SUN 2019

 • SUN 2019

  SUN 2019...
 • POR 2.1. Update

  3 din cele 5 Agentii de Dezvoltare regionala pe teritoriul carora pot fi depuse proiecte in cadrul apelului 2019 a POR 2.1.a – microintreprinderi au publicat statistici privind proiectele ce s-au inscris deja in competitie. ADR Nord-est – 52 proiecte inscrise, reprezentand 31% din bugetul alocat apelului; ADR Vest – 29 proiecte inscrise, reprezentand 44.94% din bugetul alocat apelului;… Adr Centru – 32 proiecte...
 • Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – 15.000 euro neramb

  Solicitanţii (reprezentanții legali) eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură trebuie să îndeplinească următoarele condiţii obligatorii: să fie fermieri care au drept de proprietate și/sau drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă[1] care intră în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice neautorizate; să fie persoane juridice române; să acţioneze în nume propriu; să aibă vârsta de cel puţin 18 ani...
 • POR 2.1.A Cea mai bună oportunitate pentru dezvoltarea afacerii tale!

  Indiferent de tipul producției afacerii tale, noi îți oferim soluții de finantare complete, adaptate nevoilor tale de dezvoltare. Demarează proiectul de finanțare cu noi și vei avea siguranța CALITĂȚII și a TERMENELOR ASUMATE, astfel încât proiectul tău să se dezvolte conform planului.   CONDIȚII PRINCIPALE – CRITERII DE ELIGIBILITATE Firma este înființată înainte de 03.01.2018; Firma se încadreaza în categoria MICROINTREPRINDERILOR (între 1 –...
 • Consultanta POR 2.1A

  Proiectele se depun în perioada 8 iulie 2019 – 8 noiembrie 2019. Ce se finanțează? lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe; achiziţionarea de...
 • Ghidul solicitantului final în cadrul apelului dedicat microîntreprinderilor a fost pu

  Proiectele se depun în perioada 8 iulie 2019 – 8 noiembrie 2019. Ce se finanțează? lucrări de construire/ extindere/ modernizare a spaţiilor de producţie/prestare de servicii ale microîntreprinderilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI); achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe; achiziţionarea de...
 • GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR

  Programul Operaţional Regional 2014-2020 Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri    Microîntreprinderi GHIDUL SOLICITANTULUI CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR   În cadrul prezentului document prin Ghidul general se întelege documentul...
 • Se lansează un nou apel pentru finanțarea microîntreprinderilor POR 2.1 A ! Proiectel

  Conform unui comunicat oficial publicat astăzi, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi. Calendarul estimativ al apelului de proiecte: Publicarea ghidului specific, pe www.inforegio.ro: 6 mai 2019 Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul MySMIS: 8 iulie – 8 noiembrie 2019. Față de primul apel de proiecte organizat...
 • POR 2.1 – 200.000 Euro nerambursabili

  Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va lansa un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiții POR 2.1.A – Microîntreprinderi. Calendarul estimativ al apelului de proiecte: Publicarea ghidului specific, pe www.inforegio.ro: 6 mai 2019. Perioada de depunere a proiectelor, doar prin intermediul MySMIS: 8 iulie – 8 noiembrie 2019. În cadrul acestui apel nu se vor putea depune proiecte pentru investițiile localizate...
 • Bucuresti Start-up City

  Programul „Bucharest Start-up City” Alocare financiară Pentru un numar maxim de 200 de beneficiari Pentru un ajutor de minimis în sumă maximă de 50.000 euro, respectiv 236.985 lei/beneficiar , reprezentand maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Beneficiari eligibili Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ criteriile: Criterii eligibilitate solicitant a)sunt înregistraţi conform Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale b)sunt IMM ((au până la...
 • Investitii in exploatatii pomicole – 2019

  Masura activa incepand cu 15.02.2019 Sprijinul acordat prin aceasta sub-masura, va contribui la: ·      Cresterea competitivitatii, diversificarea productiei, cresterea calitatii produselor obtinute si imbunatatirea performantei generale a exploatatiilor pomicole; ·      Cresterea valorii adaugate a produselor prin sprijinirea procesarii fructelor la nivelul fermei si a comercializarii directe a produselor obtinute; ·      Dezvoltarea lanturilor scurte de aprovizionare; ·      Eficientizarea costurilor de productie prin promovarea producerii si...
 • Investitii productive in acvacultura –eficienta resurselor, reducerea utilizarii de ap

  Masura: II.3 Investitii productive in acvacultura –eficienta resurselor, reducerea utilizarii de apa si substante chimice, sisteme de recirculare pentru reducerea la minimum a utilizarii apei Sisteme de acvacultura inchise in care produsele de acvacultura sunt crescute in sisteme inchise cu recircularea apei Solicitanti eligibiliCategoriile de solicitanti eligibili care pot accesa fonduri nerambursabile sunt cei care au ca obiect de activitate inregistrat –Cod CAEN 0321...
 • Investitii productive in acvacultura

  Masura :II.2 Investitii productive in acvacultura CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL? Intreprinderile si ONG‐urile cu activitate economica din domeniul acvaculturii CE ACTIVITATI SUNT FINANTATE IN CADRUL ACESTEI MASURI? ‐Investitii noi productive; ‐Investitii privind modernizarea fermelor ‐Diversificareaproductiei si a speciilor de cultura. ‐Diversificarea surselor de venituri si cresterea profitabilitatii fermelor prin dezvoltarea turismului si pescuitului recreativ CATI BANI SE POT PRIMI PENTRU IMPLEMENTAREA...
 • Investitii in turismul pentru pescuitul cu undita, restaurante cu specific pescaresc

  PROGRAMUL OPERATIONALPENTRU PESCUIT SI AFACERI MARITIME2014 –2020 Masura I.6: Diversificarea veniturilor si noi forme de venit Tipul apelului: competitiv, cu termen limita de depunere Beneficiari eligibili: – pescarii, persoane fizice autorizate sau juridice care: -detin sau urmeaza sa detina competente profesionale corespunzatoare noilor activitati dezvoltate; -au minim 60 de zile de pescuit comercial in ultimele 24 de luni. TIP INVESTITII: investitii in turismul pentru...
 • O noua sesiune – Infiintare exploatatii pomicole

  PNDR 4.1a – Redeschidere sesiune depunere 15 Februarie 2019 Masura 4.1a – Investitii in exploatatii pomicole Beneficiari eligibili Persoana fizica autorizata (infiintata in baza OUG nr. 44/ 2008), cu modificarile si completarile ulterioare; ·           Intreprinderi individuale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare; ·           Intreprinderi familiale (infiintate in baza OUG nr. 44/ 2008) cu modificarile si completarile ulterioare; ·           Societate in nume colectiv – SNC (infiintata in...
 • Finantari livezi pomi fructiferi, capsuni, arbusti

  INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE “PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, SUBMĂSURA 4.1 a, INVESTIŢII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE Prin acest program se finanțează cu procente între 50% şi 90% investiţiile realizate pentru reconversia plantațiilor existente, înființarea, extinderea şi/ sau modernizarea exploataţiilor POMICOLE (pomi fructiferi, arbuşti fructiferi şi căpşuni). Valoarea maximă a finanţării nerambursabile este stabilită astfel: – 100.000 – 200.000 euro, pentru proiectele...
 • Redeschidere POPAM 2019- acvacultura

    Incepând cu data de 15.02.2019, DGP AMPOPAM intenționează să deschidă apeluri de depunere a proiectelor pentru următoarele măsuri: I.1 – Inovare; I.2 – Servicii de consiliere; I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venit; I.15 – Limitarea impactului pescuitului asupra mediului marin și adaptarea pescuitului la protecția speciilor; I.21 – Eficiența energetică si atenuarea schimbărilor climatice-Inlocuirea sau modernizarea motoarelor (pescuit marin); I.21...
 • Fonduri industrie

  Programul Operational Regional 2014-2020 Axa prioritara 2 – Îmbunatatirea competitivitatii întreprinderilor mici si mijlocii Prioritatea de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor   Regiunile in cadrul carora se pot solicita finantari in cadrul axei prioritare 2 sunt: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru   Investitiile eligibile pentru co-finantare prin ajutor...
 • Calendar AFIR 2019

  ...
 • Finanțare nerambursabilă pentru dezvoltare de software, aplicații, soluții IT prin P

  Proiectele pot fi depuse în perioada: 17 decembrie 2018 – 14 februarie 2019. Beneficiari Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii) centrate pe domeniul TIC  Întreprinderi (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii)/ Consorţii (parteneriate) de microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC Valoarea finanțării min. 500.000 Euro – max. 3.500.000 Euro Intensitate: Pentru cheltuieli de personal: max. 80%  Pentru investiţii: max. 70%  Cheltuieli eligibile:...
 • PNDR 4.2 GBER 2019

  FINANTARE PENTRU INVESTITII IN PROCESAREA & MARKETINGUL PRODUSELOR AGRICOLE ÎN VEDEREA OBŢINERII DE PRODUSE ALIMENTARE (Schema de ajutor de stat GBER) “PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ 2014 – 2020”, Schema de ajutor de stat GBER Prin acest program se finanțează investiţiile care contribuie la: – introducerea de noi tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse de o calitate superioară şi deschiderea de noi...
 • PNDR 2019

  In primul trimestru al acestui an vor fi disponibile fonduri pentru Submăsurile (sM): – 4.1a – Investiții în exploatațiile pomicole (51.013.105 euro), – 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – irigații (200.000.000 euro), – 5.1 – Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile (14.775.003 euro) și...
 • Oferta noastra – Startup Nation 2018

  2000 LCH PRIMUL PAS CATRE UN PROIECT DE SUCCES Oferta START UP NATION 2018 – avans ZERO. Oferta valabila in toata tara. Va prezentam oferta noastra privind serviciile de consultanta inca de la alegerea domeniului de activitate, infiintarea firmei, alegerea echipamentelor, realizarea bugetului si  pana la semnarea contractului de finantare, realizarea achizitiilor, rambursarea banilor si finalizarea cu succes a proiectului, pentru accesarea programului START UP...
 • Echipa 2000 LCH va ureaza un an nou fericit !!!

  ...
 • Lansare Startup Nation – 27.12.2018

  Tabel costuri salariale anuale in functie de numarul de angajati Salariu Cost anual 1 angajat Cost anual 2 angajati Cost anual 3 angajati Cost anual 4 angajati NET Cu taxe 1260 2123 25476 50952 76428 101904 1500 2564 30768 61536 92304 123072 1750 3026 36312 72624 108936 145248 2000 3486 41832 83664 125496 167328 SFAT: Inainte de a va suma un numar mare de...
 • Incepe STARTUP NATION 2018

  In perioada urmataore, dupa dta de 18.12.2018 vor incepe inscrierile in cadrul Programului Start-up Nation 2018...
 • Startup Nation 2018 – Publicare Ghid Nou

    Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start –up Nation     Obiectivul Programului Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și...
 • Lansare Startup Nation 2018

  Lansare Startup Nation 2018 Apelul de proiecte pentru Programul Start-up Nation 2018 ar putea fi lansat de Ziua Naţională a României, 1 Decembrie, a declarat, vineri, la Deva, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, Ştefan Radu Oprea, în cadrul unei sesiuni de informare organizată pentru prezentarea noutăţilor legate de ghidul solicitantului. „Este dorinţa mea de a deschide apelul în data de 1...
 • SUN 2018 – Plan de afacere – continut cadru actualizat

  Anexa 1 la schema de ajutor de minimis  CONŢINUT PLAN AFACERI Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start –up Nation     Notă:  Planul de afaceri este parte integranta din procedura de implementare a proiectului. Necompletarea explicită a tuturor câmpurilor conduce la respingerea proiectului. Exactitatea, veridicitatea și corectitudinea informațiilor completate și încărcate in aplicația programului sunt responsabilitatea integrală și exclusivă a persoanei...
 • SUN 2018 – Aplica cu un click

  Loading…...
 • Relansare POR 2.2

  Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii Prioritatea de investitii 2.2 ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: Investiții în active corporale: Lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică,...
 • Fabricarea de ambalaje de carton

  Punctaj maxim: 100 puncte – Minim 2 locuri de muncă, minim 1 loc pentru absolvenți după 2012, șomeri, persoane din categorii defavorizate –  Echipamente tehnologice în valoare de minim 60% din valoarea proiectului – Locația de implementare a proiectului în mediul urban sau rural pe teritoriul României cu excepția județelor: București, Cluj, Ilfov Domeniul de activitate se incadreaza in clasa: productie Descrierea activitatii: Cu ajutorul Programului...
 • Start-up Nation – pe scurt

  contact: consultanta@2000LCH.ro // 0732.122.640 Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile: 1. Echipamente tehnologice, maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale; În această categorie sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli...
 • A aparut ghidul SUN 2018

     GHIDUL SOLICITANTULUI PROGRAMUL START-UP NATION 2018   Prezentul ghid se adresează întreprinzătorilor, în scopul orientării lor în accesarea finanţărilor nerambursabile pentru apelul de proiecte în cadrul Programului START-UP NATION. Acest ghid prezintă regulile pentru pregătirea, întocmirea şi înregistrarea online a planurilor de afaceri şi descrie modalitatea de înscriere în program, selecţie, aprobare şi implementare a acestora.   CUPRINS Introducere…………………………………………………………………pag.3 Obiectivul Programului…………………………………………………….pag.3 Bugetul alocat al...
 • SUN 2018 – varianta 19 octombrie

    Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start –up Nation     Obiectivul Programului Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și...
 • Start-up Nation 2018: O nouă grilă de punctaj! Se renunță la închiderea aplicației

  Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat un nou proiect de ordonanță de urgență privind implementarea programului Start-Up Nation în anul 2018. Conform noului proiect, producția, serviciile (inclusiv industriile creative) vor primi punctaj maxim. Spre deosebire de primul proiect publicat în consultare la începutul lunii, Ministerul a renunțat la închiderea automată a apelului de proiect la momentul la care valoarea totală...
 • DENISTATEA IMM-urilor la nivel judetean START UP NATION 2018

  Macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete Total IMM (nr.) Populație rezidentă la 1 ian. (nr. persoane) Densitatea IMM (nr. IMM/ 100 locuitori)   (a) (b) (c)=(a)+(b) Bihor 17,945 568,969 3.15 Bistrita-Nasaud 6,483 282,495 2.29 Cluj 29,669 701,258 4.23 Maramures 10,326 468,333 2.20 Satu Mare 7,469 338,181 2.21 Salaj 4,888 217,331 2.25 Alba 7,894 333,488 2.37 Brasov 18,661 550,934 3.39 Covasna 3,776 206,279 1.83 Harghita...
 • Noua grila de punctaj SUN 2018

  Nr. crt. Criterii Punctaj Domeniul de activitate A 1 Producţie 30 2 Servicii (exclusiv IT) 30 3 Industrii creative 20 4 Comerţ şi alte activităţi 10 Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii B 1 Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de...
 • Relansare POR 2.2

  Programul Operațional Regional – Axa Prioritară 2 Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii – Prioritatea de investiții 2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor (POR 2.2) este o oportunitate de finanțare nerambursabilă acoperită din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat care oferă întreprinderilor micro, mici și mijlocii finanțare nerambursabilă pentru investiții cu o valoare de maximum...
 • Masurile 6.2. si 6.4. revin – Zona ITI Delta Dunarii

  Masurile 6.2. si 6.4. revin – Zona ITI Delta Dunarii Pentru detalii completati formularul de contact...
 • Punctaj Masura 4.1 Afir – sesiune 2018

  SECTORUL VEGETAL 1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii: Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea producției standard). 1.1. ≥12.000 – ≤50.000 7 p 1.2. >50.000 – ≤100.000 6 p 1.3. >100.000 – ≤ 250.000 5 p 2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și...
 • ANUNT DESCHIDERE APLICATIE INSCRIERE PROGRAMUL DE MICROINDUSTRIALIZARE

  ANUNT DESCHIDERE APLICATIE INSCRIERE PROGRAMUL DE MICROINDUSTRIALIZARE Incepand cu data de 13 august, ora 10.00, va deveni activa pe site-ul www.aippimm.ro aplicatia de inscriere in cadrul Programului naţional multianual de microindustrializare 2018. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorii economici vor completa şi transmite on-line planul de AFACERI începând cu 13.08.2018 ora 10.00, timp de 10 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până...
 • Anunt deschidere sesiune submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ ma

  Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunţă lansarea în perioada 03 august 2018 – 31 ianuarie 2019 a primei sesiuni din acest an de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” aria de aplicabilitate – naţional, inclusiv teritoriul ITI – Delta Dunării din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020). Fondurile disponibile...
 • POPAM: Anunta noi apeluri pentru depunerea cererilor de finanțare

  Direcția Generală de Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AMPOPAM) a anunțat lansarea apelurilor pentru depunerea cererilor de finanțare, în cadrul POPAM 2014-2020 pentru măsurile I.1, I.2, I.15, I.21, II.1, II.12, IV.1 și IV.3. MĂSURA I.1. – Inovare Obiectiv specific: 1.5. – Sprijinirea consolidării dezvoltării tehnologice, a inovării, inclusiv a creșterii eficienței energetice, și a transferului de cunoștințe. Perioadă de depunere: 20.07.2018, ora 14:00 – 03.09.2018, ora...
 • Lansare masura 4.1 PNDR

  Lansare masura 4.1 PNDR OFERTA NOASTRA PNDR Masura 4.1 Vegetal + Zootehnic 1. Servicii consultanta: 3% din valoarea proiectului fara a depasi 15.000 Euro+TVA si contine: scriere proiect accesare fonduri + documentatie obtinere avize: mediu, sanitar, sanitar veterinar. Conditii plata: 1500 Euro + TVA avans, diferenta la aprobarea proiectului 2. Servicii management de proiect 1% din valoarea proiectului fara a depasi 15.000 Euro+TVA si...
 • Galerie proiecte

  Peste 50 de modele fluxuri tehnologice...
 • Microindustrializare 2018

  100.000 Euro nerambursabili 75% contributie guvernamentale (100.000 EURO) 25% contributia ta (33.333 EURO)   Ce conditii trebuie indeplinite: minim 1 an functionare minim 1 angajat minim 1 Ron profit la bilantul din 31.12.2017 Activitate conform CAEN: Lista activitati eligibile aferente cod CAEN: 1011 Prelucrarea si conservarea carnii 1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)...
 • O noua sesiune – Pensiuni turistice

  AI O BALTA DE PESCUIT? Atunci:   În cadrul aceste cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea unor activităţi complementare care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor, incluzând: Investiţii la bord; Turism pentru pescuitul cu undiţa; Restaurante cu specific pescăresc; Servicii de mediu aferente pescuitului; Activităţi educaţionale care privesc pescuitul. Proiectul  poate viza una sau mai multe din activitățile...
 • Si un nou proiect – Ferma Vaci

  ...
 • Fabrica procesare carne – AFIR 2018

    Situaţia proiectata: Suprafaţa construita totala = 7372,24 mp Suprafaţa desfăşurată =8267,44  mp POT (procent de ocupare a terenului)  = 35,41 % CUT (coeficient de utilizare a terenului) = 0,39 Proiectul constă in realizarea următoarelor investiţii: Corp principal de fabricatie si vestiare, laborator, birouri, etc. Put forat, gospodarie apa si rezerva de incendiu Casa poarta Statie epurare Boxa spalare dezinfectie Alee acces Parcare auto...
 • Măsura : II.2 Investiții productive în acvacultură

  Măsura : II.2 Investiții productive în acvacultură   CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL? Întreprinderile şi ONG-urile cu activitate economică din domeniul acvaculturii.     CE ACTIVITĂȚI SUNT FINANȚATE ÎN CADRUL ACESTEI MĂSURI? – Investiţii noi productive; – Investiții privind modernizarea fermelor; – Diversificarea producţiei şi a speciilor de cultură. – Diversificarea surselor de venituri şi creşterea profitabilităţii fermelor prin dezvoltarea turismului şi pescuitului...
 • Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăpostur

  Măsura I.23. Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi – investiții de îmbunătățire a infrastructurii porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare și a adăposturilor; Construirea de adăposturi, pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor CINE POATE BENEFICIA DE SPRIJINUL FINANCIAR NERAMBURSABIL? Organisme de drept public; Pescari sau organizații de pescari sau asociații de pescari; ONG în...
 • Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit

  Măsura I.6: Diversificarea veniturilor și noi forme de venit În cadrul acestei cereri de propunere de proiecte, POPAM va acorda sprijin financiar nerambursabil pentru dezvoltarea unor activităţi complementare care contribuie la diversificarea veniturilor pescarilor, incluzând: Investiţii la bord; Turism pentru pescuitul cu undiţa; Restaurante cu specific pescăresc; Servicii de mediu aferente pescuitului; Activităţi educaţionale care privesc pescuitul. Proiectul  poate viza una sau mai multe...
 • Harta Proiectelor realizate de 2000-LCH

  PROIECT BENEFICIAR VALOARE Infiintare parc acvatic „Iazurile magice” SC RADIN IMPEX COM SRL 17.557.685 € Construirea unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz SC AGRO NEW ENERGY SA 13.265.872 € Construirea unei centrale de productie prin cogenerare de energie electrica si termica din biogaz SC SOHIPI SRL 6.013.367 € Infiintare fabrica de paine si patiserie S.C OLTINA IMPEX...
 • Crama – AFIR

  Capacitatea de productie Capacitatea de prelucrare – 1600 t struguri de vin alb, rezultand 12.000 hl must proaspat (randament 75%), rezultand 3400 hl must concentrat. Capacitate stocare = 18.000 hl. Structura sortimentara: must concentrat (25-40%) ciorchini struguri (3%) tescovina (20%) burba (1-2%) OBIECTELE DE PLAN GENERAL Corpul de productie + corp laborator + hala depozitare + sala buncar descarcare; Drumuri si platforme; Retele exterioare;...
 • Infiintare fabrica de paine, patiserie,zaharoase si paste fainoase – AFIR

  CORP DE FABRICATIE fabrica de paine, patiserie,zaharoase si paste fainoase SUBSOL Depozit Adapost protectie civila   PARTER Depozit de faina si materii prime Spatiu pregatire materii prime pentru fabricatie Spatiu framantare, procesare si coacere paine si produse de panificatie Spatiu pentru racire, feliere si ambalare Depozit produs finit Spatiu depozitare navete murdare Spatiu spalare navete Spatiu depozitare navete curate Monitorizare productie pe calculator Vestiare...
 • Ferma scroafe – AFIR

  In cadrul proiectului se propune infiintarea unei ferme cu o capacitate de 800 scroafe si 16404 cap/an purcei. Obiecte IN INCINTA HALA FERTILIZARE HALA GESTATIE HALA MATERNITATE HALA TINERET-CRESTERE FILTRU SANITAR MOARA FURAJE CAMERA FRIGORIFICA REZERVOR DEJECTII – 2 BUCATI CABINA POARTA GOSPODARIE GUNOI GOSPODARIE APA MINISTATIE EPURARE POST TRAFO IMPREJMUIRI SI PORTI DRUMURI RETELE EXTERIOARE Diagrama crestere porci: Anul 1 – Anul 5...
 • Infiintare moara grau – AFIR

  Obiect 1. Statie de primire si precuratire grau Obiect 2. Siloz grau (4 buc) Obiect 3. Siloz rezerva moara (4 buc) Obiect 4. Corp procesare grau Obiect 5. Depozit produse finite Obiect 6. Sectie braga Obiect 7. Cabina  poarta Obiect 8. Pod bascula auto Obiect 9. Gospodarie gunoi Obiect 10. Gospodarie apa + PSI Obiect 11. Imprejmuiri si porti Obiect 12. Post trafo Obiect...
 • Apel de proiecte Regio pentru entităţile de inovare şi transfer tehnologic

    MDRAP, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014-2020, a aprobat, pe data de 20 iulie 2018, versiunea finală a Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea de Investiții 1.1. – Operațiunea A: Măsuri de sprijin constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru entităţile de inovare şi transfer tehnologic (Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiţii 1.1),...
 • Fabrica nutreturi combinate – FNC – Afir 2018

  Nr Crt. Denumire obiect Suprafata construita Valoare obiect (Ron) Cost / mp 1 Obiect 1 – Fabrica de nutreturi combinate 375,00 3.552.195,92 9.472,52 2 Obiect 2 – Silozuri 1.240,00 1.718.518,67 1.385,90 3 Obiect 3 – Remiza utilaje 173,00 270.551,47 1.563,88 4 Obiect 4 – Gospodarie de apa 127,00 248.889,76 1.959,76 5 Obiect 5 – Cantar bascula 61,20 46.308,15 756,67 6 Obiect 7 – Gospodarie...
 • Comunicat AFIR – 2018 ultima sansa

  Sesiunea 2018 ultima sansa pana in 2020   Directorul general AFIR, Adrian CHESNOIU, a participat în data de 26 iunie 2018 la lucrările Comitetului de Monitorizare pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, întâlnire condusă de către Petre DAEA, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, alături de Carmen BOTEANU, director general adjunct AMPNDR. Din partea Comisiei Europene au participat Bruno CHAUVIN, șef serviciu...
 • PNDR: În perioada iulie – septembrie 2018 vor fi lansate 10 linii de finanțare pentr

  În perioada iulie – septembrie 2018 urmează să fie lansate 10 linii de finanțare dedicate dezvoltării rurale a căror valoare totală este de 836,70 milioane euro, conform calendarului publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Vor fi finanțate: investițiile în exploatațiile agricole, inclusiv ITI Delta Dunării; investițiile în procesarea/marketingul produselor agricole; investițiile pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta...
 • Colaborarea continua – Proiect Masura 4.2 Afir – Meridian Agroind

  Denumirea obiectivului de investiţii: “Modernizarea fabricii de lactate SC MERIDIAN AGROIND SRL prin achizitia de utilaje, echipamente si mijloace de transport” Beneficiarul investiţiei: Numele beneficiarului investitiei: MERIDIAN AGROIND SRL Codul unic de inregistrare: 6675589 Forma juridica de constituire: societate cu raspundere limitata Data infiintarii/Numar Registrul Comertului: J10/ 2908/ 1994 atribuit in data de 23.12.1994 Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale:...
 • Si un nou proiect incheiat – Microindustrializare

  DATE GENERALE / CERERE DE FINANTARE MICROINDUSTRIALIZARE Numele firmei: MERIDIAN AGROIND SRL Codul unic de inregistrare: 6675589 Forma juridica de constituire: societate cu raspundere limitata Data infiintarii/Numar Registrul Comertului: J10/ 2908/ 1994 atribuit in data de 23.12.1994 Data inceperii efective a activitatii: 01.12.1999 aferent cod CAEN 1051 Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale: 1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor...
 • Un nou proiect aprobat – PNDR Masura 4.1a – Pomicol

  Denumirea obiectivului de investiţii “Infiintare plantatie pomicola” prin accesarea masurii de finantare 4.1a – Investitii in explotatii pomicole derulate prin PNDR Beneficiarul investiţiei: – Denumire solicitant: S.C. Domeniul Araldei S.R.L. – Cod CAEN activitate: 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0125 Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 1039- Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor. – Forma de proprietate:  – Societati...
 • Finanțare nerambursabilă pentru dezvoltare de software, aplicații, soluții IT prin P

  Ghidul se află în consultare publică, programul urmează să fie lansat.   Vrei sa dezvolti un nou soft? Ai identificat o nouă oportunitate de afaceri? Acum este momentul potrivit să creezi o aplicație nouă. E timpul să creezi un software nou, o aplicație nouă, chiar împreună cu partea de hardware – pentru a genera mai multe venituri companiei tale. Iar acum ai oportunitatea să...
 • Afla lista activitatilor finantate prin Programul de Microindustrializare 2018

  Loading…...
 • Situația proiectelor depuse la data de 12 iulie 2018 – PNDR 2014 – 2020

  Stadiul implementării PNDR 2014-2020 la data de 05.07.2018 Submăsura Proiecte contractate Plăți efectuate Proiecte contractate (în derulare și  finalizate)  Proiecte finalizate Proiecte reziliate Nr. Valoare Nr. Valoare Nr. Valoare Submăsura 1.1 „Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe” 32 2,475,390 0 0 9 660,598 0 Submăsura 2.1 „Sprijin pentru ajutorul în vederea beneficierii de utilizarea serviciilor de consiliere” 2 479,414 0 0 0...
 • Investitii fabrici de paine

  Antreprenorii cu SRL-uri, PFA, cooperative și alte tipuri de firme vor putea accesa și în anul 2018 fonduri nerambursabile de până la 2,5 milioane de euro, pentru investiții în fabrici de bere, de înghețată, panificație sau alte afaceri în domeniul procesării produselor agricole pentru a obține produse neagricole, conform propunerii de Ghid al Solicitantului scose în dezbatere publică de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor...
 • Relansare POR 2.2

  Fonduri europene –  Valoarea finantarii nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro si maximum 1 milion euro  Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii  Prioritatea de investitii 2.2 – ”Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor” Actiunile sprijinite in cadrul prioritatii de investitii Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: Construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; Dotarea...
 • PNDR GBER 2018

  Antreprenorii cu SRL-uri, PFA, cooperative și alte tipuri de firme vor putea accesa și în anul 2018 fonduri nerambursabile de până la 2,5 milioane de euro, pentru investiții în fabrici de bere, de înghețată, panificație sau alte afaceri în domeniul procesării produselor agricole pentru a obține produse neagricole, conform propunerii de Ghid al Solicitantului scose în dezbatere publică de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor...
 • Câte 100.000 Euro de la stat pentru firme private

  DEPUNERE AUGUST 2018 Ai cel putin un an de functionare? Poti sa vii cu un aport in bani de minim 25% la investitie? Te angajezi sa creezi 4 locuri de munca noi? Activezi sau vrei sa dezvolti o afacere intr-unul din urmatoarele domenii: Sunt eligibile în cadrul Programului societăţile care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni: 10 Industria alimentară 11 Fabricarea băuturilor:...
 • Cooperativa agricola – cea mai la moda forma de organizare in agricultura CAP

  CAPITOLUL I: Dispoziţii generale Art. 1 Prezenta lege stabileşte cadrul legal al înfiinţării, organizării şi funcţionării cooperaţiei în sectorul agroalimentar. Art. 2 Cooperativa agricolă reprezintă o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de părţi, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, a implementării politicilor agricole de...
 • Ferma porci si punct sacrificare – Flux integrat – AFIR 2018

     ...
 • Ferma vaci lapte – Afir 2018

  Proiectare : 2000-LCH Consultanta: 2000-LCH Management de proiect: 2000-LCH Faza SF...
 • Posibila modificare grila punctaj PNDR 4.1 Sector vegetal

        Criterii de selecție submăsura 4.1 “Investiții în exploatații agricole” – SECTORUL VEGETAL   Nr. Crt. Principii și criterii de selecție Punctaj SECTORUL VEGETAL 1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii Max 15 17 p. 1.1≥ 12.000 – ≤50.000 15 17 p 1.2. >50.000 – ≤100.000 13 p 1.3  >100.000 – ≤ 250.000        11 p Exploatația agricolă având...
 • Calcul punctaj PNDR masura 4.1 AFIR

  In urma completarii chestionarului va rugam sa ne transmiteti prin emailla adresa LCH@minisite.ro urmatoarele: Declaratia Apia 2018 Cati actionari are societatea/ Cote actiuni/varsta/data inscriere la Apia pentru prima oara In prezent aveti culturi irigate? Daca da ce suprafata? Sunteti membrii OIPA/Grup de producatori sau Cooperative agricole? Diploma de studii administrator (facultate profil agricol/ liceu cu profil agricol / absolvent curs calificare agricultura) In urma...
 • Cum aplic la Microindustrializare 2018?

  100.000 EURO NERAMBURSABIL Aplica acum prin completarea chestionarului Loading…...
 • Accesați max. 1.000.000 EUR finanțare nerambursabilă pentru afacerea Dvs. Programul O

  Sunteți eligibil pentru obținerea finanțării dacă: ați înființat firma înainte de 03.01.2017 dacă ați avut numărul mediu de angajați de min. 3 și max. 249 în 2017 ați avut profit din exploatare în 2017 Valoarea finanțării: 200.000 – 1.000.000 Euro/proiect Investitii eligibile: construcția de hale de producție, clădiri, birouri, spații de lucru achiziționarea echipamentelor technologice (linii de producție) și/sau a utilajelor achiziționarea de echipamente...
 • Cum sa obtin un punctaj mai mare?

  Ai depus declaratia la APIA? Vrei sa accesezi masura 4.1 PNDR? Afla ce punctaj poti sa obtii si ce trebuie sa faci sa-ti maximizezi sansele de castig. ATENTIE: In cadrul ultimei sesiuni Masura 4.1 : Sector Vegetal: punctajul minim a fost de 66.4559 puncte Sector zootehnic: punctajul minim a fost de 50 puncte Montan: 61 puncte Ferma de Familie: 62 puncte   Trimite-ne o...
 • Comert 2017

  Programul de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata RELANSARE 2018   Antreprenorii cu firme mici si mijlocii din Romania pot obtine ajutoare nerambursabile de la stat de pana la 250.000 lei (circa 55.000 euro), intensitatea ajutorului fiind de 90%, ceea ce inseamna ca beneficiarul suporta minimum 10% din investitie. Obligatiile antreprenorilor: IMM-urile beneficiare sunt obligate pentru o...
 • Microindustrializare 2018

  Programul national multianual de MICROINDUSTRIALIZARE   Depunere proiecte august 2018 Programul este destinat firmelor cu activitate in industrie (codul CAEN pentru care solicita finantare este eligibil in cadrul Programului si autorizat a fi desfasurat la momentul inscrierii online) care doresc sa se modernizeze cu un ajutor de pana la 450.000 lei (100.000 euro) fiecare, intensitatea finantarii va fi de maximum 90%, ceea ce inseamna...
 • PNDR – Sesiunea de proiecte se apropie

  Sesiunea de proiecte se apropie Cel mai probabil ultima sesiune pana in 2020   !!! Incepe proiectul acum !!!  ...
 • Buget Startup Nation

  Ai probleme la realizarea bugetului? Suna-ne!! Platitor TVA DA Cota TVA 19% Nr.  Crt. Element de investiţie Număr Valoare unitara Valoarea totală fara TVA – lei Valoarea TVA Valoarea TVA Valoare eligibila Codul de clasificare / Cheltuieli operationale Bucăţi nedeductibil deductibil Denumire       ACTIVE CORPORALE 1 1 Echipamente tehnologice*, inclusiv echipamente IT   2000.00 0.00 380.00 2000.00     1 1000.00 1000.00...
 • Proiecte Start-up Nation Aprobate

  PROIECTE START-UP NATION APROBATE:   Numele firmei: ELECTRO PRO SOLUTIONS SRL Codul unic de inregistrare: 37591887 Forma juridica de constituire: SOCIETATE RASPUNDERE LIMITATA (S.R.L.) Data infiintarii/Numar Registrul Comertului: J23/ 2305/ 17.05.2017 Activitatea principala a societatii si codul CAEN aferent: CAEN 2790 Denumire obiect investitie Numar/ Bucati Laptop 2 Masina de prelucrat bara de cupru + accesorii 1 Pompa pentru masina de prelucrat 1 Plotter...
 • START UP NATION 2018 – mai SIMPLU ca niciodata

  Pasul 1. Ne trimiti un sms cu SUN la 0732.122.639 sau email la consultanta@2000LCH.ro sau completezi formularul de CONTACT Pasul 2. Te contactam noi si-ti punem la dispozitie toate informatiile necesare (alegere cod CAEN, procedura infiintare firma, verificare eligibilitate proiect si calcul punctaj) Pasul 3. Ne transmiti copie CUI, copie Certificat Constator ORC, oferte cu ce vrei sa achizitionezi prin program Pasul 4. Noi...
 • Pasul 2 – Consultanta Start-up Nation

  Consultanta Start-up Nation 1. Prezentarea programului (vezi aici) 2. Grila de punctaj (vezi aici) 3. Lista de domenii eligibile (vezi aici) 4. Chestionar (vezi aici) 5. Model contract consultanta (vezi aici) Mentiune: Contractele nu vor fi semnate decat cu beneficiarii care au transmis Chestionarul completat si anexele la acesta. Daca in urma evaluarii documentelor proiectul dvs intruneste un punctaj sub 95 puncte nu vom...
 • Infiintare firma START UP NATION

  Infiintare firma START UP NATION pas cu pas Pasul 1 – verificare disponibilitate nume firma şi/sau rezervarea acestuia pentru persoane juridice Modalități de acces la informații online, prin accesarea serviciului de Verificare disponibilitate şi rezervare denumire online formulare online, prin portalul ONRC, aici (necesita utilizarea unei semnături electronice) e-mail, fax, prin poștă (plata prin ordin de plată; se achită suplimentar tariful auxiliar de 7,74 lei) la ghişeu –...
 • Cabinete stomatologice finantate prin Start up Nation

  Ești dentist? Cum poți înființa în 2018 un cabinet stomatologic cu bani nerambursabili Medicii dentiști care vor înființa noi societăți comerciale în perioada următoare pot cere un ajutor de nerambursabil 100% de până la 44.000 de euro pentru deschiderea de cabinete stomatologice. Activitățile medicale, printre care și cabinetele stomatologice, pot primi sprijin financiar în cadrul programului de finanțare Start-up Nation. Dotarea minimă necesară pentru...
 • Care sunt grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. aferente bunurilor achizitionate prin Start-up Nat

  CODUL DE CLASIFICARE DENUMIREA ACTIVELOR FIXE DURATE NORMALE DE FUNCŢIONARE – ANI – 0 1 2 Grupa 1. CONSTRUCŢII 1.1. Construcţii industriale 1.1.1. Clădiri industriale în afară de clădirile din: 40-60 1.1.1.1. – industria alimentară, industria materialelor de construcţii, industria metalurgică şi industria siderurgică; 28-42 1.1.1.2. – industria chimică. 24-36 1.1.2. Construcţii uşoare cu structuri metalice (hale de producţie, hale de montaj, etc.) în...
 • Grila de punctaj Start-up Nation 2018

  GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE Nr. Crt. Criterii Puncte Domeniul de activitate A 1 Producție 40 2 Programare IT – cod CAEN 6201 40 3 Industrii creative 35 4 Servicii 30 5 Comerț și alte activități 25 Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă permenente în cadrul intreprinderii B 6 Punctaj suplimentar pentru minim 1 loc de muncă permanent...
 • Lista CAEN-uri finantabile prin Start-up Nation 2018

  Lista CAEN-uri finantabile prin Start-up Nation 2018 Vrei mai multe detalii trimite un sms la numarul 0732122639 cum mesajul SUN si te sunam noi. Si pentru ca suntem siguri de succesul proiectelor noastre nu percepem AVANS pentru serviciile de consultanta. Vrei sa stii ce insemna fiecare cod CAEN? Vezi aici!!! n.c.a. : neclasificate altundeva Puncaj: conform grila Puncaj: conform grila Puncaj: conform grila Puncaj:...
 • Programul de finantare Start-up Nation 2018

  Programul de finantare Start-up Nation 2018            In curand incepe o noua editie a programului START-Up Nation 2018. Asa ca daca te-ai hotarat sa intri pe piata afacerilor sau detii deja o firmă – neaparat infiintata dupa data de 30 ianuarie 2017, incepand cu luna mai-iunie 2018 vei avea ocazia sa te inscrii la o noua sesiune din PROGRAMUL START-UP NATION si sa accesezi...
 • PNDR – Norme amplasare constructii agro-industriale

  PNDR – Norme amplasare constructii agro-industriale Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele: – Ferme de cabaline, între 6-20 capete: …………………………………. 50 m – Ferme de cabaline, peste 20 capete: …………………………………… 100 m – Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete: ……………….. 50 m – Ferme şi...
 • Fonduri guvernamentale 2018

  Fonduri guvernamentale 2018 Completeaza formularul de CONTACT si iti trimitem toate delaiile programului Nr. crt. Perioada ESTIMATIVA de deschidere (2018) Denumire program Forma de organizare a beneficiarilor eligibili Regiune de implementare Domenii de activitate eligibile Valoare si procent maxim de finantare 1 mai Romania Startup Nation Firme SRL-D sau SRL infiintate dupa 1 februarie 2017 Toata tara Productie, IT, invatamant, sanatate, alte servicii, comert...
 • StartUP Nation 2018 – Aplica ACUM

  StartUP Nation 2018 200.000 RON – 100% nerambursabil Pasi: Ce faci tu: Iti alegi domeniul de activitate si CAEN-ul pe care vrei sa functionezi. (Lista completa CAEN) Obtine oferte pentru utilajele / echipamentele pe care vrei sa le achizitionezi Ne transmiti documentele legate de firma: CUI; certificat constatator si oferte Ce facem noi: De la primirea documentelor iti realizam proiectul in maxim 5 zile...
 • Dosare achizitii PNDR – Management de proiect

  Oferta 2000-LCH pentru management de proiect in cadrul proiecteleor derulate prin PNDR (AFIR) respectiv Dosare achizitii + Cereri de plata + Rapoarte de progres + Raspunsuri la solicitarile AFIR   Masura Dosare achizitii Cereri de plata Memorii schimbare solutii tehnice / contract finantare Rapoarte progres si raspunsuri AFIR TOTAL Masuri 6.4; 4.1; 4.1a; 4.2; 4.2.a; 4.2. GBER; 4.2.a.GBER; inclusiv ITI – Achizitii simple 500...
 • Diaspora Start up – Start-up Nation – Start Up Plus

  Diaspora Start Up vs. Start-up Nation vs. Start Up Plus Care este cea mai buna alegere?   Diaspora Start Up   Start-up Nation   Start Up Plus Cui i se adreseasa programul:  Cui i se adreseasa programul: Cui i se adreseasa programul: Cine gestioneaza fondurile Cine gestioneaza fondurile  Cine gestioneaza fondurile Cine gestioneaza cererile de finantare ale aplicantilor Cine gestioneaza cererile de finantare ale...
 • STARTUP Nations 2018 – Norme

  STARTUP NATION 2018 – Norme actualizate pentru sesiunea 2018 Contact: 0732122639 ; consultanta@2000LCH.ro   Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul  Programului Start –up Nation Obiectivul Programului Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin...
 • AFIR – Alocare 800 de milioane de euro in 2018

  800 de milioane de euro pentru a fi puși la dispoziția potențialilor beneficiari iar estimarea AFIR este că undeva la începutul lunii mai va avea loc acest Comitetul de Monitorizare ocazie cu care se va discuta și lansarea calendarului. Pentru 2018 se vor lansa Măsura 4.1 – Investiții în exploatații agricole componenta pentru cultura mare, dar și pentru zootehnie. Măsura 4.2 – componentă pentru...