Masura :II.2 Investitii productive in acvacultura

CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL?

Intreprinderile si ONG‐urile cu activitate economica din domeniul acvaculturii

CE ACTIVITATI SUNT FINANTATE IN CADRUL ACESTEI MASURI?

‐Investitii noi productive;

‐Investitii privind modernizarea fermelor

‐Diversificareaproductiei si a speciilor de cultura.

‐Diversificarea surselor de venituri si cresterea profitabilitatii fermelor prin dezvoltarea turismului si pescuitului recreativ

CATI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTULUI?

Cuantumul sprijinului financiar nerambursabil acordat in cadrul unei Cereri de finantare este de:

‐50% din valoarea eligibila a proiectului(inclusiv TVA eligibila) pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONG‐uri cu activitate economica in domeniul acvaculturii;

‐30%din valoarea eligibila a proiectului(inclusiv TVA eligibila) pentru intreprinderile care nu se incadreaza in definitia IMM‐urilor si ONG‐urilor cu activitate economica in domeniul acvaculturii.

 

Categoriile de solicitanti eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile prin POPAM sunt cei care au ca obiect de activitate inregistrat –Cod CAEN 0321 –„Acvacultura maritima” sau 0322 –„Acvacultura in ape dulci”.

Sunt eligibile pentru finantare atat intreprinderile care au istoric de functionare, cat si intreprinderile nou infiintate, organizate sub urmatoarele forme:Persoana fizica autorizata, intreprindere individuala si intreprindere familiala (infiintate in baza O.U.G. nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare);Societate in nume colectiv –SNC, societate in comandita simpla –SCS, societate pe actiuni –SA, societate in comandita pe actiuni –SCA, societate cu raspundere limitata –SRL (infiintate in baza Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare);Regii autonome care au obiect de activitate inregistrat „acvacultura”;Asociatii infiintate legal care desfasoara activitate economica

  • Microintreprindere: pana la 9 salariati si o cifra de afaceri anuala < 2 mil. euro sau detine active totale de pana la 2 mil. euro, echivalent in lei;
  • Intreprindere mica: intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala < 10 mil. euro sau detine active totale de pana la 10 mil. euro, echivalent in lei;
  • Intreprindere mijlocie: intre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala < 50 mil. euro, echivalent in lei, sau detine active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 mil. euro;
  • Intreprindere mare: peste 250 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala > 50 mil. euro, echivalent in lei

Activitati eligibile

a) investitii productive in acvacultura;

b) investitii indiversificarea productiei de acvacultura si a speciilor de cultura;

c) investitii in modernizarea unitatilor de acvacultura, inclusiv imbunatatirea conditiilor de lucru si de siguranta a lucratorilor din domeniul acvaculturii;

d) investitii in imbunatatirea si modernizarea referitoare la sanatatea si bunastarea animalelor, inclusiv achizitionarea de echipamente in scopul de a proteja fermele impotriva animalelor salbatice de prada;

e) investitiile care vizeaza sporirea calitatii sau a valorii produselor deacvacultura;g) investitii in refacerea iazurilor sau a lagunelor existente utilizate pentru acvacultura prin indepartarea mAlului sau investitiile menite sa previna depunerea mAlului

f) investitii in diversificarea veniturilor obtinute de intreprinderile din domeniul acvaculturii prin dezvoltarea unor activitati complementare;