Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă[1] care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • să fie persoane juridice române;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de finanţare;
 • să aibă studii minime de 8  clase;
 • să se încadreze într-una din formele de organizare de mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de data înființării formei respective de organizare:
 • persoană fizică înregistrată şi autorizată
 • societate cu răspundere limitată cu asociat unic/ majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale,
 • Să respecte încadrarea în categoria de microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, indiferent de forma de organizare economică;
 • să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj

 Solicitantul nu poate fi acţionar într-o altă microîntreprindere/ întreprindere mică agricolă care accesează/ a accesat submăsura 6.3.

 

Pentru evitarea creării de condiţii artificiale (Anexa nr. 19 la Ghidul Solicitantului), verificarea se face atât pentru solicitant (inclusiv persoanele fizice aflate în componența persoanei juridice care solicită sprijinul)/ beneficiar, cât şi pentru cedenţi. Nu este admisă fărâmițarea exploatațiilor agricole, în scopul creării în mod artificial de condiții necesare pentru a beneficia de sprijin.

 

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii:

 • are o dimensiune economică cuprinsă între 000 – 11.999 € S.O.
 • este înregistrată cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului, în Registrul Unic de Identificare[1] – APIA și/sau în Registrul Național al Exploatațiilor2 – ANSVSA, ANZ, precum şi la Primărie în Registrul agricol2, de către solicitant:
 • în nume propriu (persoană fizică) sau
 • sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3 .
 • Gestionarea eficientă a Planului de afaceri este condiționată de stabilirea domiciliului beneficiarului în UAT-ul în care exploatația este înregistrată, precum și de existența locului de muncă în același UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia (dacă este cazul).
 • Sediul social al beneficiarului va fi localizat în același UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin. Aceste condiții trebuie îndeplinite în maximum 9 luni de la data semnării Deciziei de finanțare.
 • NB! În vederea modernizării/ dezvoltării exploataţiei nu sunt permise acţiuni care să prevadă cheltuieli cu echipamente sau utilaje second-hand.

 

Oferta noastra consultanta: 1000 Euro + TVA

 

 • 500 Euro+ TVA avans
 • diferenta la aprobarea proiectului