Potrivit unei hotarari de guvern adoptata in sedinta de miercuri, investitiile in centrale de cogenerare de inalta eficienta vor fi sprijinite printr-o schema de ajutor de stat.

Schema se adreseaza intreprinderilor mari, mijlocii si mici (inclusiv microintreprinderi), pentru capacitatile nou instalate sau renovate.

Schema de ajutor se aplica pentru proiectele care propun ca actiuni:

·       Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta (maximum 8 Mwe) pe gaz natural si biomasa la nivelul intreprinderilor;

·       Realizarea/modernizarea centralelor electrice de cogenerare de inalta eficienta care utilizeaza gaze reziduale provenite din procese industriale la nivelul intreprinderilor.

Bugetul total alocat schemei de ajutor este de 81,1 milioane euro si este gestionat prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

Ajutorul nerambursabil se acorda sub forma de alocari pe proiect, suma  maxima care se poate acorda fiind de 15 milioane de euro.

Beneficiari sunt societatile din industrie/administratorii de parcuri industriale sau distribuitorii de energie termica al parcurilor industriale cu consumuri energetice de peste 200 tep (tone echivalent petrol)/an, care pot dovedi un necesar util de energie termica pentru procesele industriale cu o durata de minim 4000-5000 h/an si care necesita simultan si o cantitate suficienta de energie electrica ce poate fi asigurata de grupuri de cogenerare.

Costurile eligibile sunt:

·       costurile suplimentare de investitii pentru echipamentele necesare pentru ca instalatia sa functioneze ca instalatie de cogenerare de inalta eficienta, in comparatie cu instalatiile conventionale de energie electrica sau de energie termica de aceeasi capacitate;

·       costurile suplimentare de investitii pentru modernizarea in vederea obtinerii unei eficiente sporite in cazul in care o instalatie existenta atinge deja pragul de inalta  eficienta.

Numarul estimat de beneficiari este de 50 de intreprinderi.

Schema de ajutor de stat se aplica pana la data de 31 decembrie 2020.

Implementarea schemei de ajutor are ca obiective realizarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, mai ecologica si mai competitiva, conducand la dezvoltare durabila si, totodata, la atingerea obiectivelor Uniunii de crestere cu 20% a eficientei energetice pana in 2020 si a obiectivului global stabilit prin Directiva 2012/27/UE a Parlamentului european si a Consiliului de a se economisi cel putin 20% din consumul de energie primara la nivelul Uniunii.

Sprijinul financiar este destinat atingerii obiectivelor asumate de Romania in cadrul „Axei prioritare 6 – Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon, obiectivul Specific 6.4 – Cresterea economiilor in consumul de energie primara produsa in sisteme de cogenerare de inalta eficienta” din cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

SC 2000-LCH SRL a proiectat pana in prezent 6 astfel de centrale cu capacitati intre 0.6-3,4 Mwh.

Toate proiectele au fost totodata finantate din fonduri europene ca urmare a serviciilor complete oferite de societatea noastra.