GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE

Nr. Crt. Criterii Puncte
Domeniul de activitate
A 1 Producție 40
2 Programare IT – cod CAEN 6201 40
3 Industrii creative 35
4 Servicii 30
5 Comerț și alte activități 25
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul intreprinderii
B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent

(cu normă întreagă) creat în plus față de cel obligatoriu

 

20

 

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă din categoria persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer
C 7 Cel puțin 2 locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolvenți după anul 2012/ somer 25
8 Cel puțin 1  loc de muncă ocupat de persoană defavorizată*/absolvent după anul 2012/somer 20
* definită conform Hotărârii de Guvern nr. 799/2014
Criterii aferent investiției
D 9 Echipamente tehnologice și software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri 10
10 Caracter inovativ al investiției 5

 

Punctajul maxim care se poate obține este de 100 puncte.

Punctajul minim pentru admitere la finanțare este 50 puncte.

La punctaje egale va prevala:

– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;

– numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/absolventi după anul

2012/șomeri

– achiziția de echipamente tehnologice;

– activitatea pe care accesează programul;

– data și ora înscrierii în program.

 

Ai alte intrebari? SMS la 0732.122.639 cu mesajul SUN.

Si pentru ca suntem siguri de succesul proiectelor noastre nu percepem AVANS pentru serviciile de consultanta.