Proiectele pot fi depuse în perioada: 17 decembrie 2018 – 14 februarie 2019.

Beneficiari

 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) centrate pe domeniul TIC 
 • Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii)/ Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC

Valoarea finanțării

min. 500.000 Euro – max. 3.500.000 Euro

Intensitate:

 • Pentru cheltuieli de personal: max. 80% 
 • Pentru investiţii: max. 70% 

Cheltuieli eligibile:

Ajutoarele regionale pentru investiţii – intensitatea maximă: 70%

 • Achiziţionare de hardware TIC şi a altor dispozitive aferente (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune)
 • Amenajare data center
 • Achiziţionarea aplicaţiilor software/ licenţelor necesare implementării proiectului
 • Realizarea unui website/ portal şi achiziţionarea numelui de domeniu
 • Achiziția de imobile/terenuri

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare – intensitate maximă: 80%

 • Cheltuielile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar
 • Achiziții de servicii de dezvoltare de la terți, brevete/ licențe din surse externe

 Ajutor de minimis – intensitate maximă: 100%

 • Cheltuieli privind cercetarea de piață
 • Cheltuieli de informare şi publicitate
 • Cheltuieli pentru instruire/ formare profesională specifică
 • Cheltuieli pentru auditare intermediară/ finală a proiectului: auditare financiară și auditare tehnică
 • Cheltuieli aferente managementului intern de proiect
 • Cheltuieli cu abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului