SECTORUL VEGETAL

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii: Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producției standard).

1.1. ≥12.000 – ≤50.000 7 p

1.2. >50.000 – ≤100.000 6 p

1.3. >100.000 – ≤ 250.000 5 p

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material săditor)

2.1 legumicultură în spații protejate:

a) semințe și/ sau material săditor 25 p
b) producție 24 p

2.2 plante oleaginoase și proteice și cartofi

a) semințe și/ sau material săditor 25 p
b) producție 23p

2.3 cereale

a) semințe și/sau material săditor 25 p
b) producție 22p

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției obținute.

3.1. a) producție agricolă primară – procesare – comercializare 11 p
b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare – pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume, struguri de masă 11 p
3.2. producție agricolă primară – procesare 10p
3.3.a) integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA 10 p
b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare și comercializare – pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume, struguri de masă prin membrii din cadrul OIPA 10p
3.4. integrare producție agricolă primară cu procesare/ condiționare legume și struguri de masă și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de producători sau cooperativelor. 11 p

4. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/ sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare. Solicitanții sunt:

4.1. grupuri de producători sau cooperative formate din exploatații agricole având dimensiunea până la 12 000 SO 27 p
4.2. grupuri de producători sau cooperative formate din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >12 000 -≤ 50 000 SO 22 p
4.3. grupuri de producători sau cooperative formate din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >50.000 -≤ 100.000 SO 20 p
4.4. grupuri de producători sau cooperative formate din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >100.000 – ≤ 250.000 SO 12 p

5. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate

5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notede bonitare ICPA); 10 p
5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform notede bonitare ICPA ) 9p

6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, în funcție de:

6.1. studii superioare 11 p
6.2 studii superioare absolvite fără diplomă de licență 10 p
6.3 studii liceale, sau postliceale sau școli profesionale 9p
6.4. formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol 7p

7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă. Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apă de:

7.1. peste 20% 5p
7.2. >10% – ≤20% 4p

8. Principiul soiurilor autohtone 8.1. Solicitantul își propune sau demonstrează prin proiect că obține/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. max. 4 p

 

SECTORUL ZOOTEHNIC

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii: Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producției standard).

1.1. ≥12.000 – ≤50.000 17 p
1.2. >50.000 – ≤100.000 13 p
1.3. >100.000 – ≤ 250.000 11 p

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spaţii protejate, inclusiv producere de material săditor)

2.1. Ferme de reproducție din sectoarele prioritare conform principiului cu excepția bovinelor (inclusiv bubalinelor) 35 p
2.2 Bovine (inclusiv bubaline)
a) Carne 29 p
b) Lapte, inclusiv rase mixte 28 p
2.3. Suine Îngrășare 17 p
2.4. Păsări Carne/ ouă 15 p

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției obținute Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează:

3.1. a) producție agricolă primară – procesare – comercializare 6 p
b) producție agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare (în cazul produselor apicole și producției de ouă) 6 p
3.2. producție agricolă primară – procesare 5 p
3.3. a) integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare prin membrii din cadrul OIPA 5 p
b) integrare producție agricolă primară, inclusiv condiționare și comercializare (în cazul produselor apicole și producției de ouă) prin membrii din cadrul OIPA 5 p
3.4. integrare producție agricolă primară cu procesare/ condiționare (produse apicole și producție ouă) și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de producători sau cooperativelor 6 p

4. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni mici și/ sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale în vigoare. Solicitanții sunt:

4.1. grupuri de producători sau cooperative formate din exploatații agricole având dimensiunea de până la 12.000 SO 25 p
4.2. grupuri de producători sau cooperative formate din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >12.000 – ≤ 50.000 SO 22 p
4.3. grupuri de producători sau cooperative formate din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >50.000 – ≤ 100.000 SO 20 p
4.4. grupuri de producători sau cooperative formate din exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >100.000 – ≤ 250.000 SO 12 p

5. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate

5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA); 9 p
5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform studiului ICPA). 8 p

6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei agricole Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută prin proiect, în funcție de:

6.1. studii superioare 10 p
6.2 studii superioare absolvite fără diplomă de licență 9 p
6.3. studii liceale, postliceale sau școli profesionale 7 p
6.4. formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol 6 p

7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă. Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apă de:

7.1. peste 20%; 0 p
7.2. >10% – ≤20% 0 p

8. Principiul raselor autohtone 8.1. Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/ deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de rase autohtone (indigene) pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. Max. 4 p