PNDR 4.1a – Redeschidere sesiune depunere

15 Februarie 2019

Masura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole
Beneficiari eligibili

Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificarile si completarile ulterioare;
·           Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
·           Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare;
·           Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·           Societate in comandita simpla – SCS (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·           Societate pe actiuni – SA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·           Societate in comandita pe actiuni – SCA (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·           Societate cu raspundere limitata – SRL (infiintata in baza Legii nr. 31/ 1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);
·           Societate comerciala cu capital privat (infiintata in baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile si completarile ulterioare);
·           Institutele de cercetare – dezvoltare, statiunile si unitatile de cercetare-dezvoltare si didactice pomicole cu personalitate juridica, de drept public sau privat (infiintate in baza Hotararii de Guvern de infiintare si functionare specifice , in cazul celor de drept public, si in baza statutului de functionare, in cazul celor de drept privat)
·           Societate agricola (infiintata in baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificarile si completarile ulterioare);
·           Societate cooperativa agricola infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri;
·           Cooperativa agricola infiintata in baza Legii nr. 566/ 2004, art.6cu modificarile si completarile ulterioare, care activeaza in sectorul pomicol,iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri;
·            Grup de producatori (Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, cu completarile si modificarile ulterioare) care activeaza in sectorul pomicol, iar investitiile realizate deservesc in totalitate interesele propriilor membri.
·           Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (mentionate in Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu modificarile si completarile ulterioare);

Cheltuieli eligibile

·         reconversia plantatiilor existente, inclusiv costurile pentru defrisare, materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula si ploaie, echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor
·         infiintarea de plantatii pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, sisteme de protectie pentru grindina, inghet, canicula si ploaie,
·         infiintarea si modernizarea pepinierelor pentru producerea de material de inmultire si material de plantare fructifer inclusiv costurile pentru materiale de plantare, sisteme de sustinere, pregatirea solului, lucrari de plantare, plase antigrindina etc.;
·         infiintarea, extinderea si/sau modernizarea sistemelor de depozitare, conditionare, si ambalare si a unitatilor de procesare la nivelul exploatatiei, inclusiv unitati de procesare mobile, containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera preracire, grup containere conditionare.
·         sisteme audio/video de supraveghere, monitorizare si control a plantatiei si a fluxurilor tehnologice din exploatatia pomicola, sisteme de iluminat perimetral al plantatiei pomicole si/sau al zonelor unde se desfasoara procesele tehnologice ale exploatatiei pomicole, statie meteo aferenta plantatiei pomicole;
·         pentru respectarea conditiilor de igiena, de protectie a muncii, sanitar-veterinare si a fluxului tehnologic, sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul sefului de ferma, spatiu pentru pregatirea si servirea mesei etc.).
·         achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, inclusiv echipamente de irigatii la nivelul exploatatiilor, remorci agricole/tehnologice, in limita valorii de piata a bunului respectiv. Atentie! Este considerata cheltuiala eligibila doar leasingul financiar, cu obligatia ca bunul sa intre in proprietatea beneficiarului pana la ultima plata.
·         achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, in scopul comercializarii produselor in cadrul lanturilor scurte, respectiv:
o   Autoizoterme (cu frig sau fara)
o   Rulote si autorulote alimentareAceste mijloace de transport pot fi utilizate dupa caz, pentru transportul materiei prime, comercializarea produselor agricole primare, a produselor conditionate si/sau procesate, cu conditia respectarii definitiei lantului scurt.
·         amenajarea, constructia, dotarea spatiilor de desfacere din cadrul exploatatiei si alte activitati de marketing (autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale si alte produse din sectorul pomicol).
·         cheltuielile de marketing sunt eligibile si urmatoarele investitii, doar in limita a 5% din valoarea eligibila a proiectului fara a depasi 30.000 euro:
– infiintarea unui site pentru promovarea si comercializarea produselor proprii atat cele in stare proaspata cat si cele conditionate si/sau procesate
– crearea conceptului de eticheta pentru produsele comercializate, inclusiv costurile cu crearea/achizitionarea si/sau inregistrarea marcii beneficiarului
– crearea brandului/brandurilor produsului/produselor conditionate si/sau procesate care vor face obiectul comercializarii. Sunt eligibile si costurile cu achizitionarea si/sau inregistrarea brandului/brandurilor acestor produse.Aceste cheltuieli sunt incadrate in componenta de comercializare, iar intensitatea sprijinului aplicabila este cea aferenta submasurii 4.2a
·         imprejmuirea suprafetelor pe care se realizeaza investitia si drumuri de exploatare (in cadrul fermei);
·         investitii care vizeaza imbunatatirea performantelor de mediu ale exploatatiilor pomicole (cresterea eficientei energetice a cladirilor, anveloparea cladirilor, achizitionarea de instalatii de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatatiei);
·         completarea golurilor cu puieti in plantatiile de pomi si arbusti (replantare);Procentul de puieti inlocuiti va fi prevazut in proiectul de plantare (infiintare si/sau reconversie) avizat de un institut pomicol sau de o statiune pomicola din zona, insa nu poate depasi 5%. Daca proiectul prevede un procent mai mare decat cel mentionat anterior, diferenta este considerata cheltuiala neeligibila.
·         conformarea cu standardele Uniunii Europene, in cazul mentionat in art. 17 (5), din Reg. 1305/2013;
·         achizitionarea sau dezvoltarea de software si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci in conformitate cu la art 45 (2) (d) din Reg. 1305/2013;