Modernizare si procesare cu finantare de pana la 90%

Conform ghidului consultativ 4.1 – Investitii in exploatatii agricole a aparut o noutate.
În cazul tuturor proiectelor care includ activităţi de procesare și/ sau marketing la nivelul fermei, rata sprijinului aplicabilă întregului proiect este cea specifică sM 4.1 respectiv 50-90% cu condiția ca investiția să vizeze propriile produse agricole.

Această prevedere se aplică și cooperativelor agricole și grupurilor de producatori care realizează astfel de investiții in folosul membrilor săi iar investiția este amplasată în cadrul exploatației unuia/unora dintre membri.
Exemple:

O ferma de vaci/oi/capre care se modernizeza prin achizitia de utilaje agricole, mulgatori, modernizare/extindere grajduri, daca-si propune sa faca si procesarea produselor proprii finantarea este corespunzatoare SubMasurii 4.1 respectiv 50%, 70% sau, cel mult, 90%.

O ferma de legume/sera care se modernizeza sau infiinteaza prin achizitia de utilaje agricole, modernizare/extindere sere/solarii, daca-si propune sa faca si procesarea produselor proprii (exemplu conserve) finantarea este corespunzatoare SubMasurii 4.1 respectiv 50%, 70% sau, cel mult, 90%.