Masura: II.3 Investitii productive in acvacultura –eficienta resurselor, reducerea utilizarii de apa si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizarii apei

Sisteme de acvacultura inchise in care produsele de acvacultura sunt crescute in sisteme inchise cu recircularea apei

Solicitanti eligibiliCategoriile de solicitanti eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile sunt cei care au ca obiect de activitate inregistrat –Cod CAEN 0321 –„Acvacultura maritima” sau 0322 –„Acvacultura in ape dulci”. Sunt eligibile intreprinderile avand istoric de functionare cat si intreprinderi nou infiintate, asociatiile si Regiile autonome care au ca obiect de activitate acvacultura

  • sunt sprijinite investitiile care promoveaza sistemele de acvacultura inchise in care produsele de acvacultura sunt crescute in sisteme inchise cu recircularea apei, reducandu-se la minimum cantitatea de apa utilizata. Totodata, se va sprijini introducerea in acvacultura de specii cu valoare economica ridicata, in special din ihtiofauna autohtona, cum ar fi pastrav, salau, calcan, stiuca, lin, crap, sturioni (inclusiv polyodon), somn european si moluste. Aceasta prioritizare se reflecta in criteriile de selectie.

Cuantumul sprijinului financiar neramabursabil acordat in cadrul acestei Cereri de finantare este de:-50% din valoarea eligibila a proiectului(inclusiv TVA eligibil) pentru microintreprinderi, intreprinderi mici, mijlocii si ONG-uri cu activitate economica in domeniul acvaculturii;-30%din valoarea eligibila a proiectului(inclusiv TVAeligibil) pentru intreprinderile mari