanti
eligibili
a) unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritoriala a municipiului, care are un numar mai mare de 50.000 de locuitori;
b) institutiile publice care au sediul sau structuri functionale pe raza unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la lit. a);
c) operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru pe raza unitatilor administrativ-teritoriale prevazute la lit. a), precum si operatorii economici care au sediul social sau puncte de lucru cu acces direct la autostrazi, drumuri europene si drumuri nationale.
Criterii de eligibilitate a proiectului a) statiile de reincarcare respecta:
1. standardul EN62196-2 pentru statiile cu putere normala;
2. standardele EN62196-2 si EN62196-3 pentru statiile cu putere inalta;
b) asigura un minim de locuri de parcare, cel putin egal cu numarul statiilor de reincarcare solicitate, destinate exclusiv incarcarii autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in, marcate corespunzator;
c) prevede instalarea fiecarei statii de reincarcare pe unul dintre amplasamentele eligibile astfel:
1. parcari publice;
2. parcari destinate sau care deservesc baze sportive, sali de spectacole, unitati hoteliere, centre comerciale, statii de alimentare cu combustibili, aeroporturi, gari;
3. parcari (spatii) cu acces direct la autostrazi, drumuri europene si drumuri nationale – statiile de reincarcare cu putere inalta mai mare de 22 kw;
d) asigura accesul permanent si nediscriminatoriu publicului la statiile de reincarcare instalate prin proiect;
e) prevede semnalizarea corespunzatoare a spatiilor in care sunt instalate statiile de reincarcare cu panou de informare.
Cheltuieli
eligibile
(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru:
a) achizitia de statii de reincarcare a autovehiculelor electrice si electrice hibrid plug-in;
b) cheltuieli cu montajul statiilor de reincarcare;
c) cheltuielile efectuate pentru realizarea si instalarea panoului de informare;
d) taxa pe valoarea adaugata aferenta proiectului pentru autoritati publice locale si institutii publice in conditiile in care aceasta a fost solicitata si nu este recuperabila, rambursabila sau compensata prin orice alte mijloace potrivit prevederilor legale.
Cheltuielile cu taxa pe valoarea adaugata (TVA) nu sunt eligibile pentru finantarea din Fondul pentru mediu in cazul solicitantilor operatori economici.
Durata de
realizare
Durata maxima de realizare a proiectului, stabilita in cadrul contractului pentru finantare, este de 12 luni.