Monthly Archives: martie 2019

  • Bucuresti Start-up City

    Programul „Bucharest Start-up City” Alocare financiară Pentru un numar maxim de 200 de beneficiari Pentru un ajutor de minimis în sumă maximă de 50.000 euro, respectiv 236.985 lei/beneficiar , reprezentand maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile. Beneficiari eligibili Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi...