PROGRAMUL OPERATIONALPENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME2014 –2020

Masura I.6: Diversificarea veniturilor si noi forme de venit Tipul apelului: competitiv, cu termen limita de depunere

Beneficiari eligibili:

– pescarii, persoane fizice autorizate sau juridice care:

-detin sau urmeaza sa detina competente profesionale corespunzatoare noilor activitati dezvoltate;

-au minim 60 de zile de pescuit comercial in ultimele 24 de luni.

TIP INVESTITII:

 • investitii in turismul pentru pescuitul cu undita
 • restaurante cu specific pescaresc

Procent finantare:

 • sprijinului financiar nerambursabil acordat in cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte este de maxim 50 % din valoarea totala eligibila rezultata din bugetul previzionat in planul de afaceri pentru fiecare operatiune si nu depaseste suma maxima de 75000 EUR(inclusiv TVA eligibil) echivalentul in LEI la cursul INFOREURO precizat in anuntul de lansare a apelului.

Criterii de eligibilitate a solicitantilor

 • Solicitantul areca obiect de activitate inregistrat in domeniul pescuitului(coduri CAEN 0311-Pescuitul maritim, 0312-Pescuitul in ape dulci).
 • Solicitantul are minim 60 de zile de pescuit comercial in ultimele 24 de luni

.·Solicitantul detine sau urmeaza sa detina competente profesionale corespunzatoare noilor activitati dezvoltate in cadrul proiectului intr-o perioada de gratie de maximum 24 de luni de la data semnarii contractului de finantare, dar nu mai tarziu de ultima transa de plata

Turismul pentru pescuitul cu undita poate cuprinde activitati cum ar fi:

 • investitii necesare turismului pentru pescuitul recreativ –sportiv pe pontoane(Ex:Casute cu ponton individual cu dotarile aferente);
 • investitii necesare pescuitului recreativ –sportiv pe ambarcatiuni.oachizitia de ambarcatiuni cu destinatie recreativa. Investitii necesare realizarii unor centre de pescuit recreativ sportiv.
 • structuri de primire turistice cu functiuni de cazare aferente pescuitului recreativ sportiv.
 • restaurante cu specific pescaresc;
 • investitii noi;
 • adaptarea/modernizarea unor cladiri existente.
 • achizitia de dotari specifice restaurantelor.